Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Profiel Penningmeester KNRB

Benoemingen van nieuwe bestuursleden, dan wel herbenoemingen van zittende leden in het KNRB bestuur geschieden door de Algemene vergadering. Voor de Algemene vergadering van 3 maart 2012 is er een aantal vacatures in het KNRB-bestuur. Eťn daarvan is de functie van penningmeester, momenteel vervuld door drs V. (Victor) Maes. In maart 2012 loopt de termijn van de KNRB penningmeester Victor Maes af (Statuten artikel 11). Hij stelt zich niet herkiesbaar.

Het bestuur van de KNRB stelt voor om mevrouw drs. Quirine van Heek, momenteel Commissaris Sportontwikkeling van de KNRB, tot penningmeester van de KNRB te benoemen. Mevrouw Van Heek is bereid om de functie van penningmeester op zich te nemen. Zij mag door haar financiŽle achtergrond als bedrijfseconoom en haar werkervaring in de financiŽle sector bij KPMG Accountants en Ernst & Young, en haar huidige positie als CFO bij Plan Nederland uitstekend in staat geacht worden deze binnen de KNRB zo belangrijke functie te vervullen. Voorts heeft zij de afgelopen jaren reeds samengewerkt in belangrijke KNRB-dossiers, kent zij de lopende zaken betreffende de financiŽn van de KNRB goed en is zij tevens lid van de FinanciŽle commissie van NOC*NSF, waardoor zij vele contacten binnen de landelijke sportwereld heeft. Wat bij deze voordracht van het KNRB-bestuur mede meespeelt is dat hierdoor continuÔteit binnen het KNRB-bestuur gewaarborgd wordt.

Degenen die belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie wordt gevraagd deze interesse kenbaar te maken voor 1 februari 2012 door een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl . Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Victor Maes, tel 06 54770926 of via e-mail penningmeester@knrb.nl

Profiel KNRB

De KNRB is de overkoepelende organisatie voor het roeien in Nederland. De KNRB stelt zich ten doel de roeisport in al zijn facetten in Nederland te bevorderen. In het huidige meerjarenplan (2009-2012) zijn de speerpunten van beleid:
- roeien heeft een sterk en positief profiel;
- roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijkheid;
- Nederland is een toproeiland.
Bij dit alles staat dienstverlening aan de 114 aangesloten verenigingen, die 32.000 leden vertegenwoordigen, centraal.
Momenteel is een nieuw meerjarenplan (2013 Ė 2016) in voorbereiding.
Het bestuur streeft ernaar op afstand te besturen.

De KNRB heeft een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur, dat 17 medewerkers telt. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de topsport.

De KNRB is lid van NOC*NSF en van de internationale roeifederatie FISA.

Profiel Penningmeester

Bestuurlijke taken
De penningmeester is onderdeel van een collegiaal bestuur, dat bestuurt op afstand. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de volgende taken.
1. Toezien op het uitvoeren van het financieel beleid.
2. Toetsing van het dagelijkse gang van zaken aan het Financieel statuut.
3. In gezamenlijkheid met bureau opstellen van de jaarrekening en begroting.
4. Maandelijkse rapportage aan het bestuur over financiŽle stand van zaken.
5. Eerste aanspreekpunt voor de FinanciŽle Advies Commissie.
6. Onderhouden van contacten met de accountant.
7. Eindverantwoordelijke voor betalingen en subsidie-aanvragen.

Overige taken
1. Namens de KNRB geven de leden van het bestuur bij toerbeurt acte de presence bij voorkomende gelegenheden zoals de opening van een nieuw clubhuis, lustrumfestiviteiten, wedstrijden of de uitvaartplechtigheid van ereleden of andere voor de KNRB belangrijke individuen.
Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Tijdsbesteding
Ongeveer 6 uur per week.

Persoonsprofiel Penningmeester

1. Het gehele bestuur dient affiniteit te hebben met sport, met daarbij kennis van en enthousiasme voor de roeisport. De penningmeester dient op strategisch niveau te kunnen meepraten over de roeisport in Nederland. 
2. De penningmeester dient te beschikken over een zeer gedegen financieel inzicht en heeft ervaring in dezelfde functie bij een roei- of andere vereniging.
3. De penningmeester is afgestudeerd als econoom, accountant of controller.
4. De penningmeester steunt zeer op de afdeling financiŽle administratie van het bondsbureau en werkt nauw samen met de drie professionals in het algemeen en de administrateur in het bijzonder.
5. De penningmeester heeft een antenne voor fiscale aspecten.
6. De penningmeester kan,  indien dat nodig is, goed nee zeggen.