Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Talenten 2007

Wedstrijdseizoen 2006 - 2007

Het talentprogramma bestaat uit twee onderdelen.

Enerzijds de talentherkenning, waarbij het gaat om het herkennen van die atleten (mannen en vrouwen), die in de volgende Olympische cyclus voor Nederland in de A-equipe zouden kunnen uitkomen (lange termijn).

Anderzijds de talentontwikkeling (korte termijn), waarbij het gaat om die atleten die op grond van hun prestaties in het nabije verleden bekend zijn. Tevens gaat het om die atleten, die uit de tests zodanig naar voren komen, dat zij in het lopende seizoen daarbij horen. De atleten van deze groep zouden voor Nederland uit kunnen komen in de niet-olympische nummers op Wereldkampioenschappen en World Cup Regatta’s en op grond van hun leeftijd op de WK23.

Doelstelling

Doel van het talentprogramma is om in samenwerking met de andere bondscoaches goede roeiers en roeisters af te leveren voor de A-equipe om op de Olympische Spelen hoog te scoren.

Het talentprogramma kan alleen een succes worden als verenigingen en coaches van de betreffende atleten er nauw bij betrokken zijn. Verenigingen en coaches zullen dan ook optimaal geïnformeerd worden over het verloop van het programma. Op een reguliere basis zullen met de betrokken coaches algemene en individuele bijeenkomsten gehouden worden om over de verdere ontwikkeling van de betreffende atleet te overleggen. Het wordt bovendien in hoge mate op prijs gesteld als de coach van de atleet aanwezig kan zijn tijdens de ergometer testen en de centrale roeitrainingen in Amsterdam.

De bondscoaches realiseren zich dat veel talenten in eerste instantie in een verenigingsploeg zitten. Het selecteren van atleten uit deze ploeg heeft vaak tot gevolg dat er lokaal noodoplossingen gezocht moeten worden om een ploeg weer compleet te maken. Er wordt daarom naar gestreefd om de betreffende atleet zo lang mogelijk in een verenigingsploeg te laten roeien. Om echter aansluiting te vinden bij het internationale toproeien en met het oog op de optimale ontwikkeling van zowel de individuele atleet als de ploeg, zal de betreffende roeier/roeister eerder en centraal (Bosbaan) gaan trainen in een door de KNRB samengestelde ploeg.

Talentontwikkelingsprogramma

Deze berichtgeving beperkt zich tot het talentontwikkelingsprogramma (korte termijn, seizoen 2007). Bij de talentontwikkeling zijn er binnen vrouwen/mannen, zwaar/licht, scull/boord twee groepen te onderscheiden:

* zij die ouder zijn dan 23 jaar, waarbij het hoofddoel de niet-olympische nummers is.

* zij die jonger zijn dan 23 jaar, waarbij het hoofddoel de WK23 is.

Bij het formeren van ploegen zal in principe aan deze verdeling worden vastgehouden. Mocht het door omstandigheden nuttiger zijn de beide leeftijdsgroepen te mengen, dan is dit een te overwegen optie. Prioriteit zal echter worden gegeven aan het samenstellen van WK23 ploegen in alle categorieën.

Taakverdeling

Door de talentbondscoaches is binnen het talentprogramma de verantwoordelijkheid voor de volgende aandachtsgebieden afgesproken:

Coen Eggenkamp:  Vrouwen licht/zwaar/boord/scull en Mannen licht/scull

Rob Jonkman:  Mannen zwaar/licht/boord en Mannen zwaar/scull

Een aantal verenigingscoaches zal worden uitgenodigd om de bondscoaches te assisteren in de uitvoering van het Talentprogramma.

Op de volgende data zullen 2K-ergo tests worden gehouden (zie bericht KNRB Talentprogramma TP2007-01):

9 februari 2007
24 februari 2007
13 maart 2007

Deelname aan de tests is verplicht om in aanmerking te komen voor het KNRB Talentprogramma en deelname aan de daarin genoemde evenementen.

Het resultaat van de tests geeft een eerste inventarisatie van het beschikbare potentieel. Aan de hand van deze resultaten zullen atleten worden uitgenodigd voor het vervolgtraject. Dit vervolgtraject bestaat uit gezamenlijke trainingsweekenden en het regelmatig testen van de fysieke ontwikkeling van de betrokken roeier/roeister. Het definitieve training- en wedstrijdprogramma zal op korte termijn worden bekendgemaakt. Het zal uiteindelijk moeten leiden tot samenstelling van een KNRB ploeg (ontwikkelingsatleet) voor dit seizoen of in een later stadium een aanduiding als herkenningsatleet voor het volgende seizoen c.q. seizoenen.

Mogelijk te formeren ploegen

Afhankelijk van gebleken geschiktheid en het getoonde niveau zullen atleten door de bondscoaches talentontwikkeling worden aangewezen om plaats te nemen in een bepaalde boot. Alle voorlopig aangewezen ploegen zullen deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden in Amsterdam dan wel een time trial moeten varen. Aan de hand van de resultaten daar zal tot definitieve aanwijzing en onder voorwaarde dat de Topsportcoördinator het niveau van de ploeg voldoende acht tot uitzending worden besloten

Door de bondscoaches talentontwikkeling wordt afhankelijk van het aantal beschikbare atleten en het beschikbare niveau gedacht (indicatie) aan deelname aan de volgende internationale ontmoetingen en het formeren van een of meer van de volgende boten:

WC Luzern  M4+, LM4x, LM8+, BLM4-, BLM2x, W4-, (W4x-)
WK23 BM8+, BM2x, BM4-, BLM2x, BLM4-, BW4-, BW4x-, BLW2x
WK München M4+, LM4x, LM8+
EUSA Banyoles 6-9 september
EK Senioren Poznan 22-23 september

Tijdsplanning in het wedstrijdseizoen 2007

Er is door het Talentontwikkelingsprogramma niet voorzien in grote deelname aan de Internationale Regatta in Essen op 19 en 20 mei. Slechts enkele ploegen zullen hier naar uitgezonden worden. Tevens staat het de geïdentificeerde atleten vrij hieraan op eigen gelegenheid of in verenigingsverband deel te nemen na verkregen goedkeuring door de KNRB.

Tot en met de Hollandia op 26 en 27 mei kan er door de geïdentificeerde atleten in het ontwikkelingsprogramma in verenigingsploegen gestart worden.

Vanaf dat moment echter zullen zij zich echter tevens beschikbaar moeten stellen voor de te formeren KNRB ploegen, die tijdens het Nederlandse Kampioenschap/ARB op 9 en 10 juni voor het eerst in die samenstelling aan de start zullen liggen.

In de week voorafgaand aan de NK/ARB zullen zij een aantal trainingen op de Bosbaan beschikbaar moeten zijn. Op de dag van hun te verroeien KNRB/NK nummer mogen zij geen andere nummers starten.

Er zal in juni geen selectieweek, zoals van oudsher bekend, worden georganiseerd. Selectie is een voortdurend plaatsvindend proces en beperkt zich niet tot een enkele week. Wel zal er in het kader van het talentherkenning programma omstreeks die tijd een selectiedag gehouden worden voor die atleten, die ambitie hebben in dit programma volgend seizoen te worden opgenomen. Ook kunnen tijdens deze dag ploegen voor de EUSA en EK Senioren geformeerd worden. Hier zal te zijner tijd meer informatie over komen.

In de periode tussen het NK/ARB op 9 en 10 juni en de World Cup Regatta Amsterdam/KHB op 22, 23 en 24 juni zullen de betreffende roeiers/roeisters, als zij voor deelname aan de World Cup Regatta Amsterdam worden aangewezen volledig ter beschikking moeten staan van de KNRB ploeg.

Na de World Cup Regatta zijn de geïdentificeerde roeiers, die Nederland zullen vertegenwoordigen op de World Cup Regatta in Luzern van 13-15 juli, de WK23 in Strathclyde van 26-29 juli en de WK in München van 26 augustus – 2 september niet meer beschikbaar voor een verenigingsploeg. Zij starten dus niet op de Martini Regatta en de NSRF/Slotwedstrijden.

Het trainingskamp voor de WK Senioren vindt plaats van 8-22 augustus. Het trainingskamp voor de WK23 vindt plaats van 18-23 juli. Plaats wordt nader bekend gemaakt.

N.B. Daar waar het bovenstaande afwijkt van wat in het binnenkort te verschijnen evenementen nummer daarover is vermeld, geldt het bovenstaande.

Amsterdam, 26 januari 2007.                       

Coen Eggenkamp, bondscoach
Rob Jonkman, bondscoach
Koen van Nol, topsportcoördinator