Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Materiaal & Veiligheid

Veilig roeien houdt uiteraard een verantwoord gebruik van materiaal in. Hierbij gaat het zowel om preventieve veiligheid als om het juiste gebruik van hulpmiddelen in het geval van calamiteiten. Hieraan dient tijdens opleiding en instructie voldoende aandacht te worden besteed. Het bestuur is verantwoordelijk voor zowel de preventieve veiligheid, als de aanwezigheid van voldoende hulpmiddelen.

Beschikbare documentatie

Materiaal & Veiligheid [.pdf] [download]
Inventarisatie van de eisen waaraan boten dienen te voldoen, teneinde de preventieve veiligheid te waarborgen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan teneinde de veiligheid in de loods, op het vlot en op het water te bevorderen. Tot slot worden adviezen gegeven over hoe te handelen in het geval van calamiteiten en bij roeien op moeilijker water.