Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Statuten (dopingregels), tuchtreglement en werkplan ongewenste omgangsvormen vastgesteld

Op dinsdagavond 26 juli 2011 heeft de Algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond unaniem zijn nieuwe statuten vastgesteld.

De Roeibond is in 2010 en 2011 actief geweest met het formuleren van zijn statuten, die recht doen aan de eisen die het Dopingreglement stelt. De KNRB is verplicht om regels te stellen die het mogelijk maken dat individuele sporters, na het ondergaan van dopingtesten, ook bestraft kunnen worden als daarvoor aanleiding is. In de nu aangenomen statuten is een ‘dubbel vangnet’ opgenomen, inhoudende dat sporters een wedstrijdcontract met de KNRB aangaan én dat verenigingen in hun statuten vastleggen dat hun leden aan het Nationaal dopingreglement gebonden zijn. Binnenkort zal de aangenomen tekst van de statuten in een handzame vorm worden gepubliceerd.

Voorts is het KNRB tuchtreglement ook unaniem vastgesteld. In dit reglement zijn regels gesteld voor het bestraffen van overtredingen van het Nationaal dopingreglement en voor misdragingen van leden van lidverenigingen in een viertal specifiek genoemde gevallen. De tekst van het Tuchtreglement zal ook in een handzame vorm worden uitgebracht. Het KNRB-bestuur zal overgaan tot het aanzoeken van leden van de KNRB-tuchtcommissie.

Tot slot heeft de vergadering unaniem met het Werkplan Ongewenste omgangsvormen 2011-2013 ingestemd. Dit werkplan omvat de Code ongewenste omgangsvormen die voor alle verenigingen verplicht is, waarbij de verenigingen de keuze hebben uit een beperkte invulling van het begrip Ongewenste omgangsvormen (onderdeel A), of een brede invulling (onderdeel B). In het werkplan is een aantal activiteiten opgenomen, zoals het aantrekken van vertrouwenspersonen, het maken van een vrijwilligersverklaring, het opstellen van een voorbeeld reglement etc. , die het komende jaar worden ingevuld. Het KNRB-bestuur en het bondsbureau gaan met deze en andere taken aan het werk. Dit betekent echter niet dat verenigingen hierop moeten wachten: elke vereniging kan met de nu aangenomen Code aan de slag!

De Algemene vergadering van 26 juli is door ruim 30 verenigingen bezocht. Het was voor deze vergadering niet nodig dat er een quorum aanwezig was, daar deze vergadering als de tweede in de reeks van besluitvorming over de statuten gold. De eerste Algemene vergadering waarop de nu behandelde stukken zijn besproken was op vrijdagavond 1 juli 2011. Tijdens die vergadering was het vereiste quorum van 2/3 van het aantal verenigingen niet aanwezig. De toen aanwezigen hebben hun consensus over de toen en nu voorliggende drie vergaderdocumenten uitgesproken.

Aan het slot van de vergadering dankte de voorzitter alle aanwezigen, en in het bijzonder de personen die in de afgelopen maanden actief aan het voorbereiden van de documenten hebben bijgedragen. Hij hoopt alle verenigingen op de Algemene vergadering van maart 2012 te kunnen verwelkomen.

Rianne Meester-Broertjes
Secretaris KNRB