Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Arbeidsrecht

 De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (per 1 januari 1999 in werking getreden) heeft tot doel een goed evenwicht te vinden tussen flexibiliteit in de bedrijfsvoering voor werkgevers en zekerheid op werk en inkomen voor werknemers. Binnen een roeivereniging kunt u hierbij denken aan de relatie bestuur-professionele coach.

Overeenkomst voor bepaalde tijd?
Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die meerdere keren voor bepaalde tijd verlengd wordt, moet de werkgever zich ervan bewust zijn dat na verloop van tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan. Dit is het geval wanneer er meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar worden aangegaan, of wanneer de arbeidsovereenkomsten opgeteld langer dan 36 maanden duren. Overeenkomsten worden geacht op elkaar aan te sluiten als er een 'pauze' is van minder dan drie maanden. Zit er meer dan drie maanden tussen twee overeenkomsten, dan zal de telling opnieuw starten.

Proeftijd
Daarnaast zijn er in het kader van deze wet nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Zo kan de proeftijd alleen nog schriftelijk worden overeengekomen en is de maximale duur gerelateerd aan de duur van de arbeidsovereenkomst. In het geval een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar is aangegaan mag de proeftijd twee maanden bedragen. In alle andere gevallen maximaal één maand.

Opzegtermijn
De opzegtermijn voor de werknemer is één maand, tenzij een langere termijn is overeengekomen (maximaal 6 maanden). De opzegtermijn voor de werkgever mag in dit geval niet korter zijn dan het dubbele van die voor de werknemer. De opzegtermijn van de werkgever is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn van de werkgever wordt met een maand verkort indien er toestemming is verleend voor opzegging door het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen).

Lees verder op de site van[NOC*NSF]