Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Januari 2012

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

AEGON Open Roeidag 28 April 2012
Evaluatie Nationale Roeidag 2012
Algemene vergadering 3 maart en vacatures Bestuur KNRB
Nieuwsbrief Aangepast Roeien Januari Online
Koppeling tussen E-Captain en administratie KNRB
LDDev4x wordt LDDev2x
Schone Sportverklaring
Wijzigingen reglementen ISR
Doorgeven gebruikt materiaal verenigingen
Uit de Bestuursvergadering
Onderwerpen blad ROEIEN

AEGON Open Roeidag 28 April 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Veel verenigingen in Nederland willen graag groeien in ledenaantal. Nog meer verenigingen en roeiers zien graag meer landelijke aandacht voor het roeien ontstaan. Op 28 april 2012 wordt de AEGON Open Roeidag georganiseerd.

Deze landelijke open dag bij verenigingen en steden in Nederland is een moment waarop roeiend Nederland gezamenlijk haar sport zal promoten. Honderden mensen kunnen kennismaken met de roeisport vanuit het principe 'instappen en wegvaren!' De KNRB vraagt alle verenigingen op 28 april hun deuren open te zetten voor mensen die geÔnteresseerd zijn in de roeisport.

[Lees verder]

Evaluatie Nationale Roeidag 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op 21 januari vond de Nationale Roeidag 2012 plaats in het hoofdkantoor van hoofdsponsor AEGON. Ruim 300 deelnemers ontmoetten elkaar om verbindingen te leggen, ideeŽn op te doen, kennis te delen en meer.

Graag zouden we willen weten hoe u de Roeidag heeft ervaren. Daarom is een vragenlijst ontwikkeld. Met behulp van uw reacties kunnen we u in 2013 nog beter van dienst zijn. Wilt u een moment nemen om de vragenlijst in te vullen? U kunt dat doen tot uiterlijk 29 januari via de link [evaluatie]. Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan vijf minuten, en u kunt dit anoniem doen.

[Lees een verslag van de Roeidag]
[Bekijk de presentaties van de workshops]
[Vul de evaluatie in]
[Lees de Tweets met #Roeidag2012]

Algemene vergadering 3 maart en vacatures Bestuur KNRB

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op zaterdag 3 maart 2012 vindt de Algemene Vergadering van de KNRB plaats. In het bestuur van de KNRB zijn er met ingang van 3 maart 2012 twee vacatures: secretaris en commissaris sportontwikkeling.

Kandidaten voor deze functies kunnen zich tot 1 februari 2012 aanmelden bij secretaris@knrb.nl. In onderstaande tekst vindt u een overzicht van de functies waarvoor benoeming, dan wel herbenoeming in maart 2012 aan de orde is. De AV wordt 's middags gehouden in het hoofdkantoor van AEGON te Den Haag. De agenda met begeleidende stukken worden in januari/februari 2012 uitgebracht.

[Lees meer]

Nieuwsbrief Aangepast Roeien Januari Online

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geÔnteresseerd is in de ontwikkelingen rondom roeien voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. De nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar.

Bekijk de [nieuwsbrief aangepast roeien januari 2012]
Download de Wordversie voor visueel beperkten:
/files/bestanden/Nieuwsbrief_aangepast_roeien_januari_2012.doc 

Koppeling tussen E-Captain en administratie KNRB

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Deze maand is voor zes verenigingen die gebruik maken van het ledenadministratieprogramma E-Captain een koppeling tot stand gebracht met de administratie van de KNRB.

Dit betekent dat deze verenigingen geen upload meer hoeven te doen van de ledenadministratie. Alle mutaties in de verenigings-ledenadministratie worden min of meer automatisch doorgegeven aan de KNRB. Dit bespaart de verenigingen veel werk en voorkomt fouten. e-Captain helpt graag met het opstarten van het systeem. Voor nadere informatie kan men zich richten tot Frank Doevendans via helpdesk@e-captain.nl.

LDDev4x wordt LDDev2x

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 8 september 2011 werd via de website van de KNRB een uitbreiding voor het KNRB Development Klassement aangekondigd: het LDDev 4x klassement.

Naar aanleiding van veel reacties vanuit studentenroeiverenigingen is dit besluit heroverwogen en is het plan aangepast naar een LDDev 2x veld.

[Lees verder]

Schone Sportverklaring

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


Per 1 januari 2012 moeten roeiers in alle categorieŽn, conform HR (51.2) een schone sportverklaring hebben ingevuld, indien zij willen starten op een Nationale Wedstrijd.

Dit betekent dat er vanaf dit jaar ook door veteranen en clubroeiers een schone sportverklaring getekend moet worden als zij op een nationale wedstrijd in deze velden uit willen komen. De schone sportverklaring kan door het bestuur per persoon uitgedraaid worden en is te vinden in de ledenregistratie. De verklaringen dienen uiterlijk twee weken voor de desbetreffende wedstrijd ondertekend binnen te zijn bij de KNRB. De KNRB verzoekt alle verenigingen dit onder alle leden te communiceren en de verklaring op tijd in orde te maken.

Lees verder bij:
[Schone SportVerklaring]

Wijzigingen reglementen ISR

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het Instituut voor de Tuchtrechtspraak heeft nieuwe/gewijzigde reglementen, die vanaf 1 januari 2012 van kracht zijn.

De documenten zijn geplaatst op de website van het Instituut Sportrechtspraak: http://www.isr.nl/ en in de databank van het ISR. De KNRB is verplicht haar leden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen en de reglementen (met uitzondering van het Reglement ISR) dienen formeel door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de KNRB te worden bekrachtigd. De reglementen en een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2012 zijn ook te vinden op de pagina [KNRB Reglementen].

Doorgeven gebruikt materiaal verenigingen

Bestemd voor: bestuur
Ter:                informatie + opvolging

Heeft uw vereniging boten die niet meer gebruikt worden? Wellicht is een jonge of kleine vereniging er blij mee.

Het gebeurt vaker dat verenigingen elkaar steunen door tweedehands materiaal tegen een kleine vergoeding of gratis weg te geven. Voor een lijstje verenigingen die hier prijs op stellen, kunt u mailen naar info@knrb.nl. Als u zich als geinteresseerde vereniging wilt aanmelden, kan dat ook via dat adres.

Uit de Bestuursvergadering

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het KNRB-bestuur doet na elke bestuursvergadering kort verslag van in zijn vergadering behandelde themaís.

Bekijk de onderwerpen uit de laatste vergadering: Januari.

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

  • Het januarinummer van blad ROEIEN is uit! In dit Evenementennummer zijn alle contactgegevens, wedstrijden, tochten en evenementen van 2012 opgenomen.

Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.