Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Handboeken Aangepast roeien

De handboeken Aangepast Roeien bieden een overzicht van normen, richtlijnen, voorwaarden en voorzieningen ten aanzien van de toegankelijkheid van de roeivoorziening voor gehandicapten.

Naar analogie van de term “Geboden Toegang” voor gehandicapten in het algemeen, is voor de roeisport de titel gekozen: “Geboden Vaargang”. Geboden Vaargang is te beschouwen als supplement op de zeer uitvoerige behandeling in Geboden Toegang. Voor algemene voorzieningen, voorwaarden, hulpmiddelen en overige gegevens (waaronder subsidiemogelijkheden) wordt verwezen naar deze publicatie. Geboden Vaargang beoogt daaraan de specifieke informatie toe te voegen die voor de roeisport van belang is. Om dezelfde reden worden in de korte literatuurlijst in Geboden Vaargang alleen enkele titels vermeld die in Geboden Toegang niet zijn opgenomen.

Handboek Aangepast Roeien deel I [.pdf] [download] 
'Aan de wal' behandelt de bereikbaarheid van havens en vlotten en al wat daarmee te maken heeft.

Handboek Aangepast Roeien deel II [.pdf] [download]
'Op het water' komen de aanpassingen en hulpmiddelen bij het varen zelf aan de orde.