Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

December 2011

Het KNRB bestuur heeft op dinsdag 13 december zijn maandelijkse vergadering gehouden. Over de meest belangrijke bespreekpunten en besluiten volgt hier een kort verslag.

Algemene Vergadering 2012

Het bestuur heeft tijdens deze bestuursvergadering de agenda voor de Algemene Vergadering van zaterdag 3 maart 2012 vastgesteld. Tijdens deze vergadering zullen er besluiten genomen worden over de financiŽn over 2011 en de KNRB-begroting voor 2012. Voorts worden de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep benoemd en een summier gewijzigd Huishoudelijk reglement en Reglement van Roeiwedstrijden aan de vergadering voorgelegd. Ook zal het bestuur enige wijzigingen ondergaan; zo zullen secretaris Rianne Meester en penningmeester Victor Maes niet herkiesbaar zijn. Zie hiervoor het aparte bericht in de ledenpost van december 2011.

Willem-Alexander Baan

Drie bestuursleden van de Stichting Willem-Alexander Baan hebben het KNRB-bestuur bijgepraat over de stand van zaken betreffende het graven van de baan (gereed) en de bouw van de accommodaties: eerste paal in januari 2012. Aanvullend is er gesproken over de wedstrijdkalender 2013 en de plaats van de Willem-Alexander Baan daarbinnen. En over praktische zaken, zoals het medegebruik van kamprechterboten; en over bedrijven die tijdmeetapparatuur voor wedstrijden verhuren. Tot slot is er het belang van innovatie aangeduid: aan de baan (windmeting), bij de roeiers (kleding) en bij vaartuigen. Over dit innovatieproces zal binnen de roeiwereld op actieve wijze informatie worden uitgewisseld.

Meerjarenplan 2013-2016

Tijdens de Algemene Vergadering zal er een (vervolg)discussie zijn over het  in voorbereiding zijnde Meerjarenplan 2013-2016. De resultaten van de enquete, de bestuursdag van 5 november, de vier districtsbijeenkomsten in het land, en straks van de workshops op de roeidag zullen de basis zijn voor de hoofdlijnen van het nieuwe Meerjarenplan. Het bestuur beraadt zich nog over de vorm van het debat hierover tijdens de Algemene Vergadering in maart. Het is de bedoeling dat de Algemene Vergadering het Meerjarenplan in november 2012 vaststelt.

Eric Niehe en Rianne Meester