Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Opzetten aangepast roeien

Wanneer u als vereniging besluit om aangepast roeien aan te bieden dan zijn er een aantal stappen die u daarvoor moet ondernemen.

Voor het opstarten van aangepast roeien zijn er meerdere producten ontwikkeld.

Stappenplan

Stappenplan opzetten aangepast roeien [.pdf] [download]
Dit document is opgesteld door de medewerker aangepast roeien en de Commissie Aangepast Roeien (CAR) van de KNRB. Dit stappenplan is bedoeld als handleiding om verenigingen een handvat te bieden bij het opstarten en integreren van aangepast roeien binnen de vereniging.

Stroomschema’s

Stroomschema 1 [.doc] [download]
Beschrijving van de stappen die u op verenigingsniveau moet ondernemen om het aangepast roeien goed te organiseren. 

Stroomschema 2 [.doc] [download]
Beschrijving van de stappen die u moet nemen bij aanmelding van de individuele roeier.

Het intakeformulier
Het is de bedoeling dat deze intake bij elke nieuwe aangepast roeier wordt afgenomen. Het zal u goed inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de roeier. Tijdens de opleiding tot roei-instructeur aangepast roeien zal er aandacht worden besteed aan het afnemen van de intake en het verzamelen van de meest belangrijke informatie. [lees meer]

Handboeken

De [handboeken Aangepast roeien] bieden een overzicht van de normen, richtlijnen, voorwaarden en voorzieningen ten aanzien van de toegankelijkheid van de roeivoorziening voor mensen met een beperking.

Subsidie
Een overzicht van subsidiemogelijkheden vindt u op de pagina [subsidiemogelijkheden].