Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Opleidingstructuur KNRB Opleidingen

Alle KNRB opleidingen samen vormen het KNRB Roeiacademie.

Binnen de KNRB Roeiacademie zijn 2 opleidingslijnen zichtbaar:

  • De opleidingslijn om coaches op te leiden
  • De opleidingslijn om instructeurs op te leiden.

Iedere lijn kent een aantal niveaus. Een indeling voor de roeisport is gemaakt op niveau 2, 3 en 4. De niveaus zijn afhankelijk van de mate van zelfstandigheid en het niveau waarop coaching of instructie wordt gegeven.

Opleidingen op niveau 2
Opleidingen op niveau 2 zijn basisopleidingen waarin beginnende coaches en instructeurs opgeleid worden.
De opleiding Jeugdinstructeur-2 is gericht op het instructie geven aan jeugdige roeiers.
De Roei-instructeur Aangepast Roeien-2 geeft instructie aan gehandicapte roeiers.
De Roei-Instructeur-2 geeft instructie aan beginnende roeiers en de Roeicoach-2 coacht beginnende wedstrijdroeiers.

Opleidingen op niveau 2 zijn:

Roei-instructeur-2

(RI-2)

Jeugdinstructeur-2

(JI-2)

Roei Instructeur Aangepast Roeien-2

(RIAR-2)

Roeicoach-2 (RC-2)

Opleidingen op niveau 3
Opleidingen op niveau 3 kenmerken zich door het zelfstandig kunnen maken van trainingsschema’s en lessen, het zelfstandig uitvoeren van instructie of coaching aan gevorderde roeiers en het aansturen van technisch kader. Deelnemers moeten een opleiding op niveau 2 hebben afgerond en minimaal 1 jaar ervaring hebben opgedaan om aan deze opleiding deel te mogen nemen.

Opleidingen op niveau 3 zijn:

Roei Coach-3

(RC-3)

Roei Instructeur-3

(RI-3)

Roei Instructeur aangepast roeien-3

(RIAR-3)

Opleidingen op niveau 4
De opleiding op niveau 4 is de hoogste opleiding binnen de KNRB roeiacademie. De RC-4 opleiding richt zich op het trainen en coachen van wedstrijdroeiers op (sub)topniveau. Deelnemers moeten de opleiding RC-3 of RC-3 masters met succes hebben afgerond en minimaal 2 jaar coachervaring hebben opgedaan.

Opleiding op niveau 4 zijn: 

Roei Coach-4

(RC-4) 

Differentiatie
Een instructeur of coach met het diploma JI-2, RI-2 of RC-2 kan de module aangepast roeien volgen (module AR-2). Deze module kan gezien worden als een uitbreiding op het reeds behaalde diploma.
Een instructeur met het diploma RI-2 kan de module JI-2 volgen als uitbreiding op het al behaalde diploma.
Een coach met het diploma RC-3 kan de module RC-3 masters volgen als uitbreiding op het al behaalde diploma.

Schema KNRB Roeiacademie [.pdf] [download]

Verenigingen
Om deze ambitie te realiseren is hulp nodig van verenigingen en de leden van deze verenigingen.
De opleidingen worden verzorgd door docenten, praktijkbegeleiders, praktijkbeoordelaars en experts. De docenten en de praktijkbegeleiders zullen het leerpad begeleiden, de praktijkbeoordelaars het ervaringsleren en de experts zullen ingezet worden om een specifiek opleidingsonderdeel uit te lichten.

De vereniging kan een grote bijdrage leveren aan de bouw van de KNRB roeiacademie door:

  • Als  [gastheer] op te treden voor een opleiding;
  • De cursist de kans te geven om binnen de eigen vereniging ervaring op te bouwen door stage te lopen;
  • Het opzetten van een begeleidingssysteem om coaches en instructeurs in hun stage te begeleiden.

Proeve van Bekwaamheid (PvB)
Een van de grootste uitdagingen is de examinering van opleidingen. Het is bijna niet mogelijk om achten te transporteren naar een examenlocatie. Er zal een groot netwerk gemaakt moeten worden van PvB beoordelaars die ingezet kunnen worden om PvB’s bij verenigingen af te nemen. Uitgangspunt is dat iedereen die een KNRB opleiding gevolgd heeft, in staat moet zijn om één niveau lager PvB’s af te nemen.