Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Aantrekken Professionele ondersteuning

 

  • aangeboden door NOS*NSF en Randstad partner in Sport
  • een bundeling van kennis en ervaring met 5 jaar PRinS ( Professionalisering in de Sport)
  • en dé “gereedschapskist” voor de verenigingen en intermediairs die aanstellen van een beroepskracht overwegen of daadwerkelijk tot aanstellen overgaan
PRinS verenigingen in beeld 2001-2006

Een boek met praktijkverhalen van de 15 verenigingen die hebben deelgenomen aan het PrinS-project.. Inspireren: PrinS werkt!, de praktijk  ter inspiratie en illustratie.

Evaluatierapport Terugblik 5 jaar Prins-pilots

Een beschrijving van hoe het PrinS project is verlopen en welke resultaten het heeft opgeleverd.

 

Scan Verenigingsmanagement

te downloaden via www.sport.nl/vm

www2.sport.nl/boek.php3?boekid=390

 

De Scan Verenigingsmanagement is een digitale toetst om te beoordelen of professionalisering haalbaar is of welke voorbereidingen eerst getroffen moeten worden om in een betere uitgangspositie te komen. Met de scan toetst de vereniging zichzelf op de kritische succes- en faalfactoren voor professionalisering. Het doorlopen van de toets helpt draagvlak te krijgen binnen de vereniging voor het aanstellen van een verenigingsmanager. Overwegen : Scan als toets voor go/no go

Brochure BVM Sport

Beroepsvorming is één van de centrale aspecten binnen een professionaliseringproces. De beroepsgroep BVM Sport is een initiatief van PRinS-managers én andere inmiddels zelfstandig werkende verenigingsmanagers zelf. BVM Sport gaat zich inzetten voor de professionalisering, ontwikkeling, facilitering en stimulering van verenigingsmanagers. Doel hiervan is dat de verenigingsmanager zijn functie kan uitoefenen in al zijn facetten en kan bijdragen aan de ondersteuning, het behoud en de vitalisering van de sportvereniging. 

 

 

 

Verenigingsmanagement in de sport

 

 

 

 

 

 

 

Boordevol achtergrond informatie tips en bruikbare instrumenten voor verenigingen die overgaan tot het aanstellen van een betaalde beroepskracht. De bijlagen zijn als worddocumenten beschikbaar via www.sport.nl/vm

 

 

 

Werkpocket Randstad

De werkpocket is hét naslagwerk voor iedereen die vragen heeft over werk of daaraan gerelateerde onderwerpen. De werkpocket biedt informatie aan werkgevers en werknemers over een breed scala aan onderwerpen: sociale zekerheid, belastingen, trends op de arbeidsmarkt, onderwijs en pensioen. 

Op http://www.randstad.nl/ staat een online versie met de meest actuele situatie. 

Voor meer informatie: 

www.sport.nl/vm 

http://www.werkenindesportvereniging.nl/

Extra exemplaren van deze toolkit of onderdelen zijn te bestellen via info@noc-nsf.nl