Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

November 2011

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Nationale Roeidag 21 januari
Aanleveren leden en bestuurders in individuele registratie
Gegevens verenigingen en wedstrijden 2012
10 december: NK Indoor Roeien
Wijzigen uw Statuten?
Kennisdelingsbijeenkomsten Aangepast Roeien
Algemene Vergadering 3 maart 2012
Tjaart Kloosterboer directeur ai.
Uit de Bestuursvergadering
Onderwerpen blad ROEIEN

Nationale Roeidag 21 januari

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op 21 januari 2012 vindt de Nationale Roeidag 2012 plaats in het hoofdkantoor van hoofdsponsor AEGON in Den Haag. 
Schrijf u in voor een van de boeiende workshops!

www.knrb.nl/roeidag2012

Aanleveren leden en bestuurders in individuele registratie

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Verenigingen waarvan het boekjaar sluit op 31 december 2011  worden dringend verzocht in de eerste week van de maand december een upload te doen van de gegevens van de leden.

Begint u hier tijdig mee, zodat eventuele probleempjes voor het eind van het jaar verholpen kunnen worden en de KNRB u de afrekening contributie tijdig toe kan zenden. De definitieve vaststelling van de KNRB bijdrage vindt plaats op basis van het ledenaantal.

Tevens wordt alle verenigingen gevraagd per direct de namen van de bestuursleden en contactpersonen op te geven c.q. te controleren in de ledenregistratie. Indien de gegevens ontbreken, worden deze niet opgenomen in het evenementennummer. Uploaden van verenigingsgegevens gaat via leden.knrb.nl. Vragen over de ledenregistratie stelt u via ledenadministratie@knrb.nl.

[Uploaden gegevens via leden.knrb.nl]
[Meer informatie]

Gegevens verenigingen en wedstrijden 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het najaar van 2011 worden de gegevens verzameld voor de kalender 2012 en het evenementnummer van het blad Roeien. Het is belangrijk dat uw gegevens juist vermeld staan. Lees in dit bericht hoe u de gegevens van uw vereniging en evenementen aanlevert. 

[Lees meer]

10 december: NK Indoor Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 10 december vinden in Amsterdam de NK Indoor Roeien plaats. Kom kijken, of volg de NK op www.roei.tv. Zie ook www.nereus.nl/nkir.

Wijzigen uw Statuten?

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Na de Algemene vergadering van 26 juli 2011 is een aantal verenigingen actief aan de slag gegaan met het wijzigen van zijn statuten, gericht op het toepassen van de dopingregels en de vastlegging van het algemeen tuchtreglement binnen de KNRB.

Door het bondsbureau wordt een lijst bijgehouden van alle verenigingen die hun concept-statuten ter beoordeling aan het KNRB-bestuur voorleggen. Op die lijst wordt ook de datum aangetekend, waarop de algemene vergadering van die lidvereniging met de statutenwijziging instemde. Voorlopig lijkt L.R.V. Wetterwille deze lijst aan te voeren. In het oktobernummer van Roeien een artikel opgenomen van de hand van Thomas de Veen, waarin nog eens uitgelegd staat wat er moet gebeuren, waarom en hoe. Dit staat ook in het Draaiboek.

Draaiboek taken statuten [.pdf] [download]
Voor de statuten en reglementen, ga naar de pagina [KNRB reglementen]
Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.

Kennisdelingsbijeenkomsten Aangepast Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het kader van het programma Aangepast Roeien organiseert de KNRB drie bijeenkomsten om de aanwezige kennis over aangepast roeien te delen en te verspreiden.

De bijeenkomsten worden gehouden voor vertegenwoordigers en geďnteresseerden van verenigingen die zich al bezighouden met aangepast roeien en voor hen die misschien willen starten.
De eerste bijeenkomst vond plaats op 1 december bij De Zwolsche. Ongeveer 20 deelnemers informeerden elkaar en hielpen elkaar een stap verder. Ook op 8 december en 12 januari vinden er bijeenkomsten plaats.

[Lees meer]

Algemene Vergadering 3 maart 2011

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 3 maart 2012 zal de Algemene Vergadering van de KNRB plaatsvinden.

De AV wordt 's middags gehouden in het hoofdkantoor van AEGON te Den Haag. De agenda met begeleidende stukken worden in januari/februari 2012 uitgebracht. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Tjaart Kloosterboer directeur ai.

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Vanaf 18 november jl. neemt Tjaart Kloosterboer de functie van interim directeur van de KNRB op zich.

Hij overbrugt hiermee de periode tussen het vertrek van Maurice Leeser en de komst van een nog te benoemen nieuwe directeur. Tot aan 2010 was Kloosterboer negen jaar lang directeur van het Huis voor de Sport Groningen. Eerder was hij twaalf jaar lang bondscoach bij de KNSB, waar hij momenteel bestuurslid is.

Uit de Bestuursvergadering

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het KNRB-bestuur doet na elke bestuursvergadering kort verslag van in zijn vergadering behandelde thema’s.

Bekijk de onderwerpen uit de laatste vergadering: november.

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

  • Interview: Olaf van Andel
  • Nieuw: De Coachvraagbaak!
  • Maurice Leeser zegt Adieu
  • Willem-Alexander baan
  • Van 't zelfde slag, over roeifamilies
  • Colums, Historie, Recensie, Media 

Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.