Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

"Aan boord naar 2012"

Belangrijke ontwikkelingen die de afgelopen jaren plaatsvonden in de Nederlandse maatschappij, sportwereld en roeisport  hebben in 2008 geleid tot een herbezinning op de plannen voor de toekomst. Dit heeft geleid tot het meerjarenplan 2009-2012 "Aan boord naar 2012". 

Speerpunten van dit beleidsplan zijn:

  • Roeien heeft een sterk en positief profiel
  • Roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijkheid
  • Nederland is een toproeiland

Het meerjarenplan 2009-2012 is op de ALV van 2009 aangenomen door de aangesloten verenigingen. Om voldoende draagkracht te creeëren voor deze plannen heeft het bestuur van de KNRB voorafgaand aan deze ALV met alle verenigingen van gedachten gewisseld over koers die de Roeibond de komende jaren moet gaan varen. 

Jaarlijks zullen op grond van een toetsing van de vorderingen waar nodig op grond van voortschrijdend inzicht de actieplannen worden aangepast; de hoofdlijnen blijven echter voor de komende vier jaar gelden als richtsnoer voor het bondsbeleid. Jaarlijks wordt, net als voorheen, een jaarplan opgesteld, dat onder meer voor onze subsidieverstrekkers als belangrijk document geldt; dit jaarplan zal uiteraard worden gebaseerd op de uitgangspunten en beleidslijnen van dit MJP.

Dit MJP beperkt zich tot hoofdzaken, want het beoogt u, leden, subsidieverstrekkers, overheden en belangstellenden, op zo toegankelijk mogelijke wijze deelgenoot te maken van de visie van het bondsbestuur en de daaruit voortvloeiende activiteitenplanning. 

Het bestuur van de KNRB is de honderden verenigingsbestuurders, coaches en KNRB-commissieleden bijzonder erkentelijk voor de constructieve inbreng die zij de afgelopen jaar hebben geleverd in de ontwikkeling van dit MJP. Hun ervaring en kennis, ingebracht met grote collegialiteit en teamgeest, hebben “Aan boord naar 2012” gemaakt tot een praktisch, adequaat plan dat de roeibond en zijn leden de komende jaren de weg wijst naar een sterke ontwikkeling van onze prachtige sport.

Meerjarenplan 2009-2012 [.pdf] [download]
Presentatie meerjarenplan 2009-2012
 [.pdf] [download]