Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Talenten 2009/2010

 

Doelstellingen U23 2009-2010
Programma
Profiel U23 roeiers + uitzendingseisen
Voorlopige namenlijst U23 selectie

Doelstellingen

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling voor het U23-traject is tweeledig:

 1. Het opleiden en voorbereiden van roeiers t.b.v. de doorstroom naar de SA-equipe.
 2. Het leveren van topprestaties tijdens het WK U23 in Brest (Wit-Rusland) van 22-25 juli 2009.

Resultaatdoelen*

 1. Het uitzenden van ongeveer 6-7 finalewaardige boten naar de WK U23.
 2. Het behalen van tenminste 5 finaleplaatsen tijdens het WK U23.
 3. Het behalen van tenminste 2 medailles tijdens het WK U23.
 4. De doorstroom van tenminste 4 roeiers uit de U23 selectie naar de SA-equipe in daarop volgende seizoen.
 5. Het op fysiek, technisch en mentaal gebied beter maken van de roeiers die centraal trainen. Hiervoor worden voortgangsformulieren voor gehanteerd waarin deze progressie wordt gemonitord.

* Punt 4 (doorstroom) kan ervoor zorgen dat op de eerste 3 punten minder wordt gescoord (roeiers uit de SA-equipe starten wellicht niet op de WK U23). Aangezien als uiteindelijke doel van het programma de doorstroming naar de (inter)nationale top geldt, zal dit dan ook zwaarder wegen.

Procesdoelen
Om de resultaatdoelen te bereiken zijn de volgende procesdoelen gesteld:

 1. In Amsterdam wordt via het Centrum van Topsport en Onderwijs (CTO) vanaf 1 september 2009 een full-time programma gedraaid, waarin 22 atleten gezamenlijk trainen. Deze atleten zijn geselecteerd en worden begeleid door de bondscoach U23 Coen Eggenkamp en CTO-coach Jeroen Spaans. Zij worden hierbij geassisteerd door een aantal ervaren coaches.
 2. Een aantal geselecteerde roeiers (deelname aan selectie WK U23 2009, getalenteerde ex-junioren of goede ergoscore juli 2009) die niet in staat is in Amsterdam te trainen, wordt op afstand begeleid. Eind augustus 2009 is voor deze atleten een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin is uitgelegd hoe de begeleiding vormgegeven is. Zij ontvangen centraal een schema en er vindt regelmatig communicatie plaats tussen roeier/clubcoach/projectcoach en de bondscoach over de voortgang (in de vorm van een logboek). Tevens worden per sectie in het najaar vier centrale trainingsdagen op de Bosbaan georganiseerd waar alle groepen samen in grote nummers trainen. De bondscoach en CTO-coach bezoeken de sporters in de regio eveneens minimaal een keer in het najaar en een keer in het voorjaar.
 3. In samenwerking met verschillende verenigingen in het land wordt een aantal regionale centra opgezet, waar de bovengenoemde roeiers (zie punt 2) en geïdentificeerde talenten die zijn gescout uit de TID-tests een programma gaan volgen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de geïdentificeerde talenten minimaal op wekelijkse basis worden begeleid door een door de KNRB aangestelde decentrale coach. Daarnaast wordt men minimaal eenmaal per week (uitgangspunt 2x per week) begeleid in de krachttraining door een door de KNRB aangestelde fysieke trainer. De Bondscoach U23 heeft maandelijks overleg met de decentrale coaches en fysieke trainers over de voortgang van de atleten. Waar geen regionaal centrum is opgezet wordt rechtstreeks met de desbetreffende coach gecommuniceerd.
 4. Per sectie (zware mannen, lichte mannen, zware vrouwen, lichte vrouwen) zal een voorlopige prioriteitsboot worden aangewezen. Per sectie zal het moment van aanwijzen hiervan verschillend zijn. Er wordt naar gestreefd om de definitieve keuze hierover in ieder geval na de NK Klein / Hollandia Roeiwedstrijden (24 en 25 april 2010) te maken, waarbij er een uitwijkmogelijkheid bestaat tot na de Wedau Regatta (14-16 mei). Waar mogelijk zal per sectie naast de prioriteitsboot ook nog een ontwikkelingsboot geformeerd worden die, net als de prioriteitsboot, op de WKU23 finalewaardig moet zijn. Tevens is het mogelijk dat er per sectie twee prioriteitsboten worden geformeerd (zowel scullend als boordroeiend).
 5. Voor de roeiers die in aanmerking komen voor de prioriteitsboten wordt eind januari/begin februari een trainingskamp van 10-12 dagen in Sevilla gehouden.
 6. Naast de roeiers dienen ook goede coaches opgeleid te worden. De bondscoach zal zorgen dat naast ervaren coaches ook talentvolle coaches met het juiste (ambitie)niveau betrokken worden bij het begeleiden van talenten in het CTO en de talentcentra. In samenspraak met de Technisch Directeur wordt voor een passend opleidingstraject gezorgd, wat kan resulteren in een door de bond aangeboden Roeicoach 4-opleiding.

Programma

Om enerzijds tot zo goed mogelijke resultaten te komen en er anderzijds zeker van te zijn dat de beste atleten uiteindelijk in de beste boten zitten zal er een duidelijk, vastomlijnd programma worden gevolgd.

In het najaar zal de nadruk voornamelijk liggen op individuele progressie. Om stijlverschillen te voorkomen en om een goed beeld te krijgen van de groep worden in het najaar ook enkele centrale trainingsdagen georganiseerd.

In week 43 of 44 (afhankelijk per sectie), week 52 en nog een nader te bepalen moment eind januari wordt een 20-minuten test op de ergometer gedaan. Het eerste meetmoment in de boot zal de Hel van het Noorden op 29 november zijn, waar alle deelnemers uit de kernploeg in een klein nummer naar eigen keuze (1x of 2-) zullen starten. Daarnaast moet men aan de NKIR (12 december) deelnemen.
Op basis van de resultaten van deze meetmomenten en de indrukken tijdens (centrale) trainingen zal besloten worden wie er deel zullen nemen aan het trainingskamp in Sevilla (einde week 4 en week 5). Tevens is het via deze wedstrijden (en 20-minuten testen) ook voor andere roeiers mogelijk om in de U23-selectie te komen.

In januari en februari zal het in kleine nummers trainen meer afgewisseld worden met het roeien in grotere nummers.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 maart (optioneel) zal vervolgens op het Olympisch Trainingscentrum (OTC) een ergometertest (2 km) worden georganiseerd, waar iedereen die naar de WKU23 wil worden uitgezonden, aan deel dient te nemen.

In de periode tot aan Hollandia Roeiwedstrijden / NK klein (24 en 25 april) zal vanwege de verenigingswedstrijden (Heineken, Head, Varsity) voornamelijk individueel getraind worden. Iedereen dient dan ook op de Hollandia in een klein nummer aan de start te verschijnen (1x of 2-). Ook wordt de mogelijkheid open gehouden in grotere nummers te starten. Naar aanleiding van de resultaten op de Hollandia wordt een selectie gemaakt voor de internationale wedstrijden (Wedau Regatta) in Duisburg (14-16 mei). Deze selectie gebeurt op basis van de resultaten van de Hollandia, de ergometertest in maart (en 20' min testen) en indrukken en resultaten tijdens (centrale) trainingen en/of trainingskamp Sevilla. De mogelijkheid wordt open gehouden om voor de laatste plekken seat-races of time-trials te houden.

Op de Wedau Regatta kan voor enkele ploegen dan ook al een uitzending naar de WKU23 worden verdiend. Hiervan is sprake als een prioriteitsboot voldoet aan de eis om finalewaardig te zijn.
Naar aanleiding van de resultaten van de Wedau Regatta kan besloten worden tot een laatste selectie. De Westelijke Regatta (22 en 23 mei) kan daarin een rol spelen. Voor deze ploegen kan de ARB / NK Groot (5 en 6 juni) worden gebruikt als kwalificatiemoment voor de WKU23. Voor reeds gekwalificeerde ploegen (op basis van de Wedau Regatta) zal een passend traject worden geboden om zich optimaal voor te bereiden op het WKU23.

N.B. Los van bovenstaand verhaal zal altijd de mogelijkheid blijven bestaan dat atleten die onder de 23 jaar zijn en gedurende het jaar enige tijd hebben meegedraaid in de A-equipe, maar daarvoor uiteindelijk worden uitgeselecteerd, vervolgens in de U23-selectie kunnen doorstromen. Op welk moment dat precies is zal afhangen van de programma’s van de A-equipe.

Profiel onder 23 roeiers + uitzendingeisen

Alle atleten die naar de WKU23 worden uitgezonden dienen aan een bepaald profiel voldoen. Voor roeiers die graag in het programma willen worden opgenomen kan dit een goede leidraad zijn. Let op: dit zijn dus geen uitzendcriteria voor kleine nummers, daar gelden andere (zwaardere) eisen voor!

Zware mannen
Ergometerscore: <6.10m met 90 kg over 2000m
Scullend: <7.03m over 2000m in 1x
Boordroeiend: <6.40m over 2000m in 2-

Lichte mannen
Ergometerscore: <6.30 met 72,5 kg over 2000m
Scullend: <7.10m over 2000m in 1x
Boordroeiend: <6.50 over 2000m in 2-

Zware vrouwen
Ergometerscore: < 7.05 met 75 kg over 2000m
Scullend: 1x: <7.45m over 2000m
Boordroeiend: 2-: <7.30 over 2000m

Lichte vrouwen
Ergometerscore: <7.28 met 59 kg over 2000m
Scullend: 1x: <7.55m over 2000m

N.B. Deze tijden zijn gebaseerd op een percentage (ergometer 94%, boot 95%) van Golden Standard Tabel van Josy Verdonkschot en hier en daar naar beneden of boven afgerond. Bij de zware vrouwen is in de boot vanwege de beperkte ‘dichtheid’ van het veld voor een iets lager percentage (93,5%) gekozen.
Bij de tijden in de boot wordt uitgegaan van snel weer

Uitzendingseisen
Bij het bepalen van het uitzenden van ploegen naar de WKU23 wordt gebruikgemaakt van de Golden Standard Tabel van Josy Verdonkschot. Hierbij worden de geroeide tijden van de verschillende boten omgerekend en onderling vergeleken. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van het inzicht van de bondscoach en het coachteam gezamenlijk. Uiteindelijk draagt de Bondscoach U23 een ploeg voor aan het coachteam, welke door hen beoordeeld wordt. De Technisch Directeur stelt uiteindelijk de selectie vast.


Coen Eggenkamp, KNRB Bondscoach U23

 

Voorlopige namenlijst selectie U23

oktober 2009

Zware mannen scullen
Daan Bruhl (Nereus)
Thijs IJsbrandy (Nereus)
Thijs van Luijk (Nautilus)
Freek Robbers (Nereus)
Dirk Uittenboogaard (Nereus)
Govert Viergever (Nereus)
Yorick Wilton (Skadi)

Projectcoaches: Jan Klerks en Jeroen Spaans

Zware mannen boord
Jochum Beetsma (Orca)
Tim Christen (Njord)
Daan Heskes (Laga)
Arjan Griffioen (Nereus)
Ruben Knab (Nereus)
Thomas van der Leij (Gyas)
Frank van der Ploeg (Nereus)
Boudewijn Roell (Asopos)
Peter van Schie (Nereus)
Bob van Velsen (Nereus)
Tom de Visser (Orca)

Projectcoach: Matthijs van Gool en Coen Eggenkamp

N.B. Het is mogelijk dat bij voortschrijdend inzicht na verloop van tijd een of meerdere van bovenstaande roeiers van sectie (scullen/boordroeien) wisselen.

Lichte mannen
Daan Boonstra (Proteus)
Ties Corten (Orca)
Sander van Dijk (Proteus)
Frans Goutier (Nereus)
Jurgen Langenhorst (Orca)
David ten Napel (Skoll)
Tsjebbe Paulissen (Nereus)

Projectcoach: Jeroen Spaans

Zware vrouwen
Nicole Beukers (Njord)
Judith Boersma (Orca)
Ellen Hogerwerf (Proteus)
Charlotte Huber (Orca)
Liselotte Kuijpers (Skadi)
Annique Priesterbach (Orca)
Rianne Schoo (Okeanos)
Marjolein van Velthuijsen (Aegir)
Emily Weimar (Vidar)

Projectcoaches: Bert Cocu en Coen Eggenkamp

Lichte vrouwen
Vera Cornelissen (Orca)
Lieve Leijssen (Nereus)
Tess van Ouwerkerk (Skoll)
Sara Papineau Salm (Nereus)
Daphne van Wees (Nereus)
Lisa Worner (Nereus)
Amber van Zomeren (Nereus)

Projectcoaches: Roel Buller en Coen Eggenkamp