Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Paralympisch TalentCentrum

De KNRB heeft een landelijk Paralympisch Talentcentrum (kortweg: PTC) op RV Willem III in Amsterdam voor roeiers met een visuele of lichamelijke handicap.

Het is voor een roeier met een handicap vanwege het beperkte aantal roeiers in Nederland lastig om zelfstandig op een vereniging op topsportniveau te trainen. Het talentcentrum is een centraal trainings- en coördinatiepunt voor roeiers die op topniveau willen roeien. De roeiers die participeren in dit PTC krijgen de gelegenheid zich onder professionele begeleiding te ontwikkelen tot paralympisch niveau. Het is daarmee een voortraject van een paralympisch traject.

Op het PTC worden trainingen verzorgd en wedstrijden begeleid door een ervaren coachteam dat op vrijwillige basis werkt.

Traject
Het traject naar Paralympische Spelen begint op je eigen roeivereniging. Je leert roeien en je bouwt conditie op. In het begin maakt het niet uit of je scullt (twee riemen) of boordroeit (één riem). Het conditie opbouwen houdt in dat je lichaam went aan zes keer trainen in de week. Boot, roei-ergometer en krachttrainingen staan hierin centraal.

Volgende stap is deelname aan de talentengroep. De eisen hiervoor zijn dat je redelijk kunt roeien en in staat bent om zes keer in de week te trainen. Je kunt uitgenodigd worden voor deze groep op grond van je ergometerscore. Dat houdt in dat je volgens onderstaand schema minimaal een score van ‘belofte’ moet behalen om uitgenodigd te worden voor een training bij de talenten groep. Er wordt naar gestreefd om twee keer in de week centraal met alle talenten te trainen.

Vanuit de talenten groep kun je doorstromen naar de paralympische selectie groep. Je kunt goed roeien en bent de hele week beschikbaar voor centrale trainingen. Voor deze groep liggen de eisen van de minimale ergometerscores hoger, nl de streeftijd onder het kopje ‘internationaal talent’ in onderstaand schema.

Limieten ergometer [.pdf] [download]

Tips

  • Overtuig mensen van je doel, het traject naar de Paralympische Spelen is lang en zwaar en je redt het niet zonder support van je omgeving.
  • Probeer terecht te komen in een goed lopende boot die ook wedstrijden roeit. Dat kan ook een veteranenboot zijn en hoeft niet per definitie een boot met alleen roeiers met een beperking te zijn.
  • Laat je classificeren zie ook het kopje classificaties voor meer informatie hierover.
  • Doe mee aan de wedstrijden die aangepaste para-roei-velden uitschrijven op nationaal niveau. Zie [Wedstrijdkalender]

Contact
De KNRB is op zoek naar talentvolle roeiers. Beheers je de roeisport in basis, heb je een lichamelijke of visuele handicap, ben je tussen de 12 en 45 jaar, train je 6 keer in de week intensief  en bereid om tenminste één keer per week te trainen op het talentcentrum? Meld je dan aan via a-roeien@knrb.nl. Vermeld daarbij je leeftijd, handicap, vereniging en contactgegevens.

Heb je als roeier interesse in aangepast roeien, , vragen over starten met roeien en eventuele aanpassingen, of wil je als vereniging informatie, neem dan contact op met Margriet Zietse, medewerker KNRB via a-roeien@knrb.nl.

Lees ook voor informatie op de site van NOC*NSF: http://www.paralympisch.nl/.