Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Augustus 2011

Vervolgstappen na de Algemene vergadering van 26 juli 2011

Op 26 juli heeft de Algemene vergadering de statutenwijziging betreffende doping aangenomen.

Het KNRB bestuur zal deze statuten de komende maanden notarieel laten vastleggen. Voorts zal het bestuur nagaan of en zo ja op welke wijze verenigingen gefaciliteerd kunnen worden bij het vastleggen van hun nieuwe statuten. Het bestuur zal in overleg treden met het Watersportverbond om te bekijken hoe de regels voor de combiverenigingen, die zowel lid van de KNRB als van het KNWV zijn, kunnen luiden. Voor de vervolgacties rondom het Tuchtregelement zal het bestuur de definitieve versie verspreiden en gaat het aan het werk om tot een evenwichtig samengestelde tuchtcommissie te komen. Over het werkplan Ongewenste omgangsvormen zal worden bepaald welke acties op welk moment in gang worden gezet.

Meerjarenplan KNRB 2013-2016

De KNRB werkt nu binnen zijn Meerjarenplan “Aan boord naar 2012” voor de jaren 2009-2012. Dit betekent dat de Algemene vergadering in 2012 een nieuw plan voor de jaren 2013-2016 moet vaststellen.

Het bestuur zal hiervoor een start maken, die er als volgt uitziet. In september/oktober gaat er naar alle lidverenigingen en commissies een enquête uit, met vragen en stellingen over het huidige en toekomstige beleid van de bond, rol en taken van verenigingen, commissies, bureau etc. In november spreekt het bestuur op zijn bestuursdag over de hoofdpunten van het meerjarenplan. Daarna zal in de periode van 14 tot 24 november in vier districtsbijeenkomsten de inbreng van de lidverenigingen nader gestalte kunnen krijgen, gevolgd door een debat tijdens de nationale roeidag in januari 2012. Tijdens de Algemene vergadering van maart 2012 bespreken we een conceptplan, dat vervolgens in het najaar van 2012 door de AV wordt vastgesteld. In de loop van het proces wordt bepaald op welke wijze onze stakeholders nader bij het opstellen worden betrokken.

Nationale roeidag én Nationale leer roeien-dag

De Nationale Roeidag vindt in beginsel op zaterdag 21 januari 2012 plaats (datum nog onder voorbehoud). Daar de roeidagen van 2010 en 2011 een groot succes waren, zal de vormgeving van de komende roeidag nagenoeg identiek zijn.

Voorts zijn het bestuur en bureau bezig om op zaterdag 8 september 2012 een landelijke leer roeien-dag voor te bereiden. Deze dag is gekozen vanwege het begin van het (middelbare) schooljaar. Het plan is om op deze dag op veel plaatsen (zo veel mogelijk d.m.v. een open dag bij alle verenigingen!) gelegenheid tot het kennismaken met de roeisport te organiseren. Bestuur en bureau zullen de komende maanden verder aan de uitwerking van dit idee werken, uiteraard in nauwe samenwerking met lidverenigingen. Uw suggesties voor mogelijkheden op deze dag ontvangen wij zeer graag.

Bezoeken aan verenigingen en evenementen

Elke maand verdeelt het bestuur onderling zijn aanwezigheid bij evenementen die verenigingen organiseren, zoals lustra, openingen van botenhuizen en wedstrijden.

Bestuursleden komen graag op verenigingen, omdat zij op die wijze op goede en aangename wijze met de vereniging, zijn leden, gebouwen en evenementen (hernieuwd) kunnen kennis maken. De afgelopen maanden waren we bij de Goudse, Cornelis Tromp, de Maas, de Hunze, Breda, Willem III, de Drietand, de Hoop, de Amstel, Nautilus, De Helling, De Alkmaarsche. En bij vele wedstrijden, zoals De Koninklijke, Argo Sprint, Martiniregatta en de NSRF. In deze maanden vroegen ook de buitenlandse wedstrijden onze aandacht, zoals de Worldcups in München en Luzern, de WKJ in Eton, de Coupe de la Jeunesse in Linz. En natuurlijk de WU<23, die in juli in Amsterdam is geweest

Rianne Meester-Broertjes
Secretaris KNRB