Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

November 2011

Het KNRB bestuur heeft op dinsdag 8 november zijn maandelijkse vergadering gehouden. Over de meest belangrijke bespreekpunten en besluiten volgt hier een kort verslag.


Opvolging directeur KNRB

In november is gestart met de procedure voor de opvolging van Maurice Leeser, directeur KNRB. Tjaart Kloosterboer zal als interim-directeur fungeren van 18 november 2011 tot 1 maart 2012. Voor de definitieve opvolging in de functie van directeur zijn in november gesprekken gevoerd. Naar verwachting zal eind december de naam van de opvolger bekend zijn.

Districtsbijeenkomsten november 2011

In november 2011 zijn drie districtsbijeenkomsten gehouden, bij Isala, Asopos de Vliet en de Bredase roeivereniging. De bijeenkomst bij ’t Diep is niet doorgegaan, wel heeft een ontmoeting in Groningen plaatsgehad.
Voor deze bijeenkomsten zijn de thema’s gericht op het in 2012 vast te stellen Meerjarenplan 2013-2016. Daarbij bieden de resultaten van de enquête die naar de verenigingsbesturen en KNRB-vrijwilligers is gestuurd een zeer dankbaar handvat. De resultaten van de enquête zullen eind 2011 op de website worden gepubliceerd.


Financiën KNRB

Door het bestuur is de financiële maandrapportage over oktober 2011 besproken en vastgesteld. De financiële situatie van de KNRB is gezond. In december wordt de begroting voor 2012 besproken, waarna deze in februari 2012 aan de Algemene vergadering wordt aangeboden.

Nationale Roeidag 2012

Op zaterdag 21 januari 2012 vindt de jaarlijkse nationale roeidag in het kantoor van Aegon in Den Haag plaats. Het programma hiervoor is vastgesteld. De dag kent een mix van plenaire bijeenkomsten, workshops en gezelligheidsonderdelen. Het bestuur hoopt dat vele verenigingsbesturen en KNRB-vrijwilligers, deze dag zullen bijwonen, hun input zullen leveren en er met vele nieuwe denkbeelden van terugkeren.

Nationale 'Leer Roeien-dag' 2012

Het bestuur heeft gesproken over de mogelijkheden om een landelijke open dag  te faciliteren waarmee zowel de roeisport in het algemeen wordt gepromoot als de roeiverenigingen in het bijzonder.

Van 21 tot en met 28 april 2012 vindt de Nationale Sportweek plaats. Er wordt gekeken hoe de open dag in die week geïntegreerd kan worden. Gedacht wordt aan de tweede zaterdag van deze week, 28 april. Verenigingen zal gevraagd worden of zij geïnteresseerd zijn in deelname. Tijdens de Nationale Roeidag op 21 januari 2012 wordt in een van de workshops een mogelijke opzet van de dag en de daarbij benodigde faciliteiten vanuit de KNRB besproken met geïnteresseerde verenigingen. Hier worden meningen en behoeftes gepeild, en wordt door een enthousiaste vereniging uitgelegd wat deelname aan de landelijke roeidag kan betekenen voor uw vereniging.

Meer informatie zal volgen in volgende ledenposten.

Willem Alexander Baan

Het bestuur, het bureau en enkele commissieleden en kamprechters hebben op maandag 7 november een bezoek gebracht aan de Willem Alexanderbaan. Allen waren onder de indruk van de grootse werkzaamheden die zijn en worden verricht. De baan is eind 2011 gereed, de gebouwen eind 2012. Het is de bedoeling dat de Erasmussprints  in september 2012 op de Willem Alexanderbaan worden gehouden.


Activiteiten

Na de bestuursvergadering van 13 oktober was het bestuur vertegenwoordigd bij:
• Vier districtsbijeenkomsten in Groningen, Zutphen, Leiden en Breda;
• Bezoek aan Willem Alexanderbaan, en informatieavond in de gemeente Zevenhuizen over deze baan;
• Overleg met Technische Universiteit Delft en wethouder Rotterdam over Regionaal Trainingscentrum Delft – Rotterdam;
• Receptie lustrum KDR&ZV te Dordrecht;
• Novembervieren in Amsterdam;
• NJTK in Tilburg;
• Prijsuitreiking Paul Veenemansprijs, bij RIC in Amsterdam;
• Algemene vergadering van NOC*NSF op Papendal;
• Nationaal congres voor Sportbestuurders in Ede.

Rianne Meester, Eric Niehe
25 november 2011