Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Commissie Jeugd- en toerboten

Het doel van de commissie is door middel van het beschikbaar stellen van jeugd- en toerboten, deze takken van de roeisport te stimuleren.

De beschikbaar gestelde boten kommen dan via een huurkoop regeling na 10 jaar in het bezit van de desbetreffende vereniging.
Een aantal van de wherry’s worden elk jaar door de Toercommissie van KNRB gebruikt op haar buitenlandse tochten. Tevens worden een aantal van deze wherry’s voor enkele maanden in het buitenland gestationeerd, zodat men op eenvoudige wijze in het buitenland kan toerroeien.

Een deel van de jeugdboten worden in de zomer maanden gebruikt bij de door de Werkgroep Jeugdkampen georganiseerde kampen.
De gelden die voor de aanschaf benodigd zijn worden opgebracht door de jaarlijkse inkomsten uit de huurkoopcontracten.Tevens zijn er donaties van Toercommissie voor de toerboten en van de KNRB voor de jeugdboten.

Samenstelling  commissie

Pieter Kwantes (voorzitter) 
Rob Datema (namens de toercie)
Michaël Busy (namens werkgroep jeugdroeikampen) 
Linda Versluis (namens bestuur KNRB)