Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Commissies & werkgroepen

Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.

Het bestuur van de KNRB wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een aantal commissies. De commissies bestaan uit vrijwilligers (veelal oud-roeiers) en verzorgen de voorbereiding voor het te vormen beleid en de uitvoering van het bepaalde beleid.

Alle commissies en werkgroepen worden in meer of mindere mate ondersteund vanuit het bondsbureau. In sommige gevallen is dit alleen in administratief opzicht en in andere gevallen gebeurt dit door de daadwerkelijke inzet van professionals bij de uit te voeren taken.

Rapport Vrijwilligersbeleid

In 2011 heeft een KNRB adviescommissie onder leiding van Theo van den Broek het bestuur van de KNRB geadviseerd over het beleid ten aanzien van KNRB vrijwilligers. Het rapport wordt hierbij gepubliceerd.

KNRB vrijwilligers zijn vrijwilligers die werkzaam zijn in een KNRB commissie, als bestuurslid, als kamprechter of als motorbootbestuurder. Met dit nieuwe beleid wordt ernaar gestreefd dat (nieuwe) KNRB vrijwilligers beter geÔnformeerd en gewaardeerd worden, zich welkom voelen binnen de roeiwereld en zich prettig voelen in de functie die zij binnen de KNRB vervullen. Tevens wil de KNRB binnen de roeiwereld meer bekendheid geven aan alle verschillende commissies en functies in het kader van werven en behouden van KNRB vrijwilligers.

Rapport vrijwilligersbeleid [pdf.] [download]