Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Workshops Roeidag 2011

1. Sponsoring voor roeiverenigingen: hoe wordt mijn vereniging interessant voor een sponsor?
2. Wat is een schoolactieve vereniging? – ronde 1
3. Onze vereniging is schoolactief! - ronde 2
4. Safety first! meer prioriteit voor veiligheid
5. Het eerstejaarsklassement nieuwe stijl
6. Roeivereniging en de fiscus; rechten en plichten
7. Talentmanagement: scholieren met olympische capaciteiten? 
8. De waarde van de vrijwilliger
9. Sterke groei en behoud van cultuur kan samen gaan!
10. Maatschappelijke betrokkenheid van een vereniging
11. Gehandicapt en roeien: een gouden combinatie
12. Een kritische blik op roeimarketing

1. Sponsoring voor roeiverenigingen: hoe wordt mijn vereniging interessant voor een sponsor?

Workshop voor burger- en studentenverenigingen

Welke techniek en aanpak bij het benaderen van sponsoren past bij de verschillende profielen van roeiverenigingen? Hoe stel je vervolgens een goed pakket samen? Een inspirerende sessie over de activatie van sponsorcontracten.

2. Wat is een schoolactieve vereniging? – ronde 1

Workshop o.l.v. NOC*NSF

NOC*NSF ondersteunt sportbonden bij de uitvoer van een landelijk programma ‘de schoolactieve sportvereniging’. De KNRB nodigt 50 roeiverenigingen uit om binnen 3 jaar schoolactief te worden. Wat kan de samenwerking met het onderwijs voor uw vereniging betekenen?
Deze workshop is bedoeld voor geďnteresseerde verenigingen waarbij inspirerende voorbeelden van al deelnemende verenigingen aan bod komen. Vragen als ‘Wat is schoolactief precies? Hoe komen we daar?’ en ‘Wat kan de KNRB voor ons betekenen?’ worden beantwoord.

3. Onze vereniging is schoolactief! – ronde 2

Workshop o.l.v. Jasper Smink en Jan Willem van der Wal van TopRow

De eerste tien roeiverenigingen hebben zich gecommitteerd aan het schoolroeien. Maar hoe nu verder? Deze workshop is voor hen bedoeld. Goede voorbeelden worden uitgewisseld en vergelijkingen gemaakt. Contacten worden gelegd zodat verenigingen en KNRB samen het schoolroeien naar een hoger niveau kunnen tillen. 

4. Safety First: meer prioriteit voor veiligheid!

Workshop o.l.v.  Marjolein Rekers, medewerker sportontwikkeling KNRB

De KNRB heeft een inventarisatielijst veiligheid ontwikkeld waarmee duidelijk wordt waar u staat als vereniging en welke punten aandacht verdienen. In deze workshop presenteren we de uitkomsten van de ingevulde inventarisatielijsten en kunnen verenigingen van elkaar leren. Waar liggen knelpunten? Wat is herkenbaar bij anderen? 
Wilt u deelnemen aan de workshop en heeft u de inventarisatielijst nog niet ingevuld? Dat kan via de pagina: 
[Veiligheidslijst invullen] 

5. Het eerstejaarsklassement nieuwe stijl

Discussiebijeenkomst o.l.v. Michiel Maas, medewerker wedstrijdzaken KNRB

Workshop voor wedstrijdcommissarissen en voorzitters van de studentenverenigingen. In deze workshop wil de KNRB samen met de verenigingen van gedachten wisselen over de plannen voor het  eerstejaarsklassement voor het komend roeiseizoen.

6. Roeivereniging en de Fiscus; rechten en plichten

Workshop o.l.v. accountant

In het web van belastingwetten en -regels kan een vereniging met vragen zitten. We stellen penningmeesters op de hoogte van de wetgeving rondom BTW tarieven.

7: Talentmanagement: scholieren met olympische capaciteiten? 

Workshop o.l.v. IJsbrand Haagsma, RTCJ De Laak Den Haag

De KNRB faciliteert een aantal verenigingen bij het vinden en begeleiden van talenten. De gescoute talenten trainen in de “regionale talentcentra voor junioren” (RTCJ’s). Het doel van de centra is het opleiden van talenten die gescout zijn op basis van fysieke kenmerken. De selectie van de atleten voor deze centra vindt plaats door verenigingen op scholen die getest worden d.m.v. de TID (talent identificatie)-test. Wat zijn selectiecriteria voor talenten en hoe kunt u hier als vereniging aan meewerken? 

8. De waarde van de vrijwilliger

Workshopleider volgt

In het Nederlandse roeien is de vrijwilliger de spil van de vereniging. In deze workshop bieden we roeiverenigingen een aantal goede voorbeelden over werven, belonen en vasthouden van vrijwilligers binnen de vereniging.

9. Sterke groei en behoud van cultuur kan samen gaan!

Workshop o.l.v. Bart Struwe, voorzitter oud-Laga, interim manager en business developer

Bij Laga, tot voor kort één van de meest behoudende studentenverenigingen, zijn in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Het ledental is gegroeid van 250 naar 630 in vier jaar tijd. Laga is nu een meer ontspannen en open vereniging en werkt samen met veel externe partijen. Eerstejaars zwaar was in 2010 de snelste ploeg van Nederland. Toch zijn de belangrijkste cultuurelementen bewaard gebleven. Bart Struwe stond aan de wieg van deze opleving. Na zijn initiatief won Laga de AEGON bestuursbokaal. Workshop bestemd voor studentenverenigingen met lef.

10. Maatschappelijke betrokkenheid van een vereniging

Workshopleider volgt

De sportvereniging neemt een belangrijke plaats in binnen het sportleven van een gemeente. In deze workshop gaan we in op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende typen verenigingen. Welke mogelijkheden zijn er voor verenigingen bij het vervullen van een maatschappelijke rol?

11. Gehandicapt en roeien: een gouden combinatie 

Workshopleider volgt

Workshop voor actieve en geďnteresseerde verenigingen en vrijwilligers bij het roeien met en voor mensen met een lichamelijke of visuele handicap. Sportverenigingen staan in vergelijking met vroeger veel meer open voor sporters met een handicap. De KNRB gaat de komende jaren samen met een aantal verenigingen aan de slag om meer gehandicapte roeiers te interesseren voor de roeisport in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder. In deze workshop wil de KNRB laten zien wat zij kan betekenen voor verenigingen die zich willen richten op deze doelgroep. Hoe bereik je de doelgroep, op welke manier maak je ze enthousiast en wat is er voor talentvolle roeiers mogelijk? Hoe integreer je het aanbod binnen het bestaande aanbod?


12. Een kritische blik op roeimarketing

Workshop o.l.v. Jacques Klok

Jacques Klok verkoopt de roeisport al meer dan 20 jaar. Inmiddels zijn er in Nederland meer ergometers dan dat er mensen lid zijn van een roeivereniging. Er roeien meer mensen in een fitnesscentrum dan op het water. Marketing van de roeisport kan volgens hem landelijk een stuk beter. Wat er landelijk gebeurt, moet lokaal gedragen worden. Hij wil bestuurders inspireren om de marketing van de roeisport in al haar facetten meer aandacht te geven. Wat kun je er aan doen de beoogde 4% groei te realiseren. Aan de hand van enkele klassieke marketing principes wordt de roeiwereld langs de meetlat gelegd. Klok belooft kritisch te zijn. Er ontstaat dialoog en concrete ideeën passeren de revue.