Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Registratie vaarincidenten

Veiligheid is voor alle verenigingen een zeer actueel thema.

Er bestaat echter te weinig inzicht in het aantal vaarincidenten dat plaatsvindt én er is een gebrek aan kennis over de oorzaken ervan. De KNRB wil graag meer inzicht krijgen in de oorzaken van vaarincidenten zodat zij gericht actie te kan ondernemen in risicogebieden. Alle verenigingen wordt daarom gevraagd hun vaarincidenten te registreren.

[Meld uw vaarincident]

Doel

  • Toename van kennis over veiligheid op het water bij verenigingen en individuele roeiers
  • meer inzicht in aantal vaarincidenten en de oorzaak ervan
  • meer overleg met organisaties als Rijkswaterstaat, Schuttevaer, Watersportverbond en KLPD.

Meld vaarincidenten
Alle verenigingen worden verzocht alle vaarincidenten –waarbij de veiligheid van roeiers of materiaal in het geding is- te registreren via deze site. Op die manier bouwen we een database op die inzicht geeft in de aanwezigheid van gevaarlijk roeiwater en de oorzaken van vaarincidenten. 

Meld alle vaarincidenten waarbij Veiligheid in het geding is. Oók als er niet direct sprake is van lichamelijk letsel of materiele schade.

Overleg mogelijk maken
Er bestaat veel onbegrip tussen de verschillende watergebruikers. Daar waar partijen bij elkaar gaan zitten voor overleg (vb. regio Twentekanalen) ontstaat begrip en worden oplossingen aangedragen. Op basis van de incidentenregistratie zullen een aantal risicogebieden worden benoemd. In deze gebieden zal de Roeibond overlegsituaties arrangeren tussen verschillende watergebruikers, zoals RWS, Schuttevaer, watersportvereniging en KLPD.