Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Maart 2011

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Algemene vergaderingen KNRB: 23 april en 4 juni 2011
Reglement Individuele ledenregistratie online
Individuele registratie
Opening Paralympisch TalentCentrum
Wedstrijden aangepast roeien
Inventarisatie procedures ongewenste omgangsvormen
23-24 april: Hollandia / NK klein
Row4Rights
Deze zomer: KNRB Jeugdroeikampen
Zaterdag 25 juni 2011: Nationale tocht Aangepast Roeien
KNRB toertochten 2011
Onderwerpen blad ROEIEN

Algemene vergaderingen KNRB: 23 april en 4 juni 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Tijdens de Algemene Vergadering op 5 maart is besloten dat op zaterdagmorgen 4 juni 2011 de KNRB een Algemene Vergadering organiseert waarop besluiten genomen gaan worden betreffende de thema's doping, ongewenste omgangsvormen en het algemeen tuchtrecht.

Daaraan voorafgaand zal er een informele Algemene Vergadering zijn om de concept-voorstellen met alle ledenverenigingen te bespreken. Deze is op zaterdagmorgen 23 april 2011. De precieze agenda en het aanvangstijdstip worden tijdig bekend gemaakt. 

[Lees meer]

Reglement individuele ledenregistratie online

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Tijdens de Algemene Vergadering van 5 maart is het reglement Individuele Ledenregistratie vastgesteld.

In het reglement is ondermeer vastgelegd welke gegevens er worden geregistreerd en waar deze gegevens door de KNRB voor worden gebruikt, en onder welke voorwaarden en condities dit plaatsvindt.

Het reglement is nu te downloaden via de pagina [KNRB reglementen].

Individuele registratie

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Binnenkort wordt het boekjaar 2010 afgesloten voor de ledenregistratie, Het is dan niet meer mogelijk opzeggingen cq aanmeldingen te doen voor het verenigingsjaar dat eindigt voor of op 31 december 2010.

Indien in het uploadbestand een aanmeld- of opzeg-datum voorkomt voor deze datum zal de upload worden geweigerd. Hiervan zal door het programma melding worden gemaakt.

Koppeling met E-Captain
Een aantal roeiverenigingen maakt gebruik van E-Captain voor de ledenadministratie. In samenwerking met de leverancier van het E-Captain ledenadministratieprogramma is een koppeling tot stand gebracht tussen dat programma en de KNRB. Hierdoor kunnen alle mutaties in ledenadministratie automatisch worden doorgevoerd bij de KNRB. Verenigingen die hier gebruik van maken hoeven nooit meer gegevens in te zenden of te muteren. Mocht u hier van gebruik willen maken dan verzoeken wij u contact op te nemen met E-Captain om de automatische koppeling "aan" te zetten.

Opening Paralympisch TalentCentrum

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

In Amsterdam heeft wethouder Sport Eric van der Burg op zaterdag 26 maart 2011 het Paralympisch TalentCentrum (PTC) van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) officieel geopend.

Talentvolle roeiers met een lichamelijke of visuele handicap uit het hele land kunnen bij het PTC onder professionele begeleiding trainen. Zo kunnen ze zich samen ontwikkelen tot toproeiers. Het PTC is ondergebracht bij de Amsterdamse roeivereniging Willem III.

Tijdens de opening van het PTC werden ook twee aangepaste boten gedoopt die ter beschikking zijn gesteld door de Vereniging Vrienden van Roeivalidatie. De Stichting Vrienden van Reade bood een derde aangepaste skiff aan.

Op Roei.tv: KNRB opent PTC
Op www.knrb.nl: Meer informatie over PTC

Wedstrijden aangepast roeien 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Vanaf seizoen 2011 zullen er voor roeiers met een handicap op waarschijnlijk een zestal nationale wedstrijden aangepaste nummers worden uitgeschreven.

[Lees meer]

Inventarisatie procedures ongewenste omgangsvormen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                opvolging


Tijdens de Algemene vergadering van 5 maart 2011 is het Beleidsdocument Ongewenste Omgangsvormen behandeld.

Het vervolgtraject voor de algemene vergadering op 4 juni en de informele ledenbijeenkomst van 23 april is ingezet. De commissie die dit uitvoert wil hiervoor graag de bestaande kennis van onze lidverenigingen gebruiken. Om die reden vragen wij u om de volgende twee vragen te beantwoorden:

-Heeft uw vereniging een vertrouwenspersoon voor seksuele intimidatie, dan wel ongewenste omgangsvormen; en zo ja sinds wanneer, en hoeveel?
-Heeft uw vereniging een protocol voor seksuele intimidatie, dan wel ongewenste omgangsvormen?

Wilt u uw antwoorden opsturen naar marjolein.rekers@knrb.nl

Bij voorbaat veel dank,
Rianne Meester-Broertjes, secretaris KNRB

23-24 april: Hollandia / NK klein

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het weekend van 23 en 24 april vindt het NK kleine nummers plaats op de Bosbaan. De voltallige equipe zal aan de start liggen en uitgedaagd worden door het roeitalent in Nederland.

Een belangrijke wedstrijd voor alle wedstrijdroeiers. Kwalificaties, blikken en natuurlijk titels zijn de kernwoorden in een weekend vol strijd. De KNRB wil alle verenigingen hierbij uitnodigen om haar roeiers aan te moedigen tijdens het NK klein op de Bosbaan. De Hollandia zal deze eerste wedstrijd van 2011 op de Bosbaan organiseren.

Row4Rights

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


Vanaf 20 augustus 2011 vindt Row4Rights plaats. Dit internationale roeiavontuur leidt van Wenen naar Budapest.

[Lees meer]

Deze zomer: KNRB Jeugdroeikampen

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Jaarlijks organiseert de KNRB jeugdroeikampen in het watersportdorp Terherne in Friesland. Ze zijn bedoeld voor iedereen van twaalf tot en met achtien jaar en van beginner tot wedstrijdroeier.

[Lees meer]

Zaterdag 25 juni 2011: Nationale tocht Aangepast Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Ieder jaar wordt er een Nationale roeitocht voor roeiers met een beperking gehouden. In 2011 organiseren de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne en de KNRB deze tocht op zaterdag 25 juni. 

[Lees meer]

KNRB toertochten 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


In 2011 staat een aantal prachtig KNRB-toertochten gepland in binnen- en buitenland.

Er is nog voldoende ruimte om u in te schrijven. Inschrijven kan voor de meeste tochten tot en met 5 april. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van het KNRB botenwagen project. Kijk voor verder informatie op www.knrb.nl/toerroeien.

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • Interview: Matthijs Vellenga
  • Jaap Schouten stopt
  • Heineken Vierkamp: Razende Reporters
  • Van de voorzitter: Dopingregelgeving
  • Colums, Historie, Vieze Jasjes, Recensie

    U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de
    Webwinkel.  
  •