Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Nationale Roeidag 2012

Op de dag dat de Koninklijke Nederlandsche Roeibond op de kop af haar 95e verjaardag vierde (21-1-1917 / 21-1-2012), vond in het kantoor van KNRB hoofdsponsor AEGON de Nationale Roeidag 2012 plaats.

Aanwezige bestuursleden van aangesloten verenigingen, vrijwilligers, coaches en andere roeiliefhebbers werden welkom geheten door Ronald van Liemt, sponsor manager AEGON. Dagvoorzitter Erik Peekel verzorgde vervolgens tijdens de eerste plenaire bijeenkomst van de dag een superbrainstrom-sessie rond het thema van de dag “MOVE; de roeiwereld in beweging!” 

Aansluitend konden de aanwezigen deelnemen aan workshops binnen de thema’s ‘Vrijwilligersbeleid’,  ‘Communicatie’ en ‘Sportpromotie van de roeisport’. Ook was er gelegenheid deel te nemen aan inspiratiesessies rondom Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Tijdens het middagprogramma van de roeidag vond ook het symposium AEGON Bestuursbokaal voor studentenverenigingen plaats en was er speciale bijeenkomst voor kamprechters. Presentaties van de workshops vindt u terug op de pagina [Presentaties].

In de afsluitende plenaire bijeenkomst werd de jaarlijkse huldiging van de medaillewinnaars en de uitreiking van de verschillende KNRB-prijzen voorafgegaan door de presentatie over het binnenkort te lanceren programma Fan van het Roeien. Een programma van de KNRB in samenwerking met hoofdsponsor AEGON om in de aanloop naar de Olympische Spelen in Londen meer aandacht te generen voor de roeisport en om extra (top)sportfaciliteiten te realiseren. 

De Dutch Rowing Business Club (DRBC) had in het slotdeel nog een mooie verrassing voor alle nationale ploegen die zich momenteel voorbereiden op de Olympische Spelen, de Stichting Paralympisch Aangepast Roeien en de organisatie het NJTK. Zij ontvingen allen uit handen Jan Maurits de Jonge, voorzitter DRBC, een cheque ter waarde van 1000 euro.

De KNRB Wisselprijs ging dit jaar naar alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de organisatie van het WK onder 23 jaar dat in 2011 plaats vond op de Bosbaan in Amsterdam. Een bijzonder goed georganiseerd evenement dat alleen mogelijk was door de onmisbare inzet en bijdrage van vele vrijwilligers. De prijs werd namens hen in ontvangst genomen door Bas Verberg, secretaris van het WU23 organisatiecomité en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het evenement.


Jaarlijkse wisselprijzen


Jeugdbeker
Bestemd voor die vereniging die met haar jeugdploegen de beste prestaties heeft geleverd in binnen- en buitenland. Winnaar 2011: KR&ZV Het Spaarne

Vaardigheidsbeker jeugd
De vaardigheidsbeker voor de jeugd is bestemd voor die vereniging die in verhouding met haar jeugdleden de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Winnaar 2011: De Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging

Chris van Winden-beker
Vaardigheidsbeker voor volwassenen
Deze beker valt toe aan de vereniging die in het bondsjaar in verhouding tot haar seniorleden het grootste aantal vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Winnaar 2011: De Laak 

Triton beker
Deze beker is ter beschikking gesteld door Dr.J.W. Hingst. Deze wisselprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de vereniging waarvan haar roeiers/sters de beste prestaties hebben geleverd op FISA- of Olympische kampioenschappen volgens een bepaald puntensysteem. Winnaar 2011: Nereus

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs
Prijs voor de beste amateurcoach, op voordracht van de Adviescommissie Toproeien. 
Winnaar 2011: Marloes van der Weide (Orca)

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien
Deze wisselprijs is ingesteld in 1998 door de werkgroep lange-afstandroeien (thans Marathonroeien) van de KNRB. De Lauwerkrans voor marathonroeier van het jaar wordt uitgereikt aan die roeier die aan het grootste aantal marathonevenementen deelnam en daarmee de meeste kilometers aflegde. Winnaar 2011: Arend van der Waal (Kon. Dordrechtse R&ZV) 

Persprijs 
De persprijs is ter beschikking gesteld door Dr. D. Willebrand, erelid van de KNRB. De prijs wordt toegekend aan een medewerker van pers, radio en/of tv, die naar de mening van de schenker, in overleg met het bestuur van de KNRB, in het afgelopen jaar de meest positieve berichtgeving over roeien heeft verzorgd. Winnaar 2011: vrouwen8.nl

KNRB wisselprijs 2011
De KNRB prijs wordt toegekend aan een persoon, groep personen, instelling of organisatie die in 2010 op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient. Winnaar 2011: Bas Verberg namens alle vrijwilligers van de WK onder 23 jaar

Foto: ©Ben Verbeek, AEGON.

Programma

10:00u

  Inloop met koffie en thee / bedrijvenplein
10:30u   Plenair programma met:
• Welkomstwoord KNRB-voorzitter Eric Niehe
• Gastheer en Directeur Communicatie AEGON Jan Driessen
• Superbrainstorm “Wat beweegt mijn vereniging en wat zet mijn vereniging in beweging?” door dagvoorzitter Erik Peekel
11:45-12:15u    Koffiebreak / bedrijvenplein
12:15-13:15u   Workshopronde 1 / AEGON Bestuursbokaal deel 1
13:15-14:15u   Lunch / bewegen / bedrijvenplein
14:15-15:15u   Workshopronde 2 / AEGON Bestuursbokaal deel 2
15:30-16:15u   Prijsuitreikingen
16:15-16:30u   Afsluiting door voorzitter Eric Niehe en dagvoorzitter Erik Peekel
16:30-17:30u   Borrel

Inschrijven
Hieronder vindt u een thematisch overzicht van workshops en lezingen. Bij uw inschrijving stemt u ook voor de prijs voor de [KNRB vrijwilliger van het jaar]. U kunt zich niet meer inschrijven. Deelname aan de Nationale Roeidag is geheel gratis. Inschrijven was mogelijk tot en met 31 december.

Verenigingsbeleid

Vrijwilligersbeleid op verenigingen - staat uw roeivereniging afgesteld voor de toekomst? (ronde 1)
Theo van de Broek van R&ZV Daventria en Sportraad Deventer
De roeivereniging wordt de komende jaren geconfronteerd met een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals bezuinigingen, minder vrijwilligers, consumentengedrag bij leden en concurrentie van andere activiteiten. Een aantal van deze trends en ontwikkelingen brengt negatieve gevolgen voor de vereniging met zich mee. Er zijn gelukkig ook trends die positief uitwerken voor de roeivereniging, zoals de toenemende maatschappelijke aandacht voor gezondheid, bewegen en zorg, vergrijzing en de wijkgerichte aandacht vanuit veel gemeenten. Verenigingen die inspelen op de trends en ontwikkelingen zijn levensvatbaar en hebben voldoende perspectief in de toekomst. Inspelen op trends en ontwikkelingen vraagt om een pro-actieve houding van het bestuur: de negatieve trends en ontwikkelingen accepteren als een gegeven (niet ontkennen) en nadenken hoe de vereniging kan inspelen op de ‘positieve’ trends: hoe maak je van een nadeel een voordeel?

In de workshop leert u hoe (met leden van uw vereniging) een analyse te maken: u bepaalt de sterke en zwakke punten van de vereniging. Ook worden de kansen en de bedreigingen beschreven waar de vereniging nu, en in de nabije en verdere toekomst mee geconfronteerd wordt. De opgave die voorligt is de volgende: Hoe de sterke punten te behouden (gezien de bedreigingen) en de zwakke punten te verbeteren (gezien de kansen). Deze invalshoek is van binnen (de roeiwereld) naar buiten. De benadering anders om: Hoe halen we het meeste uit de kansen en hoe gaan we om met de bedreigingen die onafwendbaar op de vereniging afkomen. Deze analyse levert meer out of the box suggesties op (niet denken vanuit de huidige situatie).

De groep wordt opgedeeld in burgerverenigingen tot 200 leden, burgerverenigingen vanaf 200 leden en studentenverenigingen.

Nieuwe ruimtenormen (ronde 1)
John Barendregt, Marco Dreschler en Jan Dirk Heijnis van de commissie infrastructuur van de KNRB.
De commissie Infrastructuur van de KNRB heeft in 2005 een brochure opgesteld met normen en richtlijnen voor roeiaccomodaties. Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor nieuwbouw of verbouw, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt bij subsidieaanvragen.
In het afgelopen jaar heeft de commissie een enquete gehouden onder de verenigingen om na te gaan of de ruimtenormen nog passen bij de huidige praktijk.

Tijdens de workshop "nieuwe ruimtenormen" zullen de resultaten van de enquete worden gepresenteerd en wordt een voorstel gedaan voor enkele nieuwe normen.

De deelnemers worden direct om feedback gevraagd. Ook zal er gelegenheid zijn om eigen ervaringen, slimme oplossingen of praktische vragen op tafel te leggen. De workshop zal een interactief karakter hebben.

Vloten vergeleken (ronde 2)
Jeroen Brinkman, materiaalcommissaris RV Naarden
Besteedt de vereniging genoeg geld aan het vernieuwen van de vloot? Hebben we genoeg boten voor onze leden? Is de vlootsamenstelling representatief of moeten we toch meer gladde boten kopen?

Vragen die een materiaalcommissaris tenminste eens per jaar – bij het maken van het jaarplan - tegenkomt. Omdat de antwoorden op deze vragen niet eenvoudig te geven zijn, is het zinvol de vloten van verschillende verenigingen met elkaar te vergelijken. Wanneer we bijvoorbeeld van een aantal andere verenigingen zouden weten wat zij jaarlijks per lid aan de aanschaf van boten besteden, komt het eigen bedrag in breder perspectief.

Afgelopen jaar is een benchmark uitgevoerd van een aantal vloten in Nederland. In deze sessie zullen de resultaten worden gepresenteerd en zullen we daarnaast de resultaten hiervan vergelijken met de vloten van de deelnemers aan deze sessie.
Met prikkelende stellingen geeft de spreker inzicht in belangrijke vlootparameters en -kentallen. Een niet te missen sessie voor elke materiaalcommissaris die zijn vloot met passie beheert.

Sponsoring: identiteit van verenigingen - Uit eigen kracht
Cees Vente, VenteFundraising - Geschikt voor studenten- en burgerverenigingen.
Succesvol sponsoren werven vanuit de authenticiteit van jouw vereniging. Hoe grote en kleine sponsoren weten te vinden en daarmee een duurzame relatie mee weten op te bouwen. Aan de hand van een kritische analyse weet u een sponsorplan op te zetten voor uw vereniging.
Sponsorwerving is het creëren van toegevoegde waarde voor de vereniging, leden en sponsoren

Roeien is een goede sportkeuze voor mensen met een visuele beperking (ronde 1)
Thea Emke, combinatiefunctionaris bij RV RIC Amsterdam
Thea organiseert clinics voor onder andere de Visioschool bij RIC in Amsterdam en licht aanpak en methodiek toe.

Hoe leer je (grote) groepen leerlingen in korte tijd roeien (ronde 2)
Thea Emke, combinatiefunctionaris bij RV RIC Amsterdam
In deze workshop licht Thea toe hoe je dit organisatorisch en methodisch aanpakt.

Communicatie

Social Media (ronde 1)
Monique Keler-Amse, adviseur en coach bij implementatie van nieuwe/social media bij Keler & Amse, Partner in Social Media, Training, Coaching en Ontwikkeling
Tijdens de één uur durende bijeenkomst wordt u bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen rondom Social Media. Wordt een stappenplan uitgerold volgens welke een organisatie het gebruik van Social Media kan implementeren en worden de specifieke mogelijkheden voor een vereniging uitgelicht. Hoe kan communiceren via Social Media een positieve bijdrage leveren aan uw vereniging?

Social Media in het bedrijfsleven (ronde 2, uitsluitend voor leden van de KNRB Dutch Rowing Business Club)
Monique Keler-Amse, adviseur en coach bij implementatie van nieuwe/social media bij Keler & Amse, Partner in Social Media, Training, Coaching en Ontwikkeling
In een uur tijd neemt Monique Kelser-Amse u mee in de wondere wereld van LinkedIn. Wat kan het zakelijk voor u betekenen en hoe werkt het. Vanuit uw zakelijk doelstellingen naar praktische acties. Voor deze workshop adviseren we u een laptop of Tablet (bv I-pad) mee te nemen. Zo kunt u direct ervaren en toepassen wat besproken wordt.

Promotie van de roeisport

Willem-Alexander Baan
Jan Katgerman, voorzitter Stichting Willem-Alexander Baan
Een workshop over de mogelijkheden op en rondom de baan. Bedoeld voor alle toekomstige gebruikers: talentcenters, topsporters, coaches, verenigingen, studentenverenigingen, wedstrijdorganisatoren. Verteld wordt wat de planning is, wat er wordt aangeboden, wat de kosten zijn etc. Welke mogelijkheden zijn er voor trainingskampen? We vragen (vertegenwoordigers van) toekomstige gebruikers om mee te praten over hun wensen en gedachten.

Het nieuwe roeien
KNRB en Cees van Bladel en Lenneke de Voogd van Volans Rowing
Hoe kunnen we het merk roeien beter positioneren om de roeisport meer bekendheid te geven en meer mensen te laten participeren? House of Sports deed hier een onderzoek naar voor de KNRB en heeft een strategie ontwikkeld. Graag delen wij deze strategie met u, zijn we benieuwd naar uw visies en leggen we een aantal mogelijke activaties met o.a. Volans voor.

Landelijke open roeidag voor en door verenigingen ten behoeve van het werven van nieuwe leden en promotie van de roeisport
D.S.R.V. Laga
Deze enthousiaste vereniging legt uit wat deelname aan een landelijke open dag kan betekenen voor de roeisport in het algemeen en uw vereniging in het bijzonder.
Van 21 tot en met 28 april 2012 vindt de Nationale Sportweek plaats. Er wordt gekeken hoe de open dag als campagne in de Nationale Sportweek geïntegreerd kan worden. Gedacht wordt aan de tweede zaterdag van deze week, 28 april. Verenigingen zal gevraagd worden of zij geïnteresseerd zijn in deelname. Bij deze workshop wordt een model van de dag en de daarbij benodigde faciliteiten vanuit de KNRB besproken met geïnteresseerde verenigingen. Meningen en behoeftes worden gepeild.

Inspiratiesessies Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

De roeisport op weg naar 2016 – Topsport (Ronde 1)
Rutger Mollee van Mollee Communicatie
Draag bij aan het meerjaren topsportbeleid. Wat kunnen wij er met onze eigen top vijf ambitie aan doen om bij te dragen aan de top tien ambitie van Nederland als topsportland? Hoe moet de reis van een talent naar succesvolle Olympische topsporter er uit zien in het meerjarenbeleid? Willen we vanuit een brede kweekvijver talenten naar de wereldtop toe ontwikkelen of willen we juist vanuit een smalle basis exceptionele talenten naar de top toe begeleiden. Welke keuzes kunnen wij maken rondom het junioren- en het studentenroeien in de weg naar de top en de samenwerking van beiden in verenigingen en topsportcentra in Nederland? Welke verbetering en ontwikkeling van topsportvoorzieningen draagt bij aan de prestaties op verschillende niveaus? Zijn wij met elkaar op de goede weg? Wat zijn prioriteiten?

De roeisport op weg naar 2016 – promotie van de roeisport (Ronde 2)
Frans Cornelis, KNRB -  commissaris communicatie en sponsoring.
Managing director Group marketing & communications Randstad Holding nv.

Denk mee over het meerjarenbeleid voor de promotie van de roeisport. Hoe vergroten en spreiden we de soorten roeisport inkomsten. Op welke wijze genereren we blijvende sponsorwaarde voor onze sponsoren en subsidiegevers. Hoe zorgen we ervoor dat we de roeisport nog beter op de kaart zetten (zichtbaarheid en relevantie) en waarmee maximaliseren we de aandacht voor het roeien in de media. Als ook de kennis ontsluiting naar en het verbinden van de roeiers met elkaar via multimedia. Welke rol kunnen en/of willen verenigingen hierin spelen?

De roeisport op weg naar 2016 – sportontwikkeling (ronde 1)
Hans-Jan Rijbering, implementatie adviseur van CISIS, cartoonist en duursporter
Denk mee over het meerjarenbeleid voor sportontwikkeling. Welke activiteiten moet de KNRB de komende jaren voortzetten of ontplooien om zo de roeisportparticipatie in Nederland te verhogen, zoals:
• Aanbod voor iedere leeftijdscategorie (bv. scholieren, gezinnen, Masters)
• Netwerkontwikkeling (ontwikkelen en ondersteunen van allianties op het gebied van onderwijs, bedrijfsleven, overheden, (roei)sportaanbieders)
• Creëren van voldoende roeiplekken en kader
• Nieuwe roei- en lidmaatschapsvormen (bijv. introductie van het Roeivaardigheidsbewijs, schoolroeiverenigingen)
Welke rol kunnen en/of willen verenigingen hierin spelen?

De roeisport op weg naar 2016 – verenigingen (ronde 2)
Hans-Jan Rijbering, implementatie adviseur van CISIS, cartoonist en duursporter
Denk mee over het meerjarenbeleid van de dienstverlening van de KNRB aan verenigingen binnen de volgende thema’s, zoals:
• wedstrijden, klassementen en competities
• sportontwikkeling en sportstimulering
• topsport
• communicatie & marketing
• kennisdeling
• professioneel kader en vrijwilligers

U kunt zich niet meer inschrijven.