Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Verslag informele AV 23 april

Op zaterdagmorgen 23 april 2011 is er door de KNRB een informele Algemene vergadering gehouden over de regelingen betreffende doping, ongewenste omgangsvormen en het algemeen tuchtrecht. Dit ter voorbereiding van de Algemene vergadering die op zaterdagmorgen 4 juni, ook in Amsterdam, zal plaatsvinden. Tijdens deze junivergadering is het de intentie dat de KNRB statuten worden gewijzigd en dat het nieuwe Algemeen tuchtreglement wordt vastgesteld.

De circa 50 aanwezigen hebben intensief over het Advies van de door de Algemene vergadering ingestelde Commissie over doping gesproken, met speciale aandacht voor zaken die de verenigingen enerzijds en de bond anderzijds willen, dan wel moeten regelen. De aanwezigen hebben het voorgestelde twee vangnettensysteem als een goed uitgangspunt beoordeeld. In dit systeem nemen alle verenigingen in hun statuten een bepaling op over dopingzaken. Ook de KNRB dient haar statuten aan te passen. En daarnaast komt er de verplichting dat alle wedstrijdroeiers een overeenkomst, het zogeheten wedstrijdcontract, tekenen, zodat ze rechtstreeks gebonden zijn aan het dopingreglement. Een intensief debat vond plaats over de mogelijke regelingen die een vereniging of de bond met mensen uit de omgeving van de sporter zou moeten kunnen sluiten (begeleiders, coach etc.). Het vastleggen van een dergelijke regeling is door de vergadering ondersteund.

Bij het regelen van het algemeen tuchtrecht, waarbinnen het tuchtrecht voor ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, etc.), is ook een statutenwijziging van de KNRB vereist. Ook deze tekst zal tijdens de komende Algemene vergadering ter vaststelling voorliggen. Voorts is op voorstel van de voorbereidingscommissie door de aanwezigen aangegeven, dat het bestuur voor die Algemene vergadering ook een vervolgdocument maakt waarin de hoofdlijnen van het noodzakelijke beleid rondom ongewenste omgangsvormen, zowel bij verenigingen, alsook binnen de KNRB zijn vastgelegd. Dit document kan door de vergadering worden vastgesteld en over de uitvoering ervan kunnen afspraken worden gemaakt.

Wat nu: Het is de bedoeling dat de Algemene vergadering van zaterdagmorgen 4 juni de betreffende wijzigingen van de KNRB-statuten vaststelt; daartoe is een opkomst van tenminste 2/3 van het aantal verenigingen vereist. Het bestuur vraagt u dan ook in zo groot mogelijke getale aanwezig te zijn. Het is in het belang van de gehele roeigemeenschap, en daarmee van alle verenigingen, dat de regelingen die op 4 juni voorliggen, kunnen worden vastgesteld.

Namens het bestuur,
Mr Eric Niehe, voorzitter
Ir Rianne Meester-Broertjes, secretaris