Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

IK Sport

 “IK Sport” staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het meetinstrument is het mogelijk een objectieve en genormeerde meting te doen van de kwaliteit van sportverenigingen binnen Nederland.

Instrument om de kwaliteit van uw vereniging te meten

Stelt u zich als verenigingsbestuurder zichzelf wel eens de volgende vragen:

  • Hoe is de kwaliteit van de vereniging?
  • Wat gaat er goed en wat is er voor verbetering vatbaar?

Met behulp van IK Sport kunt u een antwoord op deze vragen krijgen. IK Sport staat voor Integrale Kwaliteitszorg Sport. Het is een meetinstrument waarmee op een objectieve manier kan worden afgeleid hoe uw roeivereniging functioneert.

Hoe werkt een IK Sport audit?

Met behulp van een computerprogramma wordt uw vereniging aan de hand van de volgende 7 thema’s op kwaliteit doorgelicht:
strategische planning & marketing management, procedures & interne werking (communicatie), externe communicatie, clubsfeer & cultuur (nevenactiviteiten), bestuur(management) & structuur, (human) resources management en effectiviteit.

De audit neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag. Na afname van de vragenlijst wordt een uitdraai van de resultaten direct overhandigd (indien een printer aanwezig is). Deze resultaten worden vervolgens verwerkt in een verslag voorzien van de benodigde aanbevelingen. Dit verslag ontvangt uw vereniging achteraf schriftelijk.

Wat bereikt uw vereniging met dit product?

Bij het afnemen van een IK Sport audit wordt uw vereniging als het ware een spiegel voorgehouden en wordt meer inzicht verkregen in de sterke en zwakke punten van de vereniging.

Dit inzicht helpt uw bestuursleden bij het uitstippelen van het juiste beleid voor uw vereniging.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met de [MDB-er] in uw regio of anton.koteris@knrb.nl of marit.klaassen@knrb.nl 

 

Achtergondinformatie IK Sport

Definitie van kwaliteit
Alvorens in te gaan op het waarderingssysteem, is het zinvol kort in te gaan op het begrip kwaliteit. Er zijn diverse definities van kwaliteit. Sommige zijn algemeen toepasbaar, andere precies op maat voor een specifieke vraagstelling. Bijvoorbeeld:

Ø       Kwaliteit is de verwachtingen van de leden overtreffen.

Ø       Kwaliteit is iets waarover je samen afspraken maakt.

Ø       Kwaliteit kun je als sportvereniging zelf beïnvloeden.

Ø       Aan kwaliteitszorg komt nooit een einde.

Ø       Kwaliteit zorgt voor groei en bloei.

Ø       Door Kwaliteit naar kwantiteit.

Bovendien is kwaliteit een dynamisch begrip. Er is kwaliteit die wettelijk bepaald is en dus moet (bv op het gebied van veiligheid). Er is kwaliteit die op zijn minst verwacht wordt en zodoende eisen aan de accommodatie of de trainingen stelt. En er is kwaliteit waarnaar gestreefd kan worden ofwel die de minimale eisen te boven gaat.

Vier vormen van kwaliteit
Er worden vier vormen van kwaliteit onderscheiden. Maatschappelijke kwaliteit zegt iets over de bijdrage aan de maatschappij, zoals de mogelijkheden voor jeugd, normen & waarden, sociale en demografische factoren, etc. Gebruikerskwaliteit geeft aan hoe aan verwachtingen van leden wordt voldaan. Productkwaliteit richt zich op het aanbod van de kernactiviteiten zoals de accommodatie, trainingsfaciliteiten, etc. Proceskwaliteit uit zich in de wijze waarop zaken zijn geregeld binnen de club (ledenadministratie, planning van bardiensten etc).

Registeren en evauleren
Om bovenstaande kwaliteitsbegrippen te kunnen beoordelen is het evaluatie- en registratiesysteem IKSport gemaakt. Het systeem is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven in opdracht van de Belgische overheid. Het Nederlands Olympisch Comite * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) heeft IKSport laten aanpassen op de specifieke Nederlandse situatie en is vervolgens licentiehouder geworden. IKSport NL is ter beschikking gesteld aan alle leden van NOC*NSF, met als enige eisen dat de auditeurs geschoold dienen te zijn en dat de uitkomsten van de gehouden audits aan NOC*NSF ter beschikking moeten worden gesteld. Het geheel aan resultaten geeft relevante beleidsinformatie over de kwaliteit van de sport in Nederland.