Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Midweekroeien

Midweekroeien heeft als doel op doordeweekse dagen roeiers bij elkaar te brengen en in een sportieve en prettige sfeer te laten roeien. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen vereniging of via een verzoek of uitnodiging bij een andere vereniging.

Meedoen?
Iedereen met voldoende roei- en stuurvaardigheid op basisniveau kan meedoen. Het geven van roei-instructie valt niet onder midweekroeien, al is natuurlijk iedere vereniging vrij dit op eigen wijze te organiseren. Het sportieve, recreatieve en sociale element staat voorop.  

Binnen de KNRB
Midweekroeien is onderdeel van de breedtesport en als zodanig kunnen allerlei activiteiten deel uitmaken van het midweekroeien, zoals fifty fit-programma's, hotel- en kampeertochten, marathonroeien etc. Roeiers van alle leeftijden zijn dus welkom 

Uitwisseling
Roeien bij andere verenigingen biedt als voordeel dat je in een andere omgeving vaak op minder bekend water kunt roeien en in contact komt met roeiers buiten de eigen vereniging. 

Contactpersonen
Verenigingen die deelnemen aan midweekroeien hebben een eigen contactpersoon die een en ander coordineert en binnen de vereniging het aanspreekpunt is.

Jaarlijks evenement
Ieder jaar worden op verschillende plaatsen in het land roeitochten georganiseerd, waar leden van veel verenigingen aan deelnemen.

Landelijke Contactdagen
De Landelijke Contactdagen zijn bedoeld om de verkenners van verenigingen optimaal kennis te laten maken met contactpersonen van verenigingen en het roeiwater van de gastvereniging. Op deze dagen worden onder andere bilaterale contacten gelegd. Omdat de drie gastverenigingen van de Landelijke Contactdagen niet alle Midweekroeiers van Nederland een bootplekje kunnen bieden, wordt er gebruik gemaakt van verkennergroepjes. Die bestaan uit maximaal vijf personen. Natuurlijk nemen de Contactpersonen Midweekroeien ook op andere manieren contact op met elkaar om uitwisselingen af te spreken.

Meer informatie kunt u opvragen via midweekroeien@knrb.nl.

Voor meer informatie over toertochten in ons land: www.toertochten-marathon-roeien.nl.