Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Commissie Aangepast Roeien

Doelstelling van de CAR is het landelijk stimuleren van aangepast roeien, zowel op breedtesport niveau als op wedstrijdniveau. Organisatorische integratie is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De volgende projecten zijn benoemd:

  • wedstrijden/toproeien
  • nationale roeitocht
  • G-roeien
  • (mytyl)schoolroeien
  • algemene informatievoorziening/website/sponsoring
  • opleidingen

De leden van de CAR vormen een klankbord waarin alle groepen van aangepast roeiers vertegenwoordigd zijn. Zij bewaken de voortgang van de lopende projecten en dragen nieuwe ideeŽn aan om het aangepast roeien zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de roeiers op de verenigingen.

De CAR heeft een Terms of Reference opgesteld. Die kunt u inzien. Terms of Reference CAR [.pdf] [download].

Commissieleden

Nico van Ravensteyn (voorzitter)
anrav@freeler.nl 
tel: 071-5617050 / 06-50524850

Hans Peter Zoetmulder
hpz@ziggo.nl
tel: 06-24627142

 
Medewerker Aangepast Roeien (Bondsbureau)
a-roeien@knrb.nl 
tel: 020-6462740
 
Betrokken Bestuurslid: Commissaris Sportontwikkeling
Zie KNRB-bestuur