Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Statussen

In samenwerking met NOC*NSF heeft elke sportbond talentprofielen opgesteld. Belangrijk doel is om op landelijk niveau op een vergelijkbare manier naar talenten te kijken en deze te definiëren en er daarbij vooral te zorgen dat de schaarse middelen en faciliteiten bij de juiste talenten terecht komen.

Zie voor meer achtergrondinformatie:
Toelichting NOC*NSF 2007 Talentprofielen [.pdf] [download]

Drie profielen

Om als talent aangemerkt te kunnen worden dient een sporter aan een leeftijdsprofiel, een prestatieprofiel en daarnaast ook aan een programmaprofiel te voldoen. Er zijn drie talent statussen opgesteld: internationaal talent, nationaal talent en belofte. De KNRB gaat voor toekenning van de talentstatussen uit van het onderstaande KNRB talentprofiel.

KNRB Talentprofiel [.pdf] [download]

NOC*NSF TalentVolgSysteem (TVS)

Roei(st)ers die voldoen aan de criteria worden door de KNRB ingevoerd in het TalentVolgSysteem van NOC*NSF. Atleten die een status hebben kunnen hierdoor gebruikmaken van de faciliteiten die de regionale steunpunten en diverse onderwijsinstelling bieden.

Proactieve instelling


Sporters die voorkomen op de lijst komen in aanmerking voor voorzieningen van de Olympisch netwerken. Bij het Olympische Netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportuitoefening. In de regel wordt een sporter die voor het eerst op de lijst voorkomt door het betreffende Olympisch Netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek. Je kunt echter ook zelf contact opnemen en je status opvragen. Voor een overzicht van alle Olympische Netwerken kun je kijken op www.nocnsf.nl.

De toekenning van een talentstatus levert geen directe ondersteuning door de KNRB op.