Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Vrijwillige projectco÷rdinator voor "Van OTC naar Centre of Excellence"

De KNRB zoekt een ervaren

PROJECTLEIDER / VOORZITTER BOUWBEGELEIDINGSTEAM

die de KNRB kan bijstaan in de plannen voor uitbreiding van het Olympisch Trainings Centrum (OTC) aan de Bosbaan te Amsterdam.

De KNRB heeft sinds 2005 het OTC in gebruik als trainingscentrum voor de roei-equipe. Inmiddels is gebleken dat het trainingscentrum op een aantal punten niet meer voldoet en te klein is voor de groeiende groep atleten die deel uitmaakt van de nationale equipe (Jeugd/Senior B en Senior A).

De wens is het OTC uit te breiden met ruimtes voor bewegingsonderzoek, betere sanitaire voorzieningen, meer  trainingsruimte, ruimtes voor de coaches, voor groepsvergadering en een binnenroeibak. Daarnaast is er de wens te zorgen voor een permanente huisvesting van het bureau van de KNRB.

Het streven is om korte termijn een bouwbegeleidingsteam te formeren. De bouw zou in 2012 moeten aanvangen, opdat het gebouw in ieder geval voor eind 2013, dus ruim voor de WK 2014, gereed is. Het is noodzakelijk dat de WK-organisatie de faciliteiten van het gebouw gebruikt, zodat aan de eisen die de FISA aan deze wedstrijden stelt mede hiermee kan worden voldaan.

Taken:
-
Formeren van een bouwbegeleidingsteam;
- Opstellen van het programma van wensen en eisen;
- Onderzoek naar de financiering van het gebouw;
- Contacten met de overheden voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen;
- Contacten met subsidieverstrekkers;
- Contacten met architect en andere ingenieursbureaus;
- Bouwbegeleiding.
In overleg met de projectleider kan er voor worden gekozen het bouwbegeleidingsteam uit te breiden met degenen die beschikken over een specifieke expertise die t.z.t. nodig is.

Competenties:

- Ervaring in complexe bouwprojecten;
- Goede contactuele eigenschappen;
- Ervaring in het overleg met overheden;
- Kennis van en zo mogelijk ervaring met het werken binnen de roeigemeenschap, zowel met de vele vrijwilligers als met diverse professionals;
- Voldoende tijd in de jaren 2011 tot en met 2013;
- Ervaring met de opzet van exploitatiemodellen;
- Drive (maar dat is overbodige vraag, want dat hebben alle roeiers).

Duurzaamheid
De KNRB wil duurzaam bouwen en vindt dat alle aspecten van duurzaamheid moeten worden betrokken bij de bouw en inrichting. Het gaat o.a. om energie, gebruik van materialen, een passend beheer en inpassing in de omgeving.

Sollicitatie en inlichtingen
Zij die deze uitdagende taak op zich willen nemen, worden verzocht hun belangstelling te laten blijken aan de secretaris van de KNRB, Rianne Meester-Broertjes (secretaris@knrb.nl).

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de penningmeester der KNRB Victor Maes (penningmeester@knrb.nl / 0654770926) of de directeur Maurice Leeser (maurice.leeser@knrb.nl /0206462740).