Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB zoekt leden werkgroep Vrijwilligersbeleid

De KNRB is op zoek naar leden voor de werkgroep Vrijwilligersbeleid die samen met de Roeibond vorm en inhoud willen geven aan het vrijwilligersbeleid.

Aanleiding
De KNRB is zich ervan bewust dat er een grote groep vrijwilligers jaarlijks allerlei activiteiten voor de bond uitvoert. De bond waardeert deze inzet enorm. Gezamenlijk bevorderen we hiermee de roeisport. Om binnen de KNRB een goed vrijwilligersbeleid op te zetten heeft de KNRB besloten een werkgroep vrijwilligersbeleid in het leven te roepen.

Opdracht aan de werkgroep
De projectleider voor het vrijwilligersbeleid van het bondsbureau heeft de opdracht in samenwerking met de werkgroep een vrijwilligersbeleid te formuleren. De leden van de werkgroep wordt verzocht input te leveren voor het uitwerken van de volgende onderwerpen:

  • Doelstellingen werkgroep vrijwilligersbeleid
  • Visie op vrijwilligerswerk binnen de KNRB
  • Doelstellingen vrijwilligersbeleid formuleren
  • Begeleiding KNRB commissies vanuit het bondsbureau
  • Functie omschrijvingen van KNRB vrijwilligers
  • Werven en behouden KNRB vrijwilligers
  • Evaluatie en beoordeling van KNRB vrijwilligers
  • Deskundigheidsbevordering
  • Waardering en vergoeding
  • Juridische aspecten

Samenstelling werkgroep
De voorkeur gaat uit naar een veelzijdige vertegenwoordiging van vrijwilligers vanuit verschillende KNRB commissies. De samenstelling van de werkgroep zal bestaan uit vier tot vijf KNRB vrijwilligers onder leiding van de projectleider vanuit het bondsbureau. De voorzitter van de werkgroep overlegt periodiek met het bestuur en de directeur van de KNRB.

Benodigde competenties
Leden van de werkgroep zijn communicatief vaardig, kunnen goed samenwerken in een team en zijn gemotiveerd het vrijwilligersbeleid vorm te geven.

Planning
De werkgroep wordt samengesteld na de uitvoering van het vrijwilligersonderzoek, uiterlijk eind december 2010. Er wordt naar gestreefd begin mei 2011 tot een eerste versie van het beleidsplan te komen. De leden van de werkgroep komen eens per maand bij elkaar.

Geschatte tijdsinvestering van de vrijwilligers in de werkgroep is 4 uur per week. Het gaat hier om een tijdelijke taak tot eind juni 2011, waarna de werkgroep ontbonden wordt.

Reageren
Bent u geÔnteresseerd in deze functie? Stuur dan per email een reactie naar Marit Klaassen; medewerker sportontwikkeling KNRB, marit.klaassen@knrb.nl