Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

November 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Aanleveren gegevens leden en bestuurders in individuele registratie
Datum Nationale Roeidag
Algemene Vergadering 2011
Toertochten 2011
Commissaris Sportontwikkeling: Quirine van Heek
Starten op wedstrijden: Schone SportVerklaring verplicht
WK-Goud voor vrouwen vierzonder
Nieuwe informatieplicht voor verenigingen
Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
Bezuinigingen sport op lokaal niveau
Onderwerpen blad Roeien December
Abonnementsprijzen blad Roeien

Aanleveren gegevens leden en bestuurders in individuele registratie

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Verenigingen waarvan het boekjaar sluit op 31 december 2010  worden dringend verzocht in de eerste week van de maand december een upload te doen van de gegevens van de leden.

Dit met het oog op de definitieve vaststelling van de KNRB bijdrage op basis van het ledenaantal. Tevens wordt alle verenigingen gevraagd per direct (voor 30 november) de namen van de bestuursleden en contactpersonen op te geven c.q. te controleren in de ledenregistratie. Indien de gegevens ontbreken, worden deze niet opgenomen in het evenementennummer. Uploaden van verenigingsgegevens gaat via leden.knrb.nl. Vragen over de ledenregistratie stelt u via ledenadministratie@knrb.nl.

[Uploaden gegevens via leden.knrb.nl]
[Meer informatie]

Datum Nationale Roeidag

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 15 januari 2011 wordt de Nationale Roeidag 2011 georganiseerd. Verenigingsbesturen, commissieleden, maar ook andere actieve mensen uit de roeiwereld worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het uitgebreide programma dat binnenkort gepresenteerd wordt.

Er worden workshops georganiseerd en plenaire presentaties. Tegelijkertijd vinden het AEGON symposium voor studentenroeiverenigingen plaats en bijeenkomsten van de Dutch Rowing Business Club en KNRB-kamprechters.
Zet de datum alvast in uw agenda! De Nederlandse roeiwereld wordt -net als in 2010- verwelkomd door AEGON, in haar hoofdkantoor in Den Haag. U wordt op de hoogte gehouden via ledenpost en www.knrb.nl.

Algemene Vergadering 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

Op 5 maart 2011 vindt de Algemene Vergadering 2011 van de KNRB plaats.

De vergadering wordt gehouden bij hoofdsponsor AEGON, in Den Haag. U wordt via ledenpost en website op de hoogte gehouden van de agenda, stukken en nadere details.

Toertochten 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

Naar aanleiding van de afgelopen Algemene Vergadering van 13 november jl. van de KNRB hebben er gesprekken plaats gevonden tussen het bestuur van de KNRB en de Toercommissie. Uitkomst van deze gesprekken is dat de commissie een nieuwe start maakt.

Dit betekent dat het programma voor 2011 op dit moment in voorbereiding is. De Toercommissie gaat er dan ook van uit dat zij weer een volledig progamma kan aanbieden. Dit betreft zowel het Botenwagenproject als de Toertochten. U wordt hier zo spoedig mogelijk verder over geïnformeerd, zowel via de website www.knrb.nl/toerroeien als via de (leden)post.

Commissaris Sportontwikkeling: Quirine van Heek

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 13 november heeft de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond mevrouw Quirine van Heek benoemd tot Commissaris Sportontwikkeling.

[Lees verder]

Schone SportVerklaring: eerst tekenen, dan inschrijven

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Iedere wedstrijdroeier die start op een wedstrijd waarvoor een Schone Sportverklaring (SSV) vereist is, dient deze ondertekend aan te leveren bij het bondsbureau.

Het aanleveren van de de SSV’s aan het bondsbureau is noodzakelijk, omdat SSV’s uitsluitend en alleen verwerkt kunnen worden als deze fysiek en ondertekend in het bezit zijn van de KNRB. Alle informatie over SSV's is terug te lezen op de website.

[Naar de website]

WK-Goud voor vrouwen vierzonder

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Op de WK roeien op Lake Karapiro in Nieuw-Zeeland wisten Chantal Achterberg, Nienke Kingma, Carline Bouw en Femke Dekker in de vrouwen vier-zonder de wereldtitel van Poznan 2009 te prolongeren.

Prolongatie van de wereldtitel is in de historie van het Nederlandse roeien slechts twee keer voorgekomen.

[Lees meer]
[Verslaglegging op roei.tv]

Nieuwe informatieplicht voor verenigingen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Op 5 oktober 2010 heeft de Eerste Kamer een nieuw wetvoorstel aangenomen. Het voorstel ziet hoofdzakelijk op de stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten.
Daarnaast legt het voorstel de specifieke plicht op aan (sport)verenigingen om leden te informeren over de wijze van opzegging van het lidmaatschap.

[Meer info op website NOC*NSF]

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Medio 2010 is door de Stichting Recreatietoervaart Nederland de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 opgesteld. Het Bestuur van de KNRB heeft deze maand haar visie op het toekomstplan aangeboden aan de Stichting. Deze visie is voornamelijk gericht op thema’s die specifiek voor het roeien van belang zijn.

[Download de brief] [.pdf]

Bezuinigingen sport op lokaal niveau

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


Op 11 november 2010 publiceerde de NOS de resultaten van een eigen onderzoek onder ruim 200 gemeenten naar de lokale bezuinigingen. Bij elkaar opgeteld bezuinigen deze gemeenten in 2011 €600 miljoen.

Hierin zijn de extra maatregelen als gevolg van de 18 miljard die het nieuwe kabinet tot 2015 wil bezuinigen, nog niet meegenomen.
Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van de scan die NOC*NSF in juni 2010 uitvoerde. De zwaarte van de bezuinigingsmaatregelen en de ‘getroffen’ beleidsterreinen verschillen per gemeente. Kortingen op cultuur en op sport worden regelmatig genoemd. Bij sport gaat het vaak om verhoging ozb.

[Meer info op website NOC*NSF]

Onderwerpen blad Roeien December

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • WK Roeien: Meiden van Goud
  • Eemhead
  • Interview Sir Steve Redgrave
  • Schoolroeien: Carl Kars
  • Marathonroeien: De Lauwerkrans
  • Roeien in Schotland
  • Colums, Historie, Vieze Jasjes, Recensie

    U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.

Abonnementsprijzen blad Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Ook in 2011 brengt de KNRB u maandelijks het blad Roeien. Een jaarabonnement kost in 2011  €27,50 voor een individuele abonnee.

Een aantal verenigingen neemt voor alle leden tegelijk een abonnement af. Zij plaatsen in het hart van het blad een verenigingskatern. De bladen worden naar de huisadressen van de leden verstuurd. De abonnementsprijs per lid is hiervoor in 2011 €26,50 per jaar. Wilt u hier meer informatie over ontvangen, neem dan contact op met merijn.soeters@knrb.nl. Een abonnement (voor uzelf of iemand anders) kunt u aflsuiten via de [Webwinkel].