Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Januari 2012

Het KNRB-bestuur heeft op dinsdag 10 januari 2012 zijn maandelijkse vergadering gehouden. Over de meest belangrijke bespreekpunten en besluiten volgt hier een kort verslag.

Begroting 2012

Het bestuur heeft voor het jaar 2012 een sluitende begroting vastgesteld, die in februari aan de Algemene vergadering (van 3 maart a.s.) ter goedkeuring wordt aangeboden. Voor deze begroting is een afweging gemaakt tussen de vragen vanuit o.a. topsport, sportontwikkeling, de mogelijke vernieuwing van de website, en de kosten die het runnen van de KNRB als koepelorganisatie van het Nederlandse roeien vraagt.

Directeur KNRB

Het bestuur heeft de keuze gemaakt voor de opvolger van Maurice Leeser, directeur van de KNRB en verwacht deze persoon eind januari aan de roeigemeenschap te kunnen presenteren.

Wijziging van statuten van lidverenigingen

Verenigingen zijn bezig met de aanpassing van hun statuten gericht op het opnemen van de door de Algemene vergadering van de KNRB voorgestelde tekst hierover. Ook is men doende met het aannemen van een gedragscode voor Ongewenste omgangsvormen, en het aanzoeken van een vertrouwenspersoon. De komende maand zal het bestuur een inventarisatie houden van de stand van zaken, zodat in mei duidelijk is bij welke verenigingen de voortgang goed, redelijk of nog te gering is. Het bestuur verzoekt aan alle verenigingen om via secretaris@knrb.nl  de voortgang in beide processen te melden.

KNRB-Tuchtcommissie en Commissie van Beroep

Op 26 juli 2011 heeft de Algemene vergadering het KNRB-Tuchtreglement vastgesteld, dat direct na die datum is ingegaan. Bij dat reglement behoren een KNRB-Tuchtcommissie en een Commissie van Beroep. Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering kennis gemaakt met de beoogd voorzitters, de heren Dorgelo (De Hoop) en de heer Van der Ham (Goudse). Tijdens de komende Algemene vergadering zullen de beide commissies aan de vergadering worden voorgesteld, met het doel instemming voor hun samenstelling te verkrijgen.

Wedstrijdcontract

Met ingang van 1 januari 2013 moeten alle wedstrijdroeiers beschikken over een wedstrijdcontract, de opvolger van de Schone sportverklaring. Het bestuur is doende hiervoor een eenduidige tekst op te stellen, die de Algemene vergadering op 3 maart 2012 moet vaststellen. Vanaf dit najaar  kunnen de contracten dan door de sporters worden ingevuld.
Voor 2012 geldt nog de schone sportverklaring, die door alle aan een wedstrijd deelnemende roei(st)ers dient te worden ondertekend.

Eric Niehe en Rianne Meester-Broertjes