Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Februari 2011

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Herinnering: Algemene Vergadering KNRB 5 maart
Oranjewoud Eerstejaarsklassement op RoeiTV
Opening Paralympisch TalentCentrum
Verslag enquete aangepast roeien online
Evaluatie Nationale Roeidag 2011 online
Veiligheid
Vacature Medewerker Sport
Drie vacatures Juniorencompetitie
Nieuw inschrijfprogramma online
Aanmelden wedstrijden 2011
KNRB toertochten 2011
Vrijwilligersbeleid
Verslag bijeenkomst roeiaccomodatie 12 januari 2011
Zwangerschapsvervanging medewerker aangepast roeien
Waarschuwing Chinees vlees 

Herinnering: Algemene Vergadering KNRB 5 maart

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging


Op 5 maart 2011 vindt de Algemene Vergadering 2011 van de KNRB plaats.

U kunt zich aan- of afmelden via marloes.overbeek@knrb.nl.

Tijdens de AV zal de heer Marco Kouwenhoven aftreden als Commissaris Wedstrijden van de KNRB. De heer Kouwenhoven stelt zich niet herkiesbaar na zijn bestuursperiode. Mevrouw Herma van der Stoel is kandidaat gesteld voor de functie van Commissaris Wedstrijden door de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet en de A.R.V. De Grift. Ook mevrouw Sandra Verstoep, Commissaris Internationale evenementen, treedt af. Mevrouw drs. Heleen CocuĖWassink is kandidaat gesteld voor deze functie door R.S.V.U. Okeanos, G.S.R. Aegir, U.S.R. Triton en K.A.R.&Z.V. De Hoop. De Algemene Vergadering beslist op 5 maart over de benoeming van de kandidaats-bestuursleden.

[Lees meer]

Oranjewoud Eerstejaarsklassement op RoeiTV

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie
 

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud heeft zich voor twee jaar als sponsor verbonden aan het Eerstejaarsklassement. Onderdeel hiervan is dat een cameraploeg het eerstejaarsroeien uitgebreid zal volgen en verslaan.

Het is mogelijk dat eerstejaarsploegen van uw vereniging komend jaar benaderd worden voor medewerking.

[Lees meer]

Opening Paralympisch TalentCentrum

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op zaterdag 26 maart vindt de officiŽle opening plaats van het Paralympisch TalentCentrum (PTC) van de KNRB in Amsterdam.

[Lees verder]

Verslag enquete aangepast roeien online

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

In het najaar van 2010 heeft de KNRB een enquete gehouden onder Nederlandse roeiverenigingen.

De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek was dat er nog weinig getallen bekend waren bij de KNRB. Het verslag van deze enquete kunt u hieronder downloaden.

Verslag enquete aangepast roeien [download][.pdf]

Evaluatie Nationale Roeidag 2011 online

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 15 januari werd de Nationale Roeidag 2011 gehouden. Het was een succesvolle en drukbezochte dag in het hoofdkantoor van hoofdsponsor AEGON in Den Haag.

De evaluatie van de dag en de p[resentaties van lezingen en workshops staan online.

[Lees verder]

Veiligheid

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Tijdens de roeidag 2010 heeft de KNRB een inventarisatielijst veiligheid voor verenigingen gepresenteerd.

De inventarisatielijst is bedoeld als hulpmiddel voor verenigingen. De informatie wordt alleen gebruikt om verenigingen gerichter te kunnen ondersteunen. De lijst kan via de link nog steeds digitaal ingevuld worden. Met behulp van deze inventarisatielijst is een aantal verenigingen met het verbeteren van hun veiligheidsplan aan de slag gegaan. Tijdens de roeidag van 2011 hebben twee veiligheidscoŲrdinatoren hun werkwijze gepresenteerd. De presentaties staan op http://www.knrb.nl/content.php/nl/1034. In de kennisbank wordt een best practise geplaatst. Verenigingen worden uitgenodigd om hun veiligheidsplannen als best practise op te sturen naar marjolein.rekers@knrb.nl om als hulp te kunnen dienen voor andere verenigingen.

Printversie inventarisatielijst [download][.pdf]

Vacature Medewerker Sport

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond is op zoek naar een Medewerker Sport.

[Bekijk vacature]

Drie vacatures Juniorencompetitie

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De juniorencompetitie is een competitie voor juniorenroeiers van 12 tot 18 jaar. Het doel hiervan is het bieden van een reeks wedstrijden met een gezellige sfeer voor juniorenroeiers.
De KNRB zoekt een coŲrdinator juniorencompetitie en twee districtleiders juniorencompetitie in district Zuid en Zuid-Holland.

[Bekijk vacatures]

Nieuw inschrijfprogramma online

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De afgelopen weken heeft het inschrijfprogramma voor wedstrijden niet naar behoren gefunctioneerd. Op het moment is een eerste versie van het nieuwe inschrijfprogramma online gezet om inschrijven weer mogelijk te maken.

[Lees meer]

Aanmelden wedstrijden 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

De KNRB wil hierbij graag alle wedstrijdorganisaties er op wijzen dat de datum waarop een Nationale Wedstrijd zal plaatsvinden in 2012 voor 1 april 2011 moet worden ingediend.

Aan de hand hiervan zal  de concept wedstrijdkalender van 2012 samengesteld worden. Over de procedure met betrekking tot de bieding op de NK's 2012 zijn de wedstrijdorganisaties van nationale 2km wedstrijden op de hoogte gebracht. Wedstrijden kunnen ingediend worden bij Michiel Maas, via michiel.maas@knrb.nl.

KNRB toertochten 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


In 2011 staat een aantal prachtig KNRB-toertochten gepland in binnen- en buitenland.

Er is nog voldoende ruimte om u in te schrijven. Inschrijven kan voor de meeste tochten tot en met 5 april. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van het KNRB botenwagen project. Kijk voor verder informatie op www.knrb.nl/toerroeien.

Vrijwilligersbeleid

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De bond ontwikkelt een beleid voor haar vrijwilligers, die in het kader van KNRB activiteiten een functie bekleden.

Eind 2010 heeft het bondsbureau een vrijwilligersonderzoek gedaan onder alle KNRB vrijwilligers. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt bij het vormgeven van het nieuwe beleid. Om te komen tot een goed vrijwilligersbeleid is er een tijdelijke commissie samengesteld. De voorzitter van de commissie is Theo van den Broek. De commissie bestaat verder uit vier andere KNRB vrijwilligers en een medewerker van het bondsbureau. De commissaris sportontwikkeling is vanuit het KNRB bestuur aanspreekpunt van de commissie. De eerste bijeenkomst van de commissie zal eind maart plaatsvinden.

Verslag bijeenkomst roeiaccomodatie 12 januari 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 12 januari 2011 vond een informatiebijeenkomst over roeiaccomodaties plaats.

Het verslag van deze avond en de overige bestanden vindt u in de Kennisbank.

[Naar verslag]

Zwangerschapsvervanging medewerker aangepast roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Vanaf 1 april zal Margriet Zietse-Meijer tijdelijk Joke Davio vervangen als medewerker aangepast roeien.

Vanaf 1 maart wordt zij ingewerkt. Margriet is fysiotherapeut en lid bij R.V. de Amstel. Zij heeft eerder gewerkt met gehandicapte roeiers bij de Amsterdamse Stichting Mindervalide Roeien. Margriet is bereikbaar op hetzelfde e-mailadres als Joke Davio: joke.davio@knrb.nl en telefonisch via 020-6462740.

Waarschuwing Chinees vlees

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Atleten worden gewaarschuwd voor het gebruik van Chinees vlees waarin waarschijnlijk hoge concentraties clenbuterol aanwezig zijn.

[lees meer]