Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Februari 2012

Het KNRB-bestuur heeft op 14 februari en 20 februari 2012 vergadering gehouden. Over de meest belangrijke bespreekpunten en besluiten volgt hier een kort verslag.

Drie gasten

Op dinsdag 14 februari heeft het bestuur drie gasten ontvangen. De eerste was Freek Meijers, projectleider nieuwbouw OTC. Met hem is het bouwprogramma, de samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen, en de hoofdlijnen van de financiering doorgesproken. Daarna sprak het bestuur met technisch directeur René Mijnders, om geďnformeerd te blijven over de stand van zaken binnen het toproeien. En de laatste (reguliere) gast was Henk-Jan Zwolle, voorzitter van het Organisatie Comité van het WK 2014. Met hem is de stand van zaken doorgenomen, leidende tot de uitspraak: de WK wordt een Event, geen gewone, prachtige roeiwedstrijden. De voorbereidingen liggen goed op schema. Veel vrijwilligers zullen de komende tijd worden ingeschakeld. Tot slot keurde het bestuur het financieel verslag over 2011 en de begroting 2012 goed.

Reguliere vergadering

Op maandag 20 februari 2012 was er de reguliere vergadering. Op die laatste avond heeft Monica Visser, de nieuwe KNRB-directeur met het bestuur kennis gemaakt. De bestuursvergadering behandelde verder de organisatiestructuur voor de WK 2014: Stichtingsbestuur en Organisatie Comité, alsmede de relatie tussen de Stichting en de KNRB. Ook het eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid werd besproken, net als de aandachtspunten voor het financieringstraject voor de uitbreiding van het OTC, de stand van zaken betreffende de statutenwijziging van de lidverenigingen en het regelen van de zaken rondom  ongewenste omgangsvormen. En tot slot: hoe maken we de twee kilometerwedstrijden aantrekkelijker naar inhoud en financiën?

Eric Niehe en Rianne Meester-Broertjes