Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Augustus 2011

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

KNRB Statuten en Tuchtreglement gereed
Toetsing verenigingsstatuten
Uit de Bestuursvergadering
Roei.tv verslaat WK Roeien
Vacature: projectcoördinator uitbreiding OTC
Straatnaamgeving Eendragtspolder
Onderwerpen blad ROEIEN

KNRB Statuten en Tuchtreglement gereed

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Tijdens de Algemene vergadering van 26 juli zijn de nieuwe Statuten en het Tuchtreglement van de KNRB vastgesteld.

De laatste wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd, en de definitieve teksten zijn gereed. In de toelichting bij de statuten is een voorstel opgenomen voor de tekst die verenigingen in hun statuten moeten opnemen. Bekijk de documenten: KNRB reglementen.

Toetsing verenigingsstatuten

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Lidverenigingen van de KNRB veranderen af en toe hun statuten. De situatie binnen hun vereniging verandert, er is sprake van een fusie of andere veranderingen geven aanleiding tot modernisering van de statuten.


Als secretaris van de KNRB merk ik, dat het niet bij alle verenigingen bekend is, dat zij - voordat de eigen ledenvergadering over de statutenwijziging besluit- de nieuwe ontwerpteksten aan het bestuur van de KNRB moeten voorleggen. Het KNRB-bestuur toetst deze statuten summier op hoofdlijnen en richt zich in het bijzonder op de weergave van het doel van de vereniging en het soort leden dat de vereniging heeft. De verenigingsstatuten mogen niet strijdig zijn met de statuten van de KNRB. Het komende jaar komt daar nog het extra punt bij: de toetsing van het nieuwe artikel over doping (zie Algemene vergadering van de KNRB van 26 juli).

Rianne Meester-Broertjes
Secretaris KNRB

Uit de Bestuursvergadering

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Vanaf augustus 2011 doet het bestuur na elke bestuursvergadering kort verslag van in zijn vergadering behandelde thema’s.

Het bestuur van de KNRB vergadert in beginsel elke tweede dinsdagavond van de maand over vele zaken die binnen onze bond spelen, zoals topsport, sportontwikkeling, verhuizing, doping, of bestuurlijke zaken. Bekijk de onderwerpen uit de laatste vergadering: augustus.

Roei.tv verslaat WK Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het Sloveense Bled zijn op 28 augustus de WK Roeien van start gegaan. Naast de strijd om de wereldtitels staat het toernooi in het teken van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van London 2012.

Vanaf donderdag 1 september wordt via http://www.roei.tv/ verslag gedaan van de verrichtingen van de Nederlandse equipe. Voor verenigingswebsites is een Roei.tv-miniplayer ontwikkeld, zoals ook te zien is op de hoofdpagina van www.knrb.nl. Deze miniplayer is in verschillende formaten verkrijgbaar via webmaster@knrb.nl.

Vacature: projectcoördinator uitbreiding OTC

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

De KNRB zoekt een ervaren
PROJECTLEIDER / VOORZITTER BOUWBEGELEIDINGSTEAM
die de KNRB kan bijstaan in de plannen voor uitbreiding van het Olympisch Trainings Centrum (OTC) aan de Bosbaan te Amsterdam.

[lees meer]

Straatnaamgeving Eendragtspolder

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

In de Eendragtspolder komt een uniek nieuw recreatiegebied met waterberging met daarin een internationale roeibaan, de Willem-Alexander Baan.

De gemeente Zuidplas heeft afgelopen week de namen van toekomstige straten en bruggen in de Eendragtspolder bekend gemaakt.

[Lees meer]

 

 

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

 • Interview: Kritische Maaike Head en Rianne Sigmond
 • Presentatie WK-ploeg Nederland
 • Clash of Generations: Holland Acht 1968 tegen 2012
 • Marathon in NH, De Hunze 125 jaar
 • Van 't zelfde slag, over roeifamilies
 • Colums, Historie, Recensie, Media 
  U bestelt een abonnement op het blad Roeien in de
  Webwinkel.  
 •