Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Vacatures bestuur KNRB, profielen functies

De Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond komt op zaterdag 3 maart 2012 in Den Haag bijeen. Eťn van de agendapunten tijdens deze vergadering is de verkiezing van nieuwe bestuursleden, dan wel de herverkiezing van bestuursleden van wie de eerste zittingstermijn is verstreken, maar die zich herkiesbaar hebben gesteld.

In onderstaande tekst vindt u een overzicht van de functies waarvoor benoeming, dan wel herbenoeming in maart 2012 aan de orde is. Op grond van het Huishoudelijk Reglement van de KNRB, artikel 7, lid1, stelt het bestuur de vacaturemeldingen 60 dagen voor de Algemene vergadering open, opdat kandidaten voor de vrijkomende functies door de verenigingen kunnen worden voorgedragen. In de bijgevoegde profielschetsen staan de functieprofielen voor de functies weergegeven. Voorts is een schema opgenomen waarin de zittingstermijnen van alle bestuursleden  staan vermeld.

Conform artikel 11 van de huidige statuten is de heer mr. E.F. Ch.(Eric) Niehe, voorzitter van de KNRB, aftredend. De heer Niehe stelt zich herkiesbaar.
Conform artikel 11 van de huidige statuten is mevrouw ir. H.A. (Rianne) Meester-Broertjes, secretaris van de KNRB, aftredend. Mevrouw Meester stelt zich niet herkiesbaar.
Conform artikel 11 van de huidige statuten is de heer drs. V (Victor) Maes, penningmeester van de KNRB, aftredend. De heer Maes stelt zich niet herkiesbaar.

Voor de functie van penningmeester van de KNRB stelt het bestuur van de KNRB mevrouw drs. Q.A. (Quirine) van Heek, momenteel Commissaris Sportontwikkeling van de KNRB, kandidaat. Het bestuur is verheugd dat mevrouw Van Heek bereid is om de functie van penningmeester op zich te nemen. Zij mag door haar financiŽle achtergrond als bedrijfseconoom en haar werkervaring in de financiŽle sector bij KPMG Accountants en Ernst & Young, en haar huidige positie als CFO bij Plan Nederland uitstekend in staat geacht worden deze binnen de KNRB zo belangrijke functie te vervullen. Voorts heeft zij de afgelopen jaren reeds samengewerkt in belangrijke KNRB-dossiers, kent zij de lopende zaken betreffende de financiŽn van de KNRB goed en is zij tevens lid van de FinanciŽle commissie van NOC*NSF, waardoor zij vele contacten binnen de landelijke sportwereld heeft. Wat bij deze voordracht van het KNRB-bestuur mede meespeelt is dat hierdoor continuÔteit binnen het KNRB-bestuur gewaarborgd wordt.

Conform de regels van de KNRB worden de personen voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in die functie benoemd door de Algemene vergadering. De functiegebieden van de overige bestuursleden worden volgens de statuten door het bestuur onderling vastgesteld. Door de kandidaatstelling van mevrouw Van Heek voor de functie van penningmeester van de KNRB, zal indien zij door de Algemene vergadering als zodanig bevestigd wordt, de functie van Commissaris Sportontwikkeling vrijkomen.

[Profiel Voorzitter KNRB]
[Profiel Secretaris KNRB]
[Profiel Penningmeester KNRB]
[Profiel Commissaris Sportontwikkeling KNRB]
[Schema van Zittingstermijnen]