Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

December 2011

Geachte heer / mevrouw,

Het Bestuur en de medewerkers van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond wensen u een mooie kerst en een heel sportief 2012!

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Uploaden leden en verenigingsgegevens voor einde jaar
Vacatures Bestuur KNRB en profielen functies
Nationale Roeidag 21 januari
Aanpassing verenigingsstatuten
Resultaten Enquête 2011
Beleid en structuur talentontwikkeling KNRB
Commissie Juniorencompetitie zoekt contactpersoon Zuid-Holland
Stichtingen Willem-Alexander Baan opgericht
Kennisdelingsbijeenkomsten Aangepast Roeien
Materiaalverkoop KNRB 2011
Uit de Bestuursvergadering
Onderwerpen blad ROEIEN

Uploaden leden en verenigingsgegevens voor einde jaar

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Verenigingen waarvan het boekjaar sluit op 31 december 2011 wordt dringend verzocht per direct een upload te doen van de gegevens van de leden.

Tevens wordt alle verenigingen gevraagd per direct de namen van de bestuursleden en contactpersonen op te geven c.q. te controleren in de ledenregistratie. Die gegevens worden overgenomen in het Evenementennummer van 2012. Dit kan tot uiterlijk 28 december. 

[Aanleveren gegevens Evenementennummer]
[Uploaden gegevens via leden.knrb.nl]
[Meer informatie]

Vacatures Bestuur KNRB en profielen functies

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 3 maart 2012 vindt de Algemene Vergadering van de KNRB plaats. Tijdens deze vergadering is eén van de agendapunten de verkiezing van nieuwe bestuursleden, dan wel de herverkiezing van bestuursleden van wie de eerste zittingstermijn is verstreken, maar die zich herkiesbaar hebben gesteld.

In onderstaande tekst vindt u een overzicht van de functies waarvoor benoeming, dan wel herbenoeming in maart 2012 aan de orde is. De AV wordt 's middags gehouden in het hoofdkantoor van AEGON te Den Haag. De agenda met begeleidende stukken worden in januari/februari 2012 uitgebracht.

[Lees meer]

Nationale Roeidag 21 januari

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op 21 januari 2012 vindt de Nationale Roeidag 2012 plaats in het hoofdkantoor van hoofdsponsor AEGON in Den Haag. 

Alle actieve roeiers, coaches en vrijwilligers zijn welkom. Schrijf u voor 31 december in voor een van de boeiende workshops!

www.knrb.nl/roeidag2012

Aanpassing verenigingsstatuten

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

In 2011 en de eerste helft van 2012 moeten alle KNRB-verenigingen hun statuten aanpassen op de nieuwe statuten van de KNRB.

Zo is bepaald tijden de Algemene Vergadering van de KNRB op 26 juli. Vele zijn hiermee bezig, maar sommige mogelijk nog niet.  Ook wordt uw aandacht gevraagd voor de omschrijving van het begrip lid in uw vereniging. Uit uw statuten moet duidelijk zijn dat al uw leden die roeien gebonden zijn aan het dopingreglement.

[Lees meer]

Resultaten Enquête 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In oktober is onder de leden van de KNRB een enquete gehouden. Via onderstaande link kunt u een volledig overzicht van de resultaten van de enquête downloaden.

Deze versie bevat ook sheets met uitkomsten van vragen die op de districtsbijeenkomsten niet getoond zijn. Er is geprobeerd de toelichting zo vanzelfsprekend mogelijk te maken. In een aantal gevallen zijn ook "vrije tekstvak" reacties verbatim toegevoegd.

De aanbieding van antwoorden op vragen met veel opties is door de gebruikte software aan de respondenten in willekeurige volgorde aangeboden. Een grote invloed van de volgorde van antwoordmogelijkheden is dus niet waarschijnlijk.

De KNRB dankt dankt alle respondenten voor hun moeite. Deze zeer uitgebreide enquête heeft een rijke hoeveelheid nuttige informatie opgeleverd. Deze informatie zal uiteraard ook een grote rol spelen
bij de opzet van het MeerJarenPlan 2013-2016.

Charts enquête 2011 [.pdf][download]

Beleid en structuur talentontwikkeling KNRB

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


De KNRB heeft de ambitie uitgesproken om structureel bij de top 5 landen te behoren tijdens wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.

Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn veel goede atleten nodig. Het is dus noodzaak om te investeren in het identificeren en ontwikkelen van talent. Afgelopen jaar heeft de KNRB hiervoor beleid ontwikkeld. Het beleidsplan heeft geleid tot een aantal keuzes die structurele veranderingen met zich mee hebben gebracht in de wijze waarop talentontwikkeling is georganiseerd.

[Lees verder]

Commissie Juniorencompetitie zoekt contactpersoon Zuid-Holland

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

De juniorencompetitie is een competitie voor juniorenroeiers van 12 tot 18 jaar.
Het doel hiervan is het bieden van een reeks wedstrijden in een gezellige en competitieve sfeer voor juniorenroeiers.

De Commissie Juniorencompetitie zoekt een
Contactpersoon Zuid-Holland

[Lees meer]

Stichtingen Willem-Alexander Baan opgericht

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 13 december 2011 zijn de akten gepasseerd van de stichting Willem-Alexander Baan en de stichting Vrienden van de Willem-Alexander Baan.

[Lees meer]

Kennisdelingsbijeenkomsten Aangepast Roeien

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

In het kader van het programma Aangepast Roeien organiseert de KNRB drie bijeenkomsten om de aanwezige kennis over aangepast roeien te delen en te verspreiden.

Op 12 januari vindt de laatste bijeenkomst plaats bij RV Breda.

[Lees meer]

Materiaalverkoop KNRB 2011

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Dit najaar heeft de KNRB roeimateriaal verkocht: boten en riemen die de sectie Topsport niet meer kon gebruiken.

Dit gebeurt in beginsel jaarlijks. Dit jaar was er relatief veel in de verkoop: vier boten en circa 36 paar riemen (sculls en boordriemen). Het materiaal is de afgelopen jaren uit de topsportbegroting aangeschaft. De inkomsten van de verkoop gaan derhalve terug naar topsport. Op 29 september 2011 zijn de verkoop en de regels daarvoor aangekondigd op de KNRB-website en in de ledenpost. Alle boten en veel riemen zijn in de eerste verkoopronde verkocht. Nagenoeg alle overgebleven riemen in de tweede ronde. Op grond van de gestelde regels is in alle gevallen voor de hoogste bieder gekozen.

Uit de Bestuursvergadering

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het KNRB-bestuur doet na elke bestuursvergadering kort verslag van in zijn vergadering behandelde thema’s.

Bekijk de onderwerpen uit de laatste vergadering: december.

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

  • Interview: Olympiërs '48 Van den Berg en Haarsma
  • De Coachvraagbaak
  • NK Indoor
  • Aandacht voor Toer- en Marathonroeien
  • Van 't zelfde slag, over roeifamilies
  • Colums, Historie, Recensie, Media 

Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.