Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Januari 2011

Geacht bestuur,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Uploaden verenigingen ledenregistratie
Anti-doping informatie
Algemene Vergadering KNRB 5 maart
Twee vacatures KNRB-bestuur
Twee vacatures KNRB-medewerkers
Juniorencompetitie
Enquête roeiaccomodaties
KNRB toertochten 2011
Bijeenkomst 'Seksuele intimidatie'
Evaluatie Nationale Roeidag 2011
Onderwerpen blad Roeien

Uploaden verenigingen ledenregistratie

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie
 + opvolging

Sinds vorig jaar worden de leden van de bij de KNRB aangesloten verenigingen centraal geregistreerd.

Deze centrale registratie wordt gebruikt voor de vier volgende doelen:

  • Vaststellen van de jaarlijkse vaste bijdrage van NOC*NSF aan de roeisport 
  • Samenstellen van de gegevens voor het evenementennummer van het blad Roeien
  • Basis voor het inschrijfprogramma voor wedstrijden (alleen personen die zijn geregistreerd en een schone sportverklaring (SSV) hebben ondertekend, kunnen deelnemen aan wedstrijden van de KNRB)
  • Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van de verenigingen aan de KNRB

Het is van groot belang dat de gegevens in de registratie up to date zijn. Voor het registreren zijn daarom de volgende spelregels vastgesteld. De verenigingen uploaden twee keer per jaar de gegevens van de leden via leden.knrb.nl. De momenten die daarvoor zijn gekozen zijn:
-in de maand januari, dan zijn alle nieuwe leden in het systeem opgenomen,
-in de laatste maand van het verenigingsjaar van de betreffende vereniging, zodat een compleet beeld is van alle leden bij de verenigingen.
Tussentijds uploaden mag altijd en zal vooral van belang zijn voor nieuwe leden die willen deelnemen aan wedstrijden. Inmiddels is gebleken dat het uploaden niet altijd tijdig plaatsvindt. Waar mogelijk wordt adequaat hulp geboden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan ledenadministratie@knrb.nl. De verenigingen die nog niet hebben voldaan aan de verplichting om de upload te voltooien, worden nadrukkelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk te doen: uiterlijk 28 januari 2011.

Anti-doping informatie

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie
 + opvolging

Vanaf 1 januari 2011 is de nieuwe WADA dopinglijst van kracht. De Nederlandse vertaling, een uitgebreidere stoffenlijst en een lijst van toegestane geneesmiddelen zijn te vinden op de website van de Dopingautoriteit: www.dopingautoriteit.nl.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de meldingsplicht (“declaration of use”) komt te vervallen. Iedere wedstrijdroeier die vanaf 1 januari 2011 op een nationale wedstrijd wil starten in een junioren- of seniorenveld, of die wil starten op een buitenlandse wedstrijd dient een Schone Sportverklaring te hebben ondertekend. De Schone Sportverklaring dient ruimschoots op tijd in bezit te zijn van het bondsbureau. Sporters, coaches, andere begeleiders en verenigingsbestuurders dienen op de hoogte te zijn van de regelgeving en procedures van de Dopingautoriteit en van het dopingreglement van de KNRB.

Informatie is te vinden op:
[www.knrb.nl]
[www.dopingautoriteit.nl]
[www.instituutsportrechtspraak.nl]

Algemene Vergadering KNRB 5 maart

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie


Op 5 maart 2011 vindt de Algemene Vergadering 2011 van de KNRB plaats.

U wordt via ledenpost en website op de hoogte gehouden van de agenda, stukken en nadere details.

Twee vacatures KNRB-bestuur

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


Het KNRB-bestuur is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: commissaris Wedstrijden en commissaris Internationale Evenementen.

[Lees verder]

Twee vacatures KNRB-medewerkers

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


De Koninklijke Nederlandsche Roeibond is op zoek naar twee nieuwe medewerkers.  
De twee vactures zijn die voor een medewerker Sponsoring & Events en een medewerker Aangepast Roeien. Deze laatste vacature is een tijdelijk in verband met zwangerschapswaarneming.

[Lees verder]

KNRB toertochten 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


In 2011 staat een aantal prachtig toertochten gepland in binnen- en buitenland.

Dit jaar is de openingstocht in het mooie Noord-Hollandse Waterland. Verder vaart men in in juli twee tochten in Sleewijk-Holstein. In augustus zijn er twee tochten in het gebied van de Mayenne en de Loire. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van het KNRB botenwagen project. De botenwagens zijn gestationeerd in Bretagne (Nantes-Brest) en in het Spreewald. Kijk voor verder informatie op www.knrb.nl/toerroeien.

Juniorencompetitie

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Voor het aankomende seizoen van de juniorencompetitie is de KNRB op zoek naar:

  • Landelijke coördinator juniorencompetitie.
    Informatie over het profiel kan opgevraagd worden via het bondsbureau en vanaf 1 feb op www.knrb.nl/vacatures (aandachtspunten: zeer bekend met juniorenroeien en/of -competitie, groot netwerk binnen verenigingen en in staat om een nieuwe opzet vorm te geven en deze te borgen binnen de Nederlandse roeiwereld)
  • Districtsleiders juniorencompetitie in de districten Zuid Holland en Zuid (profiel vanaf 1 feb op www.knrb.nl/vacatures)

2011/2012 zal een overgangsjaar worden voor de juniorencompetitie waarbij de huidige opzet van de competitie geëvalueerd zal worden. Er zijn op dit moment nog geen definitieve datum en locatie gevonden voor de finaledag van de juniorencompetitie. Binnen twee weken zal dit bekend worden gemaakt. Geïnteresseerden in de vacante functies kunnen zich tot 15 februari 2011 melden bij Quirine van Heek: commissarissportontwikkeling@knrb.nl.

Enquête roeiaccomodaties

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


Binnenkort zal een enquête over roeiaccommodaties naar alle verenigingen gestuurd worden.

Deze digitale enquête, opgesteld door de Commissie Infrastructuur en nieuwe verenigingen, heeft als doel om van verenigingen te vernemen wat hun ervaringen zijn bij het gebruik van hun botenloodsen en andere gebouwen. Het gaat om de maten, de vormen van de inrichting van de stellingen, de oppervlaktes van kleedruimtes etc. De resultaten van de meningspeiling zullen gebruikt worden voor het aanpassen van het KNRB-document over accommodaties, zoals dat in de Kennisbank op de KNRB-website is opgenomen. Let dus allen op deze komende meningspeiling en vul deze in: bij voorkeur door het bestuurslid dat materiaal en gebouwen in zijn of haar portefeuille heeft.

Bijeenkomst 'Seksuele intimidatie'

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie
 + opvolging

De ad-hoc commissie seksuele intimidatie is met haar werkzaamheden begonnen.

Op 15 februari wordt bij de URV Viking een avond georganiseerd om de leden van de KNRB te informeren. Aanvang 20.00 uur tot circa 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via Marloes.Overbeek@knrb.nl.

Evaluatie Nationale Roeidag 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie
 + opvolging

Op 15 januari werd een succesvolle Nationale Roeidag georganiseerd.

Ongeveer 300 mensen woonden de dag bij. Begin februari verschijnt een verzameling presentaties en een uitwerking van de evaluatie online. Deze evaluatie kunt u via onderstaand formulier invullen.

[Naar evaluatieformulier]

Onderwerpen blad Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Deze maand komt het Evenementennummer van het blad Roeien uit.

96 pagina's boordevol wedstrijdinformatie en alle contactgegevens die u nodig heeft. U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.