Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Profiel Commissaris Sportontwikkeling KNRB

Benoemingen van nieuwe bestuursleden, dan wel herbenoemingen van zittende leden in het KNRB bestuur geschieden door de Algemene vergadering. Voor de Algemene vergadering van 3 maart 2012 is er een aantal vacatures in het KNRB-bestuur, waarvoor het bestuur nieuwe kandidaten zoekt. Eén daarvan is de functie van Commissaris Sportontwikkeling, momenteel vervuld door drs. Q (Quirine) van Heek. In maart 2012 loopt de termijn van de huidige KNRB Commissaris Sportontwikkeling nog niet af (Statuten artikel 11). Het bestuur van de KNRB draagt echter Quirine van Heek als Penningmeester van de KNRB voor. Zie voor de motivatie van het bestuur hiervoor het aanbiedingsbericht bij deze kandidaatstelling en de omschrijving van het profiel van de penningmeester.

Degenen die belangstelling hebben voor de bestuursfunctie Commissaris Sportontwikkeling wordt gevraagd deze interesse kenbaar te maken voor 1 februari 2012 door een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl .  Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Quirine van Heek, tel 06 13085829 of via e-mail commissarissportontwikkeling@knrb.nl

Profiel KNRB

De KNRB is de overkoepelende organisatie voor het roeien in Nederland. De KNRB stelt zich ten doel de roeisport in al zijn facetten in Nederland te bevorderen. In het huidige meerjarenplan (2009-2012) zijn de speerpunten van beleid:
- roeien heeft een sterk en positief profiel
- roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijkheid
- Nederland is een toproeiland.
Bij dit alles staat dienstverlening aan de 114 aangesloten verenigingen, die 32.000 leden vertegenwoordigen, centraal.
Momenteel is een nieuw meerjarenplan (2013 – 2016) in voorbereiding.
Het bestuur streeft ernaar op afstand te besturen.

De KNRB heeft een bondsbureau onder leiding van de algemeen directeur, dat 17 medewerkers telt. De technisch directeur is verantwoordelijk voor de topsport.

De KNRB is lid van NOC*NSF en van de internationale roeifederatie FISA.

Profiel commissaris sportontwikkeling

Bestuurlijke taken
1. De commissaris sportontwikkeling is onderdeel van een collegiaal bestuur, dat bestuurt op afstand.
2. Werkgebied: Alles wat binnen de roeisport geen topsport is. Op dit moment valt het aangepaste roeien ook binnen de portefeuille sportontwikkeling, totdat het niveau voldoende hoog is om over gedragen te worden aan de Topsport.
3. Doel: Meer mensen aan het roeien krijgen en houden.

Binnen het bestuur is de commissaris sportontwikkeling verantwoordelijk voor de pijler sportontwikkeling/levenlang sporten. Dit omvat de volgende taken.
1. Toezien op de dienstverlening aan verenigingen door het bondsbureau ten aanzien van behoud van leden, groei in ledenaantal, opleidingen etc.
2. Aansturen van KNRB commissies die verantwoordelijk zijn voor activiteiten voor leden van verenigingen, zoals de toercommssie.
3. Initiëren van plannen en activiteiten voor het stimuleren van (nieuwe) doelgroepen om te gaan roeien.
4. Stimuleren van verenigingen om samenwerking te zoeken met partners (speciaal onderwijs, gemeente, voortgezet onderwijs, revalidatiecentra, etc.).
5. Initiëren van plannen en activiteiten voor het professionaliseren van het sportaanbod van verenigingen.

Overige taken
1. Namens de KNRB geven de leden van het bestuur bij toerbeurt acte de presence bij voorkomende gelegenheden, zoals de opening van een nieuw clubhuis, lustrumfestiviteiten, wedstrijden of uitvaartplechtigheid van ereleden of andere voor de KNRB belangrijke individuen.
Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Tijdsbesteding
Ongeveer 10 uur per week.

Persoonsprofiel Commissaris Sportontwikkeling

1. Het gehele bestuur dient affiniteit te hebben met sport, met daarbij kennis van en enthousiasme voor de roeisport. De commissaris sportontwikkeling dient op strategisch niveau te kunnen meepraten over de roeisport in Nederland en in het bijzonder sportontwikkeling. 
2. De commissaris sportontwikkeling heeft gevoel voor het besturen op afstand binnen een sportbond; en is in het verlengde daarvan goed in staat professionals op het bondsbureau en de professionele KNRB vrijwilligers als een team te laten samenwerken.
3. De commissaris sportontwikkeling heeft visie, inspireert en bouwt bruggen om roeiactiviteiten en opleidingen zo te ontwikkelen dat hiermee de roeisportparticipatie in Nederland significant wordt verhoogd, er aanbod voor iedere leeftijdscategorie is, als ook te bevorderen dat het roeivaardigheidsbewijs wordt ingevoerd.
4. De commissaris sportontwikkeling is dienstverlenend naar verenigingen en in dat kader draagt hij/zij het beleid van de KNRB uit; is richtinggevend, enthousiast, handelt oplossingsgericht en is bruggenbouwer voor het bondsbureau, de KNRB commissies en naar verenigingen toe.
5. De commissaris sportontwikkeling is een persoon die zowel intern binnen de KNRB als extern met partners aangesloten is; dit betreft het ontwikkelen en ondersteunen van allianties, de roeisport verbinden met overheden, onderwijs, bedrijfsleven en sportaanbieders etc.