Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

December 2010

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Bondsbureau gesloten tussen Kerst en O&N
Extra Algemene Vergadering KNRB 13 november 2010
Aantal districten van zeven naar zes
Informatie-avond (ver)bouwen
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersprijs
Veiligheid: Lijst en workshop
Schone SportVerklaring verplicht voor junioren en senioren
Nationale Roeidag 15 januari
Toerroeien en Marathonroeien in 2011
FISA World Rowing Tour 2011
Paul Veenemans Prijs 2011: RIC
Moeilijkheden inschrijfprogramma
Veranderingen Sport en Zaken
Onderwerpen blad Roeien

Bondsbureau gesloten tussen Kerst en O&N

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Tussen kerst en Oud en Nieuw is het bondsbureau gesloten.

Vanaf 3 januari zijn wij weer bereikbaar. De KNRB wenst u heel goede kerstdagen en een mooi 2011.

 

 

 

 

 

Extra Algemene Vergadering KNRB 13 november 2010

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 13 november werd een Extra Algemene Vergadering van de KNRB gehouden. Aan deze AV lagen met name drie onderwerpen voor: doping, seksuele intimidatie, algemeen tuchtreglement.

Ten aanzien van het eerste onderwerp (doping) heeft de AV een Commissie ingesteld om een voorstel uit te werken voor het voldoen door de KNRB aan de dopingregels en daarop betrekking hebbende tuchtregeling.

Over de samenstelling van de Commissie gaat u een apart bericht toe.
Ten aanzien van het tweede onderwerp (seksuele intimidatie) is de AV akkoord gegaan met een door het KNRB-bestuur in te stellen ad hoc Commissie seksuele intimidatie / ongewenste omgangsvormen en de daarop betrekking hebbende tuchtregeling. De samenstelling van deze Commissie is als volgt:

Commissie Seksuele intimidatie / ongewenste omgangsvormen:
- Rianne Meester-Broertjes (KNRB-bestuur, voorzitter);
- Mariëlle Lichtenberg (Vertrouwenspersoon KNRB);
- Dick van der Laan (Het Spaarne);
- Anita Snippe (De Hunze);
- Bram Lokker (bestuur NSRF)
- Martine Witteveen (adviseur, NOC*NSF);
- Marjolein Rekers (medewerkster Bondsbureau KNRB).

Ten aanzien van het derde onderwerp, algemeen tuchtreglement over KNRB-zaken, niet zijnde doping of seksuele intimidatie, organiseert het KNRB bestuur een discussie avond op 10 januari 2011. Deze vindt plaats bij Willem III vanaf 20u. Hierover is u reeds apart bericht toe gekomen. Gaarne aanmelden via marloes.overbeek@knrb.nl.

Het KNRB-bestuur heeft tijdens de AV toegezegd te zullen zorgen voor goede afstemming tussen de diverse commissies/studiegroep. Het bestuur hoopt dat tijdens de eerstvolgende AV (zaterdag 5 maart 2011) terzake besluiten kunnen worden genomen.

Aantal districten van zeven naar zes

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Per 1 januari 2011 gaat om praktische redenen het aantal disctricten in Nederland van zeven naar zes.

District Zuid-Oost (geel in het Evenementennummer) en het Zeeuwse deel van District Zuid-West (groen) wordt één District Zuid. Het Zuidhollandse deel van District Zuid-West (groen) gaat samen met District Holland Zuid (roodbruin) en gaat District Holland Zuid heten. deze nieuwe verdeling zal worden opgenomen in het Evenementennummer dat eind januari uit komt.

Informatie-avond (ver)bouwen

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De Commissie Infrastructuur en Nieuwe Verenigingen houdt op verzoek van roeivereniging De Kop uit Anna Paulowna op woensdagavond 12 januari 2011 een informatieve bijeenkomst over nieuw of verbouw van accommodaties.

Voor deze avond, die bij Viking in Utrecht wordt gehouden, is een aantal verenigingen uitgenodigd. Dit zijn verenigingen die binnenkort gaan (ver)bouwen én verenigingen die de afgelopen jaren een bouwtraject achter de rug hebben of er nog midden in zitten. De Commissie Infrastructuur zal over de resultaten van deze bijeenkomst rapporteren, zodat ook andere verenigingen hiervan kunnen profiteren.

[Over de commissie]

Vrijwilligersbeleid

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


In december is aan alle KNRB-vrijwilligers een korte enquête gestuurd. De respons hierop loopt prima, maar nog niet van alle aangeschrevenen is het ingevulde formulier terug ontvangen.

Graag ontvangen we in december nog uw input hiervoor. In het verlengde daarvan stelt het bestuur een commissie Vrijwilligersbeleid in; voor deze nieuwe commissie worden momenteel leden geworven. Als u hiervoor ideeën heeft of zelf graag mee wil doen, neem dan contact op met Marit.Klaassen@knrb.nl. De vacaturetekst kunt u terug vinden op de website van de KNRB. De uiteindelijke samenstelling van de commissie en de opdracht die zij meekrijgt zal dit voorjaar worden bekendgemaakt.

[Vacaturetekst]

Vrijwilligersprijs

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


De genomineerden voor de KNRB vrijwilligersprijs zijn bekend! Deze prijs is bedoeld voor een vrijwilliger die verenigingsoverstijgend bijzonder actief voor de roeisport is geweest of een bijzondere prestatie heeft geleverd.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Nationale Roeidag op zaterdag 15 januari. Eenieder heeft hiervoor nominaties kunnen aanleveren. Inmiddels zijn alle verenigingsbesturen per mail uitgenodigd om digitaal 1 stem uit te brengen. Hieruit komt een winnaar voort. Stemmen kan tot en met 31 december.

De roeier/roeister van het jaar zal apart benoemd worden. Ook deze winnaar wordt tijdens de Nationale Roeidag bekend gemaakt. De genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): Margriet Zietse-Meijer, Patrick Mast, Alexander Hoogerheide, Martin Lauriks en Jan-Willem Landman.

[Lees verder]

Veiligheid: Lijst en workshop

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


De inventarisatielijst veiligheid is opgesteld met behulp van verenigingen en besproken tijdens de Nationale Roeidag 2010.  Op basis van deze lijst wordt tijdens de Nationale Roeidag de een workshop georganiseerd: "Safety First: meer prioriteit voor veiligheid!".

De uitkomsten van de ingevulde inventarisatielijsten worden hier gepresenteerd en verenigingen kunnen van elkaar leren. Het aantal ingevulde lijsten is nog te klein om uitspraken te kunnen doen over de veiligheidssituatie op de Nederlandse roeiverenigingen. Om deelname aan deze workshop ten volle te benutten vragen wij u nogmaals vragen de inventarisatielijst in te vullen. Dat kan via de pagina: [Veiligheidslijst invullen].

www.knrb.nl/veiligheid
www.knrb.nl/roeidag2011

Schone SportVerklaring verplicht voor junioren en senioren

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Iedere roeier die start op een wedstrijd in een junioren- of seniorenveld, dient een Schone Sport Verklaring (SSV) ondertekend aan te leveren bij het bondsbureau.

Het aanleveren van de de SSV’s aan het bondsbureau is noodzakelijk, omdat SSV’s uitsluitend en alleen verwerkt kunnen worden als deze fysiek en ondertekend in het bezit zijn van de KNRB. Alle informatie over SSV's is terug te lezen op de website.

[Meer informatie]

Nationale Roeidag 15 januari

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 15 januari 2011 vindt de Nationale Roeidag plaats in het hoofdkantoor van hoofdsponsor AEGON Nederland in Den Haag.

Het belooft een inspirerende en interessante (netwerk) bijeenkomst te worden voor bestuursleden, vrijwilligers, coaches, roeiers en anderen van alle bij de KNRB aangesloten roeiverenigingen.

www.knrb.nl/roeidag2011

Toerroeien en Marathonroeien in 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


In 2011 kunnen studenten, veteranen/veterinnen en jongere duurroeiers weer kilometers vreten tijdens toertochten en marathons. Tijdens de Nationale Roeidag kunt zich bij de stand opgeven voor een aantal wedstrijd -of prestatiemarathons. Het aanbod aan marathons kunt u hier terug vinden: [Bekijk kalender].

Ook het toerroeiprogramma is bekend. Bekijk de data op de website van de KNRB: [Data toertochten].

FISA World Rowing Tour 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Van 4 t/m 12 juni 2011 organiseert de FISA de World Rowing Tour. Voor het eerst wordt het evenement gehouden in Azie: Ditmaal is Japan gastheer.

[Lees verder]

Paul Veenemans Prijs 2011: RIC

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Jaarlijks wordt de Paul Veenemansprijs door een andere vereniging georganiseerd. In 2011 organiseert RIC de prijs in Amsterdam.

De wedstrijd werd in 1975 voor het eerst door Nereus georganiseerd ter nagedachtenis aan Paul Veenemans.

[Lees verder]

Moeilijkheden inschrijfprogramma

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie

Het inschrijfprogramma voor wedstrijden vertoont ongemakken.

De KNRB wil dit graag verbeteren en is druk doende om een goed werkend programma te maken. Dat kost uiteraard tijd. Gepoogd wordt om hier medio 2011 een definitieve oplossing voor te hebben. Excuus voor het eventuele ongemak.

Veranderingen Sport en Zaken

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie


Stichting Sport en Zaken heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar beleid voor aanvragen tot ondersteuning.

1. Naast sportbonden en verenigingen, kunnen nu ook andere sportorganisaties (waaronder bijvoorbeeld grote sportevenementen of de Proeftuinen) een adviesaanvraag bij Sport en Zaken indienen.
2. Verenigingen die via hun bond, gemeente of provinciale sportservicepunt een adviesaanvraag indienen, worden getoetst aan nieuwe criteria. De belangrijkste criteria hierbij zijn dat het een grote gezonde vereniging is, die professioneel wordt bestuurd en door de bond wordt gezien als voorbeeld voor anderen.
3. Sport & Zaken zal binnen Advies proactief sportorganisaties aanspreken bij trends en ontwikkelingen;
4. Sport & Zaken overweegt bij elk adviestraject wat anderen ervan kunnen leren en zal de kennis van de adviseur actiever gaan delen met anderen in de vorm van evenementen en publicaties.

[Lees meer over Sport en Zaken]

Onderwerpen blad Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • Interview: Femke Dekker
  • NK Indoor Roeien
  • Paralympisch Talent center in werking
  • Ilse Paulis wil nu WK-medaille
  • Herfstsonate in Vlietland
  • Verhalen door de lens van Jouke, de masseur
  • Colums, Historie, Vieze Jasjes, Recensie

    U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.