Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Algemeen Directeur

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de brancheorganisatie voor de ontwikkeling van de roeisport in Nederland. Er zijn 114 roeiverenigingen met 31.000 leden van alle leeftijden bij de KNRB aangesloten. Roeien wordt op vele manieren beoefend: van wedstrijd- tot zuiver recreatief roeien, van marathon- tot indoorroeien, van aangepast tot zeeroeien. Als roeiland heeft Nederland een uitstekende naam. Onze topploegen behalen op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen vaak goede resultaten. Ook onze toerroeiers zwermen uit over de grenzen. De KNRB ondersteunt de verenigingen, het wedstrijdroeien en alle andere vormen van roeien met een breed scala aan activiteiten, waaronder opleidingen voor coaches en instructeurs.

De KNRB beschikt bij de Bosbaan in Amsterdam over een –onlangs betrokken- bondsbureau met 15 professionele medewerkers. Onder de algehele verantwoordelijkheid van het KNRB-Bestuur geeft de Algemeen Directeur leiding aan de organisatie. De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor het topsportbeleid. Voorts heeft de KNRB professionals in dienst voor het coachen van de Nederlandse roeiselectie en zijn er tal van commissies, waarin vrijwilligers actief zijn.

De komende jaren zullen vooral in het teken staan van de Olympische Spelen 2012 in Londen, de opstelling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (waarschijnlijk o.m. met de ambitie van ledengroei), de uitbreiding van het Olympisch Trainingscentrum aan de Bosbaan met hopelijk de nieuwe permanente huisvesting van het KNRB Bondsbureau en de Wereldkampioenschappen roeien die in 2014 op de Bosbaan zullen worden gehouden.

In verband met het vertrek van de huidige directeur, zoekt de KNRB een 

ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V)

die affiniteit heeft met sport en zich thuis voelt in de diverse wereld van het roeien, waarin professionals en vrijwilligers samen optrekken, en die om kan gaan met toproeiers, recreatie- en jeugdroeiers. Het bondsbureau speelt daarbij een centrale rol, gericht op het ondersteunen van verenigingen, van wedstrijdorganisaties en van uit te zenden ploegen, bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen. De sfeer op het bondsbureau is servicegericht, dynamisch, open en informeel.

Functieprofiel
De Algemeen Directeur
• geeft leiding aan het bondsbureau met gebruikmaking van het onlangs ingestelde managementteam
• rapporteert aan het KNRB-bestuur, bereidt de maandelijkse bestuursvergaderingen voor, neemt daaraan deel en zorgt voor de verslaglegging
• draagt bij aan het opstellen van meerjarenbeleidsplannen en de daarbij behorende begrotingen
• is verantwoordelijk voor het vertalen van beleidsplannen in concrete (jaar)plannen en voor de uitvoering daarvan, inclusief de uitvoering van de begroting (kwartaalrapportage, jaarverslag, jaarrekening)
• is verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidies bij het Rijk (VWS) en andere overheden, bij NOC*NSF en andere subsidiegevers, en het verantwoorden van de besteding daarvan
• draagt bij aan het werven van nieuwe sponsoren, onderhoudt actief contact met de huidige sponsoren en bewaakt de naleving van de gemaakte afspraken
• is verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van goede sportaccommodaties voor de Nederlandse roeiselectie
• is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het faciliteren van de KNRB vrijwilligersorganisatie
• vertegenwoordigt – in samenspel met het bestuur – de KNRB bij externe contacten en draagt daarbij de visie en het beleid van de KNRB uit.

Functie-eisen

• academisch werk- en denkniveau
• leidinggevende ervaring
• kennis van en feeling met de Nederlandse sportwereld en haar financiële structuur
• kennis en ervaring op financieel-administratief gebied; goed cijfermatig inzicht
• inzicht in de betekenis van PR en marketing voor de hedendaagse sport
• gevoel voor juridische zaken, die van belang zijn voor het aangaan van contracten met sponsoren etc.

Competenties
• sociaal vaardig:
     -in staat om de medewerkers te motiveren en leiding te geven aan het bondsbureau
     -in staat om goede externe contacten op te bouwen en te onderhouden
     -in staat om vrijwilligers te stimuleren en te binden.
• bindend vermogen naar medewerkers, sporters, vrijwilligers en bestuur
• houdt overzicht: prioriteiten stellen en inspirerend sturen in een dynamische omgeving, waar enerzijds regels en procedures gelden, maar anderzijds regelmatig geďmproviseerd moet worden
• besluitvaardige en enthousiasmerende persoonlijkheid, die beseft dat het niet om een negen tot vijf baan gaat
• initiërend, daadkrachtig, praktisch ingesteld, gericht op samenwerking.

Aanstelling vindt plaats op fulltime basis. Het salaris is gebaseerd op de eisen die de functie stelt conform de CAO voor de sport. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Belangstellenden sturen – uiterlijk zaterdag 5 november 2011 – per email een sollicitatie met curriculum vitae naar de secretaris van het bestuur van de KNRB, mevrouw Rianne Meester-Broertjes,  secretaris@knrb.nl. Voor nadere informatie kan zij gebeld worden op tel. 06 5131 6746, dagelijks van 20.00 tot 22.00 uur.

Degene die niet aan de functie-eisen voldoet, behoeft niet te reageren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.