Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Drank- en Horecawet

Hier vindt u meer informatie over de Drank- en Horecawet die geldt voor sportverenigingen. Tevens vindt u een checklist om te kijken of uw sportvereniging aan de wet moet voldoen.

De nieuwe Drank- en Horecawet is met ingang van 1 november 2000 van kracht. Deze wet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Met behulp van de checklist kunt u als vereniging bepalen of de wet op uw vereniging van toepassing is.

Checklist Drank- en Horecawet NOC*NSF [bekijk]

Wanneer de Drank- en Horecawet van toepassing is moet de vereniging een drank- en horecavergunning hebben. Deze vergunning moet bij de gemeente worden aangevraagd. Voordat de sportvereniging een vergunning krijgt moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Binnen de vereniging moeten minimaal twee leidinggevenden beschikbaar zijn (minimum leeftijd 21 jaar) die in het bezit zijn een verklaring Sociale Hygiëne;
  • De vereniging dient een [bestuursreglement] vast te stellen;
  • Alcoholhoudende dranken mogen alleen worden verkocht op de tijden zoals deze in het bestuursreglement zijn vastgesteld;
  • Barvrijwilligers die alcoholhoudende dranken verstrekken dienen een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te hebben gevolgd;
  • De vereniging moet een registratie bijhouden van deze geďnstrueerde barvrijwilligers;
  • Op tijden dat er alcohol mag worden geschonken volgens de openingstijden in het bestuursreglement moet er ofwel een leidinggevende ofwel een geďnstrueerde barvrijwilliger aanwezig zijn;
  • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine opgehangen worden.

De Drank- en Horecawet en ook de gemeente kunnen, in de vorm van aanvullende bepalingen, eisen stellen aan de openingstijden en de toegankelijkheid voor derden. In zijn algemeenheid is de kantine bedoeld voor verenigingseigen activiteiten en mag deze niet beschikbaar worden gesteld aan derden.

Lees verder op de website van [NOC*NSF]

Voor vragen over sportspecifieke trainingen en examens Sociale Hygiëne voor leidinggevenden en de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilligers raadpleeg uw provinciale sportraad.

Voor de volledige wettekst van de Drank- en Horecawet:
Bezoek de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: [www.minvws.nl]. Kijk onder volksgezondheid bij het thema alcohol, tabak, drugs en gokken.

Voor informatie over alcoholvoorlichting:
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
Postbus 500, 3440 AM Woerden; telefoon 0348-437600. Webadressen: www.alcoholvoorlichting.nl en www.benjijsterkerdandrank.nl.