Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB Wisselprijs 2010

De KNRB wisselprijs is bedoeld voor een vrijwilliger die verenigingsoverstijgend bijzonder actief voor de roeisport is geweest of een bijzondere prestatie heeft geleverd. Alle verenigingsbesturen worden per mail uitgenodigd om digitaal 1 stem uit te brengen. Hieruit komt een winnaar voort. Stemmen kan tot en met 31 december.

De roeier/roeister van het jaar zal apart benoemd worden. Het gaat daarbij om een persoon, die ook lid van een (grotere) ploeg kan zijn.
Beide winnaars worden tijdens de Nationale Roeidag bekend gemaakt.


Genomineerde 1: Margriet Zietse-Meijer

Genomineerd door: RV De Amstel

Roei- en Zeilvereniging De Amstel wil Margriet Zietse-Meijer graag voordragen voor de titel vrijwilliger van het jaar. Margriet heeft tal van klussen geklaard over een hele lange periode. Mijn  persoonlijke herinneringem aan haar gaan terug tot 1981, toen zij wedstrijdcommissaris werd van De Amstel. Daarna is zij achtereenvolgens secretaris en voorzitter van de Amsterdamsche Roeibond geweest. Zij is actief geweest in tal van wedstrijdcommissies, zoals die van de Head en de ARB Bosbaanwedstrijden. Zij organiseert al meer dan 25 jaar twee keer per jaar de jeugdwedstrijden op onze vereniging. Zij draagt altijd haar steentje bij aan de Ergohead en haar verdiensten voor de Schoolroeikampioenschappen zijn al jaren waardevol. Margriet is zelf geen toproeister geweest maar als stuurvrouw heeft zij veel blikken op haar naam staan. Dat het organiseren in haar bloed zit, wordt wel bewezen door het feit dat een van haar dochters wat dat betreft in haar voetsporen treedt.

Doris Muda, vice-voorzitter De Amstel


Genomineerde 2: Patrick Mast

Genomineerd door: Matthijs van Dam, voorzitter A.A.S.R. Skøll

Patrick Mast is al sinds 2003 lid bij Skøll, begon toen eerst te roeien, maar organiseerde al snel roeigerelateerde activiteiten. Hij zette zich in 2004 in bij de organisatie van de Skøll Cup als baancommissaris. Het jaar daarop zocht hij het hogerop en werd hij baancommissaris bij de Koninklijke - Holland Beker. Dit deed hij tot en met 2009. De Holland Beker werd, mede dankzij zijn bijdrage, in 2007 een groot succes als World Cup-wedstrijd.

In 2005 werd hij Commissaris Materiaal in het bestuur van Skøll, het jaar daarna zette hij zijn activiteiten voort als voorzitter van de baancommissie van de Head of the River, hetgeen hij in 2011 voor de laatste maal zal doen.

Volgende zomer zal hij al zijn ervaring opnieuw goed gaan gebruiken, als voorzitter van de baancommissie van het WU23 - opnieuw een functie die hij op basis van vrijwilligheid vervult. Naast zijn organiserende taken, vervult Patrick de rol van kamprechter sinds 2006.

Patrick spant zich kortom al ruim zes jaar in op het gebied van de organisatie van (inter)nationale roeiwedstrijden, werd als waardering voor zijn verdiensten voor de vereniging in 2008 al avuncul van Skøll, maar hij verdient het wat ons betreft ook om op nationaal niveau gewaardeerd te worden.

Matthijs van Dam, Voorzitter der A.A.S.R. Skøll

Genomineerde 3: Alexander Hoogerheide

Genomineerd door: Dick Wiggers, Praeses A.G.S.R. Gyas

In 2005 werd Alexander lid by Gyas en sinds die tijd is hij actief als roeier en verenigingslid. Eerst roeide hij een jaar club. Het jaar erna trok hij in het Lichte Beginnelingen veld op de NSRF zijn eerste blik. Hij is zeer actief in een viertal commissies, te weten de Materiaal Advies Commissie, CBR (examenafname boottypes), Time-Team en WebCie. Alexander heeft een zeer groot aandeel in de nieuwe website van Gyas (http://www.gyas.nl/). Hij is tevens bouwer van een groot deel van de digitale infrastructuur op Gyas, zoals het streepsysteem, server, hosting en computers op het bootenhuysch. Alexander is dagelijks op de vereniging te vinden, in de weer met computers of om enorme lappen code te ontcijferen.

In 2006 raakte Alexander vrij snel betrokken bij het Time-Team (voorheen TijdCie), de tijdwaarnemingscommisie van Gyas. Het Time-Team is begonnen met tijdwaarneming op de Martini Regatta in 2005. Er werd een eigen softwaresysteem ontwikkeld. Dit was de basis voor het huidige Time-Team, en vanaf 2006 maakt naast de Martini Regatta ook de Coupe de la Jeunesse -toen in Groningen- gebruik van het systeem.

Vanaf toen heeft hij zich als rasprogrammeur en bovenal roeiliefhebber vol gestort op de tijdwaarneming. In 2008 vroeg de wedstrijdleiding van de Koninklijke- Holland Beker of Time-Team de inschrijvingen, loting, administratie, timing en resultaten wilde verzorgen. Alexander had dat weekend voor het eerst de leiding over het hele systeem. Hierna besloot hij dat het gehele systeem herschreven moest worden, met ondersteuning voor internationale wedstrijden. In 2009 werd het nieuwe systeem in gebruik genomen inclusief promotieschema's en live uitslagen.

Na het seizoen van 2009 besloot het Time-Team om te proberen om op alle wedstrijden op de Bosbaan de tijdwaarneming te verzorgen. Voordat er wedstrijdleiding kon worden aangeschreven, werd het systeem populair: de Westelijke Regatta was in 2010 de eerste die gebruik maakte van de Time-Team software. Hierna volgde o.a. het EUC Rowing. Alexander is nu, samen met Harm Hermsen (voorzitter Time-Team) en de rest van het team, bezig om van Time-Team een goed lopend bedrijf te maken, met -als het even kan- alle nationale 2 kilometer races in het seizoen op het repertoire.

In 2008 is hij voor al zijn werk lid van verdienste geworden bij Gyas. Ik zie in Alexander een enorm gemotiveerde roeifanaat, met ongelooflijke capaciteiten en inzet. Al het werk dat hij verzet heeft, de tijdwaarneming die hij op vele wedstrijden (kostenloos) heeft verzorgd, maken hem onmisbaar in roeiend Nederland. Daarom denk ik dat hij de kandidaat bij uitstek is om tot vrijwilliger van het jaar te worden verkozen.

Dick Wiggers, Praeses h.t. der A.G.S.R. Gyas

Genomineerde 4: Martin Lauriks

Genomineerd door: Tom Sieverding, namens aangepast roeien Nederland.

Martin Lauriks is al sinds zijn jeugd een actieve roeier. Hij heeft als topsporter deelgenomen aan de paralympische Spelen in Bejing in 2008, waarin hij uitkwam in het LTA team. Zowel tijdens deze loopbaan als na het afsluiten van zijn carrière als toproeier heet hij zich op allerlei manieren ingezet voor het aangepast roeien in Nederland. Hij is momenteel, naast zijn coachwerkzaamheden op de Koninklijke Nederlandsche Roeivereniging de Hoop,  op vrijwillige basis betrokken bij de training en coaching van de talentengroep van Nederlandse roeiers met een handicap. Daarnaast geeft hij regelmatig clinics of staat hij bij stands op evenementen om het roeien met een handicap te promoten. Martin is hierin ambitieus, en door zijn eigen ervaringen wordt zijn bijdrage dan ook zeer gewaardeerd.

Namens aangepast roeien in Nederland, Tom Sieverding.

Genomineerde 5: Jan-Willem Landman

Genomineerd door: Bestuur van de KNRB

Het bestuur van de KNRB wil Jan–Willem Landman graag voordragen voor de nominatie van de vrijwilligersprijs van de KNRB. Jan–Willem is zijn roeicarrière in 1977 begonnen als wedstrijdroeier op de KSRV Njord. Direct na de periode dat hij wedstrijd roeide, zette hij zich in voor zijn vereniging als Commissaris en later als coach. In 1989 is hij dan ook benoemd tot Lid van Verdienste. In 2009 is hij benoemd tot Erelid van Njord.

Vanaf 1981 is hij actief betrokken bij de organisatie van de Koninklijke - Holland Beker. Hij is begonnen met het opzetten van sponsoring van de wedstrijden. In die tijd stond dat nog in de kinderschoenen. Vanaf 1991 tot 1997 maakte Jan-Willem deel uit van het organisatiecomité van de wedstrijd.

Jan-Willem is vanaf 1983 tot heden KNRB kamprechter.

In 1989 heeft hij deel uitgemaakt van het organisatiecomité voor de Nations Cup (voorloper WK onder 23), waar hij verantwoordelijk was voor de PR. Voor de WK junioren in 2005 op de Bosbaan, was hij verantwoordelijk voor de realisering van het programmaboek. Als perschef droeg hij de verantwoording voor de inrichting en het ‘up to date’ houden van de persfaciliteiten en opvang van de pers.

Sinds 2004 is hij secretaris van de KZRV Hollandia. Samen met voorzitter Steven van Vliet zorgde hij voor de totstandkoming van het jubileumboek: “KZRV Hollandia 125 jaar”. Daarnaast was hij deel van de organisatie voor de viering van het 125-jarig bestaan van Hollandia.

Sinds 1980 maakt Jan-Willem deel uit van de redactie van het bondsblad “Roeien”. Naast verslaggeving over volledige WK’s en internationale wedstrijden zoals de Rotsee Regatta, specialiseert hij zich sinds enkele jaren vooral in het schrijven van artikelen over Henley en Varsity.

In het kader van de KNRB lustrumviering in 1992 heeft Jan-Willem met zijn commissie de tentoonstelling “Geschiedenis van de roeisport in Nederland” georganiseerd. In deze tentoonstelling werden alle aspecten van de roeisport belicht door gebruik van oa. filmmateriaal, medailles, bekers, miniaturen, kleden, vlaggen, programmaboeken en badges.

Op verzoek van destijds de grootste sponsor van de “Koninklijke”, de Verenigde Spaarbank, heeft Jan-Willem in 1989 het boekje “Roeien” geschreven. Van dit boekje zijn circa 2.500 exemplaren gedrukt.

Samenvattend, Jan-Willem heeft zich buitengewoon ingezet voor de Nederlandse roeisport en wordt voor zijn bijdrage dan ook zeer gewaardeerd.

Het bestuur van de KNRB