Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Oktober 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Aankondiging extra Algemene Vergadering
Datum Nationale Roeidag
Gegevens Evenementennummer 2011
KNRB vrijwilligers
NJTK
Abonnementsprijzen blad Roeien
WK Nieuw-Zeeland
Groninger Roeicoach Congres

Aankondiging extra Algemene Vergadering 2010

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Op 13 november 2010 zal de tweede Algemene Vergadering van de KNRB plaatsvinden met als thema de invoering individueel lidmaatschap.

Hiertoe stelt de Algemene Amsterdamse Studenten Roeivereniging Skøll haar sociëteit ter beschikking. Het ontvangst is vanaf 13u. De vergadering begint om 13.30u stipt. De verenigingsbesturen hebben inmiddels de benodigde stukken ontvangen. Deze zijn ook in te zien via onderstaande link.

[Meer info]

Datum Nationale Roeidag

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 15 januari wordt de Nationale Roeidag 2011 georganiseerd. Verenigingsbesturen, commissieleden, maar ook andere actieve mensen uit de roeiwereld worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het uitgebreide programma dat binnenkort gepresenteerd wordt.

Zet de datum alvast in uw agenda! De Nederlandse roeiwereld wordt -net als in 2010- verwelkomd door AEGON, in haar hoofdkantoor in Den Haag. U wordt op de hoogte gehouden via ledenpost en www.knrb.nl/.

Gegevens Evenementennummer 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op dit moment wordt de eerste hand gelegd aan het Evenementennummer van het blad Roeien 2011. Dit verschijnt eind januari. Het Evenementennummer bevat veel relevante gegevens over wedstrijden, toertochten, maar ook contactpersonen en instanties binnen het Nederlandse roeien. In dit bericht leest u hoe u de verschillende gegevens kunt aanleveren.

Ook wanneer uw gegevens klopten in de 2010-uitgave, wordt u verzocht dit bericht goed te lezen, de stappen te volgen en uw gegevens te controleren danwel opnieuw in te voeren.

[Lees meer]

KNRB vrijwilligers

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

De KNRB is zich ervan bewust dat er een grote groep vrijwilligers jaarlijks allerlei activiteiten voor de bond uitvoert. De bond waardeert deze inzet enorm. Met z’n allen bevorderen we hiermee de roeisport. Onder de groep KNRB vrijwilligers zal een enquête gehouden worden.

Op basis van de uitkomsten hierop wordt samen met een klein aantal vrijwilligers bekeken hoe het vrijwilligersbeleid van de KNRB vorm gegeven moet worden. Tijdens de Nationale Roeidag op 15 januari 2011 zal ook het thema vrijwilligers aandacht krijgen. Voor vragen over vrijwilligers kunt u contact opnemen met marjolein.rekers@knrb.nl

Abonnementsprijzen blad Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Ook in 2011 brengt de KNRB u maandelijks het blad Roeien. Een jaarabonnement kost in 2011  €27,50 voor een individuele abonnee.

Een aantal verenigingen neemt voor alle leden tegelijk een abonnement af. Zij plaatsen in het hart van het blad een verenigingskatern. De bladen worden naar de huisadressen van de leden verstuurd. De abonnementsprijs per lid is hiervoor in 2011 €26,50 per jaar. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, neem dan contact op met merijn.soeters@knrb.nl. Een abonnement (voor uzelf of iemand anders) kunt u aflsuiten via de [Webwinkel].

NJTK

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Dit jaar wordt door de NJTK-commissie en de KNRB voor de negende keer het succesvolle Nationaal Junioren Trainingskamp (NJTK) georganiseerd.

Tijdens dit trainingskamp komen ruim 500 juniorenroeiers en coaches van vrijwel alle verenigingen uit heel het land bijeen op de Watersportbaan Tilburg. Het trainingsweekend vindt plaats op 19, 20, en 21 november 2010.

[Lees meer]

WK Nieuw-Zeeland

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Van 31 oktober t/m 7 november vinden in Nieuw-Zeeland de WK roeien plaats. Vanaf 3 november kunt u een en ander volgen via www.roei.tv.

Groninger Roeicoach Congres

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Voor de 5e keer wordt het Groninger Roeicoach Congres georganiseerd door de Groninger RoeiBond, samen met de Groninger roeiverenigingen. Net als voorgaande jaren zijn interessante sprekers uitgenodigd die onderwerpen behandelen waarmee coaches dagelijks te maken hebben.

[Lees meer]