Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Sponsor
ORANJEWOUD
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Statussen

Een aantal maal per jaar draagt de KNRB roeiers voor aan NOC* NSF voor een status. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende statussen en de bijbehorende  toewijzingscriteria en -procedures.

Talentstatussen


Binnen de talentstatussen wordt onderscheid gemaakt naar een drietal statussen.

  • Internationaal Talent (IT)
    een status voor toptalenten op internationaal niveau
  • Nationaal Talent (NT)
    een status voor toptalenten op nationaal niveau
  • Belofte (Bel)
    talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter)nationale toptalenten.


Voordracht
Twee keer per jaar (in maart en in september) draagt de KNRB roeiers voor aan NOC NSF voor een talentstatus.

De roeiers worden getoetst aan het talentprofiel en vervolgens wordt de voordracht beoordeeld door de bondscoach. Wanneer een roeier niet (meer) aan de eisen voldoet, dan wordt de status niet toegekend of opgeheven. Wanneer er geen directe selecties in voorbereiding op een internationale wedstrijd zijn, zoals in het najaar en in de winter, wordt op basis van prestaties en testresultaten door de bondscoaches bepaald welke junioren deel uit maken van het kernteam en dus onder een bondsprogramma vallen.

Criteria Talentprofiel 2010 [.pdf] [download] 

Statustoekenning
De statusvoordracht wordt na goedkeuring door NOC NSF doorgegeven aan alle regionale steunpunten.

Ondsteuning vanuit regiosteunpunt
Het regiosteunpunt neemt vervolgens contact op met de sporters die een status hebben toegewezen gekregen. Zij zullen de sporter uitnodigen voor een (kennismaking)gesprek, waarbij uitleg wordt gegeven over alle faciliteiten en voordelen. Per regio verschilt het wat het steunpunt aan ondersteuning biedt aan sporters.

Je kunt met een geldige talentenstatus ook in aanmerking komen voor het Sporttalentenfonds en voor LOOT-faciliteiten.

Regiostatussen
De regiosteunpunten hebben ook een eigen regiostatus. De voorwaarden verschillen per regio.

Zie voor overzicht verschillende regio steunpunten / Olympische Netwerken: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=1469