Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Intakeformulier

Voer met elke nieuwe aangepast roeier een intakegesprek. Het zal u goed inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de roeier.

Voor wie
Ter ondersteuning is voor roeiers met een beperking en voor instructeurs c.q. vrijwilligers een landelijk intakeformulier ontwikkeld. Een ingevuld formulier stimuleert zowel de roeier als de instructeur c.q. begeleider om bewust en veilig met de roeisport bezig te zijn. Aan de hand van hetgeen wordt ingevuld kan de lijn worden uitgezet voor trainingen, aanpassingen, begeleiding en advies.

Dit formulier is niet alleen bedoeld voor mensen met een beperking die beginnen met roeien. Voor wie al bij een vereniging roeit kan het invullen van het intakeformulier ook leiden tot een gerichter roei-advies en een meer doeltreffende begeleiding. De vereniging bewaart deze formulieren zelf, rekening houdend met de eisen voor bescherming van persoonsgegevens. Voor dagelijks gebruik kun je een roeiers kaart maken met essentiŽle gegevens.
Voorbeeld roeierkaart [.doc] [download]

Uitgangspunt
Uitgangspunt in de benadering van mensen met een beperking is dat zij als gewone mensen bejegend willen worden en niet als patiŽnt. Een roeier is alleen patiŽnt in relatie tot een medische of psychische hulpverlener (b.v. arts, psycho- of  fysiotherapeut).
Intakeformulier [.doc] [download]

Invulinstructie
De bedoeling van het intakeformulier is dat het door degene met een beperking die wil gaan roeien of al roeit en zijn instructeur wordt ingevuld. Hieronder volgt enige toelichting op enkele vragen van het intakeformulier.

Vraag 2
De oorzaak van de handicap is niet zonder meer relevant. Het kan echter wel van belang zijn als mensen een chronische beperking of een syndroom hebben. Een instructeur c.q. begeleider kan zich Ďinlezení in de beschikbare informatie over de betreffende beperking of syndroom.

Vraag 4

Het lichaamsgewicht is van belang wanneer roeiers gebruik willen maken van bijvoorbeeld een tillift en/of reddingsvest. Ook kan aan de hand van het lichaamsgewicht het meest geschikte boottype bepaald worden.

Vraag 5

Indien een roeier met een handicap medicijnen gebruikt, dan kunnen zich mogelijke risico's voordoen waar een instructeur c.q. begeleider rekening mee moet houden, bijvoorbeeld een verminderd reactievermogen.