Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Evaluatie Roeidag 2011

Er heeft zich dit jaar een recordaantal van 325 mensen aangemeld. De uiterst bekwame en enthousiasmerende dagvoorzitter Erik Peekel praatte de dag vol humor aan elkaar. De KNRB wil hierbij haar gastheer AEGON bedanken voor de gastvrijheid en medewerking op deze dag.

Beoordeling plenair deel

De Nationale Roeidag is door de gasten van de dag geëvalueerd en algemeen beoordeeld met een 7,9. De specifieke onderdelen zijn als volgt beoordeeld:

Hoofdlezing 1: De sportvereniging van 2028 door Richard Kaper van NOC*NSF
Beoordeling: 7,23
Meer informatie: [presentatie][.pdf]

Hoofdlezing 2: Willem-Alexander baan door Jan Katgerman
Beoordeling: 7,29
Meer informatie: [presentatie][.pdf] 

Lunch
Beoordeling: 8,48

Bedrijvenplein
Beoordeling: 7,19

AEGON Symposium voor studentenverenigingen
Beoordeling: 8,48
Meer informatie: is per mail verstuurd

Kamprechtersbijeenkomst
Beoordeling: 8,14

Prijsuitreiking:
Beoordeling: 7,27

Skype sessie Muda’s
Beoordeling: 8,24

Borrel
Beoordeling: 8,05

Workshops Roeidag 2011

Hieronder kunt u zien welke workshops zijn gegeven en hoe ze beoordeeld zijn door de deelnemers. Ook kunt u de gehouden presentaties nalezen.

1. Sponsoring voor roeiverenigingen: hoe wordt mijn vereniging interessant voor een sponsor?
Workshop voor burger- en studentenverenigingen onder leiding van House of Sports.

Welke techniek en aanpak bij het benaderen van sponsoren passen bij de verschillende profielen van roeiverenigingen? Hoe stel je vervolgens een goed pakket samen? Een inspirerende sessie over de activatie van sponsorcontracten.

Beoordeling: 6,92

2. Wat is een schoolactieve vereniging? – ronde 1
Workshop o.l.v. Jorg Radstake, projectleider de schoolactieve sportvereniging NOC*NSF

NOC*NSF ondersteunt sportbonden bij de uitvoer van een landelijk programma ‘de schoolactieve sportvereniging’. De KNRB nodigt 50 roeiverenigingen uit om binnen 3 jaar schoolactief te worden. Wat kan de samenwerking met het onderwijs voor uw vereniging betekenen?
Deze workshop is bedoeld voor geďnteresseerde verenigingen waarbij inspirerende voorbeelden van al deelnemende verenigingen aan bod komen. Vragen als ‘Wat is schoolactief precies? Hoe komen we daar?’ en ‘Wat kan de KNRB voor ons betekenen?’ worden beantwoord.

Beoordeling: 7,56
Meer informatie: [presentatie][.pdf]

3. Onze vereniging is schoolactief! – ronde 2
Workshop o.l.v. Jasper Smink en Jan Willem van der Wal van TopRow.

De eerste tien roeiverenigingen hebben zich gecommitteerd aan het schoolroeien. Maar hoe nu verder? Deze workshop is voor hen bedoeld. Goede voorbeelden worden uitgewisseld en vergelijkingen gemaakt. Contacten worden gelegd zodat verenigingen en KNRB samen het schoolroeien naar een hoger niveau kunnen tillen.

Beoordeling: 7,50
Meer informatie: [presentatie][.pdf] schoolroeien@knrb.nl 

4. Safety First: meer prioriteit voor veiligheid!
Workshop o.l.v.  Marjolein Rekers, medewerker sportontwikkeling KNRB, Ton Stad van RV de Helling.

De KNRB heeft een inventarisatielijst veiligheid ontwikkeld waarmee duidelijk wordt waar u staat als vereniging en welke punten aandacht verdienen. In deze workshop presenteren we de uitkomsten van de ingevulde inventarisatielijsten en kunnen verenigingen van elkaar leren. Waar liggen knelpunten? Wat is herkenbaar bij anderen

Beoordeling: 7,18
Meer informatie: [presentatie1][.pptx], [presentatie2][.pdf] (2) 

5. Het eerstejaarsklassement nieuwe stijl
Discussiebijeenkomst o.l.v. Michiel Maas, medewerker wedstrijdzaken KNRB.

Brainstormsessie voor wedstrijdcommissarissen en voorzitters van de studentenverenigingen. In deze workshop wil de KNRB samen met de verenigingen van gedachten wisselen over de plannen voor het eerstejaarsklassement voor het komend roeiseizoen.

Beoordeling: 6,00
Meer informatie: michiel.maas@knrb.nl

6. Talentmanagement: scholieren met olympische capaciteiten? 
Workshop o.l.v. IJsbrand Haagsma, RTCJ De Laak Den Haag en Jeroen Spaans, KNRB bondscoach U23/talentidentificatie.

De KNRB faciliteert een aantal verenigingen bij het vinden en begeleiden van talenten. De gescoute talenten trainen in de “regionale talentcentra voor junioren” (RTCJ’s). Het doel van de centra is het opleiden van talenten die gescout zijn op basis van fysieke kenmerken. De selectie van de atleten voor deze centra vindt plaats door verenigingen op scholen die getest worden d.m.v. de TID (talent identificatie)-test. Wat zijn selectiecriteria voor talenten en hoe kunt u hier als vereniging aan meewerken?

Beoordeling: 6,36
Meer informatie: [presentatie][.ppt]

7. De waarde van de vrijwilliger
Workshop  o.l.v. Theo vd Broek van R&ZV Daventria.

In het Nederlandse roeien is de vrijwilliger de spil van de vereniging. In deze workshop bieden we roeiverenigingen een aantal goede voorbeelden over werven, belonen en vasthouden van vrijwilligers binnen de vereniging.

Beoordeling: 7,31
Meer informatie: [presentatie][.ppt]

8. Sterke groei en behoud van cultuur kan samen gaan!
Workshop o.l.v. Bart Struwe, voorzitter oud-Laga, interim manager en business developer

Bij Laga, tot voor kort één van de meest behoudende studentenverenigingen, zijn in de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Het ledental is gegroeid van 250 naar 630 in vier jaar tijd. Laga is nu een meer ontspannen en open vereniging en werkt samen met veel externe partijen. Eerstejaars zwaar was in 2010 de snelste ploeg van Nederland. Toch zijn de belangrijkste cultuurelementen bewaard gebleven. Bart Struwe stond aan de wieg van deze opleving. Na zijn initiatief won Laga de AEGON bestuursbokaal. Workshop bestemd voor studentenverenigingen met lef.

Beoordeling: 8,59
Meer informatie: presentatie wordt nageleverd

9. Maatschappelijke betrokkenheid van een vereniging
Workshop o.l.v. Anne vd Vijver, secretaris AUSR Orca en Anouk Eggen, wedstrijdcommissaris AUSR Orca.

De sportvereniging neemt een belangrijke plaats in binnen het sportleven van een gemeente. In deze workshop gaan we in op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende typen verenigingen. Welke mogelijkheden zijn er voor verenigingen bij het vervullen van een maatschappelijke rol?

Beoordeling: 6,63
Meer informatie: presentatie wordt nageleverd

10. Gehandicapt en roeien: een gouden combinatie
Workshop  o.l.v. Vincent Langerak van Gehandicaptensport Nederland en Joke Davio, medewerker aangepast roeien KNRB.

Workshop voor actieve en geďnteresseerde verenigingen en vrijwilligers bij het roeien met en voor mensen met een lichamelijke of visuele handicap. Sportverenigingen staan in vergelijking met vroeger veel meer open voor sporters met een handicap. De KNRB gaat de komende jaren samen met een aantal verenigingen aan de slag om meer gehandicapte roeiers te interesseren voor de roeisport in het algemeen en de wedstrijdsport in het bijzonder. In deze workshop wil de KNRB laten zien wat zij kan betekenen voor verenigingen die zich willen richten op deze doelgroep. Hoe bereik je de doelgroep, op welke manier maak je ze enthousiast en wat is er voor talentvolle roeiers mogelijk? Hoe integreer je het aanbod binnen het bestaande aanbod?

Beoordeling: 8,00
Meer informatie: [presentatie][.pdf]

11. Een kritische blik op roeimarketing
Workshop o.l.v. Jacques Klok.

Jacques Klok verkoopt de roeisport al meer dan 20 jaar. Inmiddels zijn er in Nederland meer ergometers dan dat er mensen lid zijn van een roeivereniging. Er roeien meer mensen in een fitnesscentrum dan op het water. Marketing van de roeisport kan volgens hem landelijk een stuk beter. Wat er landelijk gebeurt, moet lokaal gedragen worden. Hij wil bestuurders inspireren om de marketing van de roeisport in al haar facetten meer aandacht te geven. Wat kun je er aan doen de beoogde 4% groei te realiseren. Aan de hand van enkele klassieke marketing principes wordt de roeiwereld langs de meetlat gelegd. Klok belooft kritisch te zijn. Er ontstaat dialoog en concrete ideeën passeren de revue.

Beoordeling: 6,22
Meer informatie: [presentatie][.pdf]