Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

September 2011

Topsport

Na de Wereldkampioenschappen voor senioren in Bled was het seizoen voor het toproeien afgelopen. Dit begon met de WK onder 23 jaar in Amsterdam, waar Nederland twee bronzen medailles behaalde bij de vrouwen tweezonder en vrouwen vierzonder.

Het tweede treffen waren de Wereldkampioenschappen voor de jeugd op de Olympische roeibaan in Eton (bij Londen), waar de damesdubbelvier zilver veroverde. Het spectaculaire slot was in Bled, met helaas slechts één medaille. De niet Olympische vrouwen vier zonder won brons. Maar wel met vier Olympische nominaties, voor de mannen- en vrouwenacht, die door het NOC*NSF inmiddels in twee startbewijzen zijn omgezet. De zware mannen vierzonder en de zware mannen tweezonder hebben ook aan de eis van een Olympische kwalificatie voldaan. Die wordt echter pas verzilverd als zij in de voorzomer van 2012 hun vormbehoud laten blijken.

Het bestuur ziet uit naar het jaar 2012, waarvoor door de sporters en hun begeleiders nog veel werk moet worden verzet, en dankt een ieder voor zijn of haar inzet in het jaar 2011.

Uitbreiding OTC

Het bestuur hoopt en verwacht eind dit jaar een begin te kunnen maken met de uitbreiding van het Olympisch Trainingscentrum (OTC).

Het OTC staat aan de Bosbaan en en is de plek van waaruit onze topsporters hun sport invullen. Ook is er daar gelegenheid de vele (kracht)trainingen in de sportzaal uit te voeren. Dit centrum wordt te klein voor de eisen die in de (nabije) toekomst aan onze topsport worden gesteld. Daar ook het nieuwe bondsbureau in een tijdelijke huisvesting is gevestigd en er voor het WK 2014 extra vergader-, pers- en andere voorzieningen nodig zijn, is het de bedoeling  dat het huidige OTC wordt uitgebreid.

Momenteel werkt het bestuur, ondersteund door het bondsbureau, en in nauwe samenspraak met de gemeente Amsterdam en het ministerie van VWS (Sport) aan een programma van eisen en aan een realistische begroting. De KNRB zoekt op dit moment voor dit project op vrijwillige basis een projectleider. Bekijk de [vacature].

Districtsbijeenkomsten

Het KNRB bestuur, de directeur en medewerkers van het bureau zullen op 15, 17, 22 en 24 november 2011 het land ingaan om met verenigingsbestuurders te spreken over het op te stellen Meerjarenplan 2013-2016.

Ook komen andere thema’s aan bod die bij verenigingen en bij de bond spelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: aangepast roeien, vrijwilligers, schoolroeien, opleidingen en andere zaken die verenigingen van belang vinden. Op dit moment bereidt het bureau deze avonden voor.  Via de website en ledenpost wordt u van deze avonden op de hoogte gehouden.

Vrijwilliger van het jaar

Ieder jaar wordt op de roeidag in januari de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt, na een selectieproces in de maanden ervoor.

In 2012 zal de vrijwilliger van het jaar 2011 worden gekozen. De procedure van aanmelding hiervoor is gelijk aan die in het najaar van 2010 en vindt u in de ledenpost en op /.

Bezoeken aan verenigingen en evenementen

Elke maand verdeelt het bestuur onderling zijn aanwezigheid bij evenementen die verenigingen organiseren, zoals lustra, openingen van botenhuizen en wedstrijden.

In september waren dat evenementen bij :
• De Laak (Den Haag): lustrum en opening talentcentrum;
• De Kop (Schagen): opening nieuwe botenhuis;
• Saurus (Maastricht) opening nieuwe botenhuis;
• Nautilus (Rotterdam) bedrijfswedstrijden 
• Erasmussprints (Rotterdam) bedrijfswedstrijden 
• Open Dag van de Johan Cruyff Foundation, ter gelegenheid van het 14-jarig bestaan van de Stichting

Rianne Meester-Broertjes
Secretaris KNRB

28 september 2011