Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Februari 2012

Geachte heer / mevrouw,

In deze ledenpost vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Verenigingen enthousiast over AEGON Open Roeidag
Algemene vergadering 3 maart
KNRB-bijdrage Lenteleden
Beleid KNRB Vrijwilligers
Monica Visser nieuwe directeur KNRB
Wedstrijden en klassementen in 2012
Masters wedstrijden in 2012
Maatvoering boten
Paul Veenemans Prijs 2012
Wedstrijden organiseren in 2013
Uit de Bestuursvergadering
Onderwerpen blad ROEIEN

Verenigingen enthousiast over AEGON Open Roeidag

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Op 28 april 2012 wordt de AEGON Open Roeidag georganiseerd. De inschrijving voor deelname is gesloten. Verenigingen hebben enorm enthousiast gereageerd: maar liefst 43 verenigingen in Nederland gooien hun deuren open! 

De landelijke open dag bij verenigingen en steden in Nederland is een moment waarop roeiend Nederland gezamenlijk haar sport zal promoten. Honderden mensen kunnen kennismaken met de roeisport vanuit het principe 'instappen en wegvaren!' Met een aantal verenigingen wordt nog gepraat over deelname, dus de teller kan nog richting de 50 gaan!

[Lees verder]

Algemene vergadering 3 maart

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Op 3 maart 2012 vindt de Algemene Vergadering van de KNRB plaats.

Vertegenwoordigers van de bij de KNRB aangesloten verenigingen en begunstigers zijn welkom vanaf 13.30u in het hoofdkantoor van hoofdsponsor AEGON in Den Haag.

De eerste stukken voor de Algemene Vergadering, de agenda en een routebeschrijving staan op de site van de KNRB. Enkele stukken worden nagezonden. Bekijk de  [Stukken ALV 2012].

KNRB-bijdrage Lenteleden

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


Sommige verenigingen hebben leden die in de lente lid worden (de Lenteleden) en die over een periode van enkele maanden leren roeien. Zij nemen soms ook deel aan wedstrijden voor beginnende roeiers.

Het KNRB-bestuur heeft tijdens zijn vergadering van 20 februari 2012 de volgende besluiten genomen:
• Als verenigingen Lenteleden inschrijven, geven zij deze inschrijving door aan de KNRB.
• Alleen de bij de KNRB aangemelde leden kunnen meedoen aan wedstrijden, daar er voor wedstrijden een inschrijvingsnummer is vereist.
• Voor leden die korter lid zijn dan 13 weken behoeft door de vereniging geen afdracht aan de KNRB te worden gedaan.

Beleid KNRB Vrijwilligers

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging


In 2011 heeft een KNRB adviescommissie onder leiding van Theo van den Broek het bestuur van de KNRB geadviseerd over het beleid ten aanzien van KNRB vrijwilligers. Het rapport wordt hierbij gepubliceerd.

[Lees meer]

Monica Visser nieuwe directeur KNRB

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Met ingang van 16 april 2012 treedt Monica Visser als directeur in dienst van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB).

[Lees meer]

 

Wedstrijden en klassementen in 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Welke wedstrijden gaat u starten in 2012?

Via het Evenementennummer van blad Roeien en de Evenementenkalender op de website van de KNRB vindt u alle nodige informatie om de leukste wedstrijden uit te kiezen. Of start één van de klassementen.

Bestel blad Roeien via www.knrb.nl/webwinkel
Bekijk de kalender op de [website]
Bekijken de KNRB-klassementen op klassementen.knrb.nl

 

Masters wedstrijden in 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Begin november 2011 is de Commissie Masters Wedstrijden benoemd. Het doel van de commissie is het doen organiseren van boord aan boord wedstrijden over 1000 meter voor masters, met als hoofddoel de eerste Dutch Masters Open in 2013 op de Willem-Alexander Baan in Rotterdam.

Er worden in 2012 drie 1000m boord-aan-boord wedstrijden in Nederland georganiseerd.

[Lees meer]

Maatvoering boten in 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie


In het reglement voor roeiwedstrijden worden strikte veiligheidseisen gevoerd en voor een aantal klassen van boten strikte maatvoeringen gehanteerd.

Er zijn boten in omloop die niet aan de maatvoering voldoen, maar de afgelopen jaren wel meededen aan wedstrijden. Omdat ploegen hier voordeel uit halen zal dat niet meer toegestaan worden. Dit geldt met name voor de C2 van het merk C-line. Op wedstrijden zullen steekproeven genomen worden om deelnemende boten na te meten. Ploegen met boten die niet aan de maatvoering voldoen zullen worden uitgesloten.

Paul Veenemans Prijs 2012

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

De Paul Veenemans Prijs 2012 wordt op 10 en 11 november georganiseerd door Gyas, in Groningen.

Wil uw vereniging ook een keer de 'PVP' organiseren? Lees meer!

[Lees meer]

Wedstrijden organiseren in 2013

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

Verenigingen die in 2013 een nationale wedstrijd willen organiseren, dienen hiertoe voor 1 april a.s. een verzoek in te dienen bij het bestuur van de KNRB, conform artikel 57 van het Huishoudelijk Reglement.

U wordt verzocht bij dit verzoek ook een gewenste datum en locatie aan te geven. Medio mei  zal de KNRB een voorlopige kalender voor nationale wedstrijden vaststellen en publiceren.
Tevens worden verenigingen die in 2013 een niet-nationale  roeiwedstrijd willen organiseren, verzocht alvast een voorlopige datum bij de KNRB aan te melden. De KNRB zal een lijst van data van reeds aangemelde wedstrijden publiceren, zodat andere verenigingen op de hoogte zijn van andere geplande evenementen.
Alle contact verloopt met Michiel Maas, Coördinator opleidingen & wedstrijdzaken via wedstrijdzaken@knrb.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen.

Uit de Bestuursvergadering

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie

Het KNRB-bestuur doet na elke bestuursvergadering kort verslag van in zijn vergadering behandelde thema’s.

Bekijk de onderwerpen uit de laatste vergadering: februari.

Onderwerpen blad ROEIEN

Bestemd voor: bestuur + leden
Ter:                informatie + opvolging

 

 

 

 

 

  • In februari verschijnt ROEIEN niet. U kunt wel een jaarabonnement bestellen. U krijgt dan het Evenementennummer nagestuurd, en tien maandelijkse uitgaves, voor €28,-!

Bestel een abonnement op het blad Roeien in de Webwinkel.