Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op vragen die veel gesteld worden. Staat je vraag hier niet bij? Mail naar a-roeien@knrb.nl.

Wat noem je een handicap en wat niet?
Binnen het wedstrijdroeien voor gehandicapten worden [classificaties]gehanteerd. Dat wil zeggen dat er regels zijn opgesteld om voor een eerlijke strijd te zorgen. In de gehandicaptensport is classificatie een aanvullend middel om sporters met een handicap naar gelang hun functionele mogelijkheden in te delen in klassen. Nationaal en internationaal wordt met deze classificaties gewerkt. Hier wordt ook een minimale handicap omschreven. In de classificatie binnen het roeien wordt uitgegaan van een lichamelijke of visuele handicap. Er is geen officiŽle classificatie voor mensen met een verstandelijke handicap. Hoewel deze mensen ook goed kunnen roeien.

Telt een chronische ziekte ook? Bijvoorbeeld suikerziekte.
Nee, niet zolang deze geen duidelijk aanwijsbare lichamelijke beperking tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld orgaantransplantaties tellen ook niet.

En doofheid?
Valt ook niet onder een officiŽle classificatie. Het kan wel gevolgen hebben voor het roeien en er zijn ook wel hulpmiddelen voor.

Hoe zwaar moet die handicap zijn?
Binnen de classificatieregels is een minimale handicap omschreven. Er zijn drie categorieŽn classificaties, afhankelijk van de mate van de handicap en de mate van invloed op het roeien wordt de roeier ingedeeld.

Wat voor bootklassen zijn er?
De classificatie bepaalt ook meteen in welk boottypen de roeier vaart. De volgende klassen en overeenkomstige boottypen bestaan er:

LTA-PD: Legs Trunk Arms - Physical disability
Dit houdt in dat de roeier zowel zijn benen, rug als armen voldoende kan inschakelen tijdens de roeibeweging. In Nederland valt de grootste groep roeiers in deze categorie. Tijdens officiŽle FISA wedstrijden wordt er gevaren in een 4 met stuurman en een dubbeltwee.

TA-B1, B2 en B3
Dit is de categorie voor blinde en slechtziende roeiers. Een roeier valt officieel binnen deze klasse wanneer hij is gekeurd door de International Blind Sports Federation (IBSA). Visueel gehandicapten roeien in LTA klasse en een ploeg mag maximaal voor de helft van de roeiers uit visueel gehandicapten bestaan.
LTA-ID: Legs Trunk Arms Ė Intellectual Disability of G-roeien
G-roeien is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij vormen een snel groeiende groep binnen het Nederlandse aangepast roeien, maar het is geen officiŽle classificatie binnen het roeien.

TA: Trunk Arms
Dit houdt in dat de roeier met alleen rug en armen roeit. De roeier kan zijn benen niet of nauwelijks gebruiken om de boot voort te bewegen. Gedacht kan worden aan een amputatie van beide benen of een lage dwarslaesie. OfficiŽle wedstrijden worden gevaren in een mixed twee met vaste bank.

AS: Arms Shoulders
Dit houdt in dat de roeier alleen zijn armen en schouders kan gebruiken tijdens het roeien. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand een hoge dwarslaesie heeft. OfficiŽle wedstrijden worden gevaren in een skiff met vaste bank en zijdrijvers.

Is het scullen of boordroeien?
Dat is afhankelijk van de handicap en classificatie. Dat bepaalt in welke boot je vaart. Voor de LTA is dit boordroeien in de vier, voor de LTA 2 en TA en AS categorie is dit scullen. Dit geldt overigens voor wedstrijden (para-roeien). Recreanten zijn natuurlijk vrij om in de bootvorm te roeien die ze willen.

Wat voor aanpassingen moet ik aan mijn boten doen?

Dit is afhankelijk van de mate van handicap. Voor een matige handicap of voor de slechtziende of blinde roeier, zijn weinig aanpassingen nodig. Soms wat individuele aanpassingen als een brace of orthese. Voor een roeier die zijn benen niet kan bewegen zijn een vast bankje en soms zijdrijvers nodig. Dit materiaal heeft de KNRB in [bruikleen].

Waar zijn die boten te krijgen?
Voor bepaalde doeleinden heeft de KNRB specifieke boten in bruikleen. Ook zijn er verenigingen die dit materiaal al hebben. Voor informatie over leveranciers of uitlenen van specifieke boten kunt u contact opnemen met de KNRB.

Moeten mijn roeiers andere kleding aan?
Nee. Over het algemeen kan een roeier zelf prima aangeven als er hij behoeft heeft aan bepaalde (hulp)middelen.

Is er een klassement?
Er is nog geen klassement, maar er zijn op de meeste nationale wedstrijden wel aangepaste velden. De deelname is nog te klein om een klassement op te zetten. Maar deze ambitie heeft de KNRB wel, zodra er voldoende deelname is dat er ook van een competitie sprake is.

Kan mijn roeier mixen met roeiers zonder handicap?
Ja dat kan zeker. Daar zijn ook genoeg voorbeelden van. Zeker roeiers in de LTA klasse kunnen goed roeien met roeiers zonder handicap.
Op welke wedstrijden kan mijn roeier starten?
In het jaaroverzicht staat in het wedstrijdoverzicht aangegeven welke wedstrijden para roei-velden uitschrijven, dit overzicht is ook op de [website]te vinden. Zie voor de uitgeschreven velden de website van de betreffende organiserende vereniging.

Kan hij / zij ook in het gewone veld meedoen?

Ja dat mag. Eventueel moet toestemming gevraagd worden wanneer een extra hulpmiddel gebruikt wordt.

Roeien er al roeiers rond met een handicap?
Ja, er zijn ongeveer 45 vereniging die roeiers hebben met een handicap. Er bestaat ook het [Paralympisch Talentcentrum] (PTC) waar talentvolle roeiers met een handicap een aantal keer per week trainen onder professionele begeleiding.

Moet ik mijn coaches speciaal opleiden?
Het is goed om hen te scholen op specifieke zaken als bijvoorbeeld soorten aandoeningen, hulpmiddelen of bepaalde risicoís. Hiervoor bestaat binnen de [KNRB Opleidingsstructuur] een opleiding RIAR op niveau 2 en 3 en een module die je aanvullend kunt volgen als een coach/instructeur al RI of RC 2 gecertificeerd is. Ook worden er kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd waar verschillende vereniging hun kennis komen brengen en halen. Soms is het niet nodig om extra scholing te volgen, maar is het wel raadzaam even contact te zoeken met de KNRB om bepaalde kennis te verkrijgen. Ook kan van andere coaches geleerd worden, of is een van talentcoaches bereid om een keer mee te kijken.

Mag iedereen deze roeiers coachen?

Ja dat mag, dezelfde regels gelden als bij het reguliere roeien, dat beleid bepaalt je eigen vereniging. Al is het verstandig om even na te vragen of er specifieke kennis, hulpmiddelen of andere zaken nodig zijn.

Zijn er andere veiligheidseisen voor deze roeiers? Moet er bijvoorbeeld altijd iemand mee?
De algemene veiligheidsregels gelden ook voor deze roeiers. Zoals het gebruik van reddingvesten of roeien met koud weer. Er zijn wel wat extra aandachtspunten die je van tevoren samen moet bespreken zoals gebruik van medicijnen, wat te doen in geval van nood, hoe maak je eventuele extra straps los Hiervoor staat informatie op de website van de KNRB

Waar moet mijn gebouw aan voldoen?
Dat is afhankelijk van de roeier die komt roeien. Voor sommige roeiers zijn nauwelijks tot geen aanpassingen nodig. Voor rolstoelgebruikers zijn over het algemeen meer aanpassingen nodig zoals een rolstoeltoilet en Ėdouche, eventueel een lift. De roeier kan zelf heel goed aangeven wat hij wel of niet kan en waar hulp of hulpmiddelen voor nodig zijn.

Waar moet mijn sociŽteit aan voldoen?
Ook dit is afhankelijk van de roeier en de handicap.

Kunnen we subsidie krijgen voor noodzakelijke aanpassingen?
Ja dat kan, de gemeente geeft vaak subsidies hiervoor. Voor specifiek roeimateriaal is er Stichting Roeivalidatie die ondersteuning biedt i.s.m. Vrienden van Roeivalidatie. Ook zijn er allerlei andere subsidie verstrekkers waar je een beroep op kunt doen. Zie de website voor een overzicht.

Bij wat voor instanties kan ik terecht voor hulp en informatie?
Allereerst bij de KNRB, de medewerker aangepast roeien is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan je verwijzen of in contact brengen met andere verenigingen, organisaties of instellingen. Verder Gehandicaptensport Nederland voor classificaties en kennis.

Gaat dit alleen over lichamelijk of ook geestelijke beperking?
Beide. Ook over visuele handicap.

Kost aangepast roeien mijn vereniging geld?
Een roeier met een handicap moet gewoon als elk ander lid lidmaatschapsgeld betalen. Het kan wel zijn dat, met name in de eerste periode, de tijdsinvestering wat meer is dan regulier. Voor aanschaf van specifiek materiaal is meestal subsidie te vinden.

Levert aangepast roeien mijn vereniging geld op?
Nee niet per sť. Het kan wel positieve aandacht opleveren, bijvoorbeeld dat je maatschappelijk gezien goed bezig en geen uitzondering maakt voor gehandicapten. Het traject naar de top is voor een roeier met een handicap vaak korter, dus wanneer je een talent binnen je vereniging hebt roeien, kan dit ook snel positieve aandacht en publiciteit geven.

Hebben studentenroeiverenigingen al gehandicapte roeiers?
Ja, er zijn op veel verenigingen roeiers met een meestal kleine handicap aanwezig maar ze weten vaak niet dat er voor hen een aangepast veld is en dat er grote behoefte bestaat aan nieuw talent op weg naar de Spelen van Rio in 2016.

Bij wat voor instanties kan ik terecht voor hulp en informatie?
U kunt in eerste instantie terecht bij de KNRB. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen je verwijzen of in contact brengen met andere verenigingen, organisaties of instellingen. Verder kun je terecht bij de stichting Onbeperkt Sportief o.a. voor classificatie. zij  beschikken ook over veel kennis van aangepast sporten.

Staat je vraag hier niet bij? Mail naar a-roeien@knrb.nl.