Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Commissaris Internationale evenementen

In maart 2011 ontstaat er een vacature in het KNRB-bestuur voor de functie van Commissaris Internationale evenementen. Sandra Verstoep beëindigt haar bestuurstaak voortijdig. Het bestuur van de KNRB is daarom op zoek naar een nieuwe Commissaris Internationale evenementen.

Mensen die belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie wordt gevraagd deze interesse kenbaar te maken voor 1 februari 2011 door een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Eric Niehe, voorzitter KNRB, voorzitter@knrb.nl. Voor een evenwichtige samenstelling van het KNRB-bestuur wordt vrouwen nadrukkelijk gevraagd op deze aankondiging te reageren.

Profiel commissaris Internationale Evenementen


Bestuurlijk

Onderdeel van een collegiaal bestuur, en binnen het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van internationale evenementen in Nederland, zoals de WK-U23 2011, de WK 2014, en mogelijk de World Cup 2013.


Portefeuille

 • Bestuurlijk contactpersoon voor het organisatie comité WK-U23 2011 en de WK 2014.
 • Het in samenwerking afronden van het organisatiecomité voor de WK 2014, bestaande uit personen werkzaam bij de gemeente Amsterdam, Topsport Amsterdam, Amsterdam Toerisme & Congres Bureau; dit alles in nauwe samenwerking met Henk-Jan Zwolle, de voorzitter van dit organisatiecomité. 
 • Contact met de organisatie van de Koninklijke Holland Beker. 
 • Contacten met de FISA. 
 • Contacten tussen KNRB en andere partijen rondom de Bosbaan en de Willem Alexanderbaan. 
 • Invulling geven aan de doelstellingen uit de NOC*NSF Scan Internationale positionering en evenementen (najaar 2008), te weten: 
  o tenminste vier Nederlanders in FISA commissies,
  o tenminste één Nederlander in de FISA Council,
  o elke twee jaar een internationaal evenement in Nederland. 

Inhoudelijk issue
Alles wat de organisatie van internationale evenementen in Nederland, de FISA en internationale wedstrijdbanen in Nederland betreft. 


Doel

Een perfect georganiseerde WK-U23 2011 en WK 2014 en het optimaal benutten van de publiciteitsmogelijkheden rondom deze evenementen voor het roeien in het algemeen. 


Tijdsbesteding

Ongeveer 5 uur per week, in de aanloop naar de grote FISA toernooien in Nederland zal dat oplopen naar 10 uur per week.


Competenties / kennis

 • Netwerk binnen en buiten het roeien.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Kennis van pr en marketingcommunicatie.
 • Affiniteit met de organisatie van grote evenementen. 
 • Goed kunnen omgaan met vrijwilligers en professionals. 
 • Op strategisch niveau kunnen meepraten over de roeisport in Nederland en in het bijzonder de internationale positionering van Nederland in de roeiwereld. 
 • Enthousiast. 
 • Kunnen managen van belangen en verwachtingen. 
 • Besturen op afstand. 
 • Oplossingsgericht kunnen handelen.